Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) a s Notárskou komorou Slovenskej republiky (NK) vylepšuje a zjednodušuje poskytovanie služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov a kvalifikovaných pečatí. Tie potrebujú orgány verejnej moci k autorizácii – teda podpisovaniu a pečateniu svojich rozhodnutí.

„Odkedy som nastúpila na ministerstvo sa snažíme zjednodušovať všetky procesy, zmenšovať byrokratickú záťaž a som veľmi rada, že sa nám to darí. Doteraz sa vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí realizovalo iba na centrálnom pracovisku v Bratislave, čo predstavovalo viaceré úskalia. Napríklad riaditeľ školy z východu krajiny absolvoval hodiny cestovaním do hlavného mesta, aby si vybavil v sídle NASES certifikát. Tomu je teraz koniec,“ uviedla ministerka Veronika Remišová. Klient (mandatár) si musel sám zohnať a zakúpiť zariadenie pre vydanie certifikátu (tzv. QSCD zariadenie) a dostaviť sa do sídla. Tento proces od podania žiadosti až po samotné vydanie certifikátu trval 7 a viac dní. Vicepremiérka dodala, že jej rezort robí informatizáciu ako službu občanom: odstraňuje byrokraciu, šetrí ľuďom čas, peniaze a zbavuje ich papierovačiek na úradoch.

„Vďaka efektívnej spolupráci s Notárskou komorou  už nikto nebude musieť zdĺhavo cestovať do Bratislavy. Mandatár si môže podať žiadosť cez ktoréhokoľvek notára na Slovensku a dokonca si nemusí si vybavovať vlastné zariadenie pre podpis a pečať. NASES mu ho totiž za odplatu poskytne priamo zo svojho skladu a zabezpečí rýchlu a bezpečnú distribúciu cez Slovenskú poštu,“ vysvetlil generálny riaditeľ NASES Pavel Karel. Dodal, že PIN a PUK kódy k QSCD zariadeniu sa zašlú taktiež poštou alebo priamo do elektronickej schránky, podľa toho, akou cestou ich mandatár požaduje.

NASES aktívne pracuje aj na ďalšom riešení, ktoré v priebehu budúceho roka prinesie vydávanie certifikátov na diaľku (online) založené na podobnom princípe ako je to pri vybavovaní občianskych preukazoch (eID kariet) a certifikátoch k nim. Ak bude mať klient svoje QSCD zariadenie, vydá si certifikát sám z pohodlia domova alebo kancelárie cez samoobslužný portál.

V roku 2022 NASES vydal 900 kvalifikovaných elektronických pečatí a 4000 mandátnych certifikátov. Uvedené údaje sú platné ku koncu 3. kvartálu 2022. Aktuálny odhad na rok 2023, ktorý berie do úvahy napríklad zmeny po spojených regionálnych voľbách a rovnako aj pripravenosť zapájania sa jednotlivých inštitúcií počíta s vydaním ďalších 1500 kvalifikovaných elektronických pečatí a 6000 mandátnych certifikátov.

Značky: