Televízia so slovenskými a českými stanicami na celý rok? Vyhrajte ANTIK TV v našej súťaži.

Stačí správne odpovedať na jednoduchú súťažnú otázku nižšie vo formulári a zaradíme vás do žrebovania. Správnu odpoveď hľadajte v našom videu.

Súťaž prebieha do 6. 2. 2022 a riadi sa všeobecnými pravidlami súťaží. Meno výhercu uverejníme na tejto stránke po 6. 2. 2022.

Výhercom sa stáva Peter Horňák, Hruboňovo.

Značky: