Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Starnutie a nárast počtu obyvateľstva, väčší výskyt chronických chorôb a rozvoj drahých inovatívnych digitálnych technológií spôsobuje zvýšený dopyt po zdravotnej starostlivosti spojený s rastom výdavkov. Informuje o tom globálna štúdia spoločnosti Deloitte Prognózy v zdravotnej starostlivosti: Formovanie budúcnosti (2019 Global health care outlook: Shaping the future).

Predpokladá sa, že výdavky na zdravotnú starostlivosť budú v rokoch 2018 – 2022 stúpať celosvetovo s ročnou mierou vo výške 5,4 %, čo je značný nárast oproti 2,9 % z rokov 2013 – 2017.

„Zamedziť ďalšiemu stúpaniu výdavkov sa bude dať zmenou filozofie. Namiesto toho, aby sa systém zameriaval na starostlivosť o pacientov až potom, ako ochorejú, mal by sa zamerať na starostlivosť o zdravie podporujúcu duševnú pohodu, prevenciu a skorú intervenciu. Súčasný systém zdravotnej starostlivosti bude musieť spolupracovať s tradičnými sektormi, akými sú zamestnanosť, bývanie, vzdelávanie a doprava, ale aj s novými sektormi – maloobchod, bankovníctvo a technológie, aby mohol riešiť sociálne determinanty zdravia,“ vysvetlila Ľubica Dumitrescu, partnerka spoločnosti Deloitte.

Aby sa systémy zdravotnej starostlivosti prispôsobili tejto zmene, musia prejsť inováciami a prijať nové obchodné modely, modely poskytovania starostlivosti a modely riadenia rizika. To môže potenciálne znížiť náklady, zlepšiť kvalitu, ako aj prístupnosť a cenovú dostupnosť.

Digitálne zdravotníctvo

Zmena systému prinesie nové potreby a požiadavky spotrebiteľov, ktorí budú mať od zdravotnej starostlivosti vysoké očakávania. Dôležitým krokom bude využitie digitálnych technológií (napríklad nositeľné monitorovacie a fitnes zariadenia), ktoré pomôžu jednotlivcom robiť informované rozhodnutia ohľadom svojho zdravia a zlepšia tak ich angažovanosť.

„Aj komplexnejšie digitálne inovácie, napríklad blockchain, technológie založené na cloude, virtuálne zdravie, umelá inteligencia a robotika, digitálna realita, či medicínsky internet pomôžu pretvoriť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pretože ju urobia efektívnejšou a prístupnejšou. Zavedenie týchto inovácií si však vyžaduje pôsobnosť netradičných hráčov v zdravotnom systéme,“ doplnila Dumitrescu.

Starnúca pracovná sila, rastúci dopyt po službách zdravotnej starostlivosti a skracovanie ordinačných hodín všeobecných lekárov spôsobujú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v rozvinutých krajinách aj rozvojových ekonomikách. Na problémy súvisiace s talentom sa tiež dajú využiť možnosti podporované technológiami. Vyriešiť deficit zamestnancov dokážu v krátkej dobe, čím sa vytvoria základy udržateľnej budúcnosti.

„Evolúcia zdravotnej starostlivosti bude mať ďalekosiahle vplyvy, keďže vznikajú nové obchodné modely, ktoré stierajú hranice a podporujú zbližovanie v rámci rôznych sektorov a odvetví. Také sľubné a bohaté príležitosti na pretváranie budúcnosti zdravotnej starostlivosti, aké máme dnes, tu ešte neboli. Aby sme ich však mohli premeniť na realitu, bude potrebná účasť, spolupráca a investície mnohých zainteresovaných subjektov,“ uzavrela Ľubica Dumitrescu.

Značky: