Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Samosprávy môžu výmenou výbojkových svietidiel za nové LED osvetlenie dosiahnuť ročnú úsporu energie až 63,5 %. Ďalšie úspory prináša dynamická regulácia verejného osvetlenia, čím zároveň prispejú mestá a obce k podpore konceptu Smart City. Ukazuje to príklad Bělehradskej ulice v Ústí nad Labem, na ktorej prebehla výmena svieditiel v réžii Zumtobel Group, lídra v oblasti komplexných osvetľovacích systémov, a Eltodo, popredného dodávateľa produktov a služieb v oblasti silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky.

Výmenou výbojkových svietidiel s výkonom 150 W a inštaláciou 30 kusov nových LED svietidiel s výkonom 110 W sa dosiahla ročná úspora energie 13 627 kWh. Ďalšie zníženie energetickej náročnosti prináša každoročne samotná regulácia výkonu LED svietidiel v závislosti od intenzity dopravy. Ročné úspory tu predstavujú 2 010 kWh.

Dynamická regulácia

Zmyslom projektu dynamickej regulácie verejného osvetlenia bola snaha o dosiahnutie výrazných úspor energie, zníženie svetelného znečistenia, predĺženie životnosti svietidiel, zvýšenie svetelnej účinnosti a zníženie produkcie oxidu uhličitého. Všetky stanovené ciele boli dosiahnuté.

Špecifikom dynamickej regulácie osvetlenia je tiež možnosť prisvietenia pre zložky Integrovaného záchranného systému či možnosť znížiť výkon svietidiel o 10 %, vďaka čomu sa predĺži ich životnosť bez vplyvu na svetelný komfort. Na rizikových a neprehľadných miestach je možné nastaviť plný, 100% výkon osvetlenia pre zvýšenie bezpečnosti.

Architektúra systému

Komplexný systém riadenia osvetlenia je založený na monitorovaní intenzity dopravy, a to prostredníctvom kamier a senzorov, ktoré posielajú informácie serveru spoločnosti Eltodo. Na základe vstupnej hodnoty, ktorou je počet vozidiel za minútu, vyhodnotí algoritmus situáciu a podľa nej reguluje osvetlenie. Všetko prebieha tak, aby sa intenzita osvetlenia menila postupne (po 5 %) a nedochádzalo tak k nepríjemným svetelným prechodom.

Pokyn na reguláciu osvetlenia prijíma verejné osvetlenie pomocou riadiacich jednotiek, ktoré sú umiestnené na každom stĺpe. S nimi komunikuje server spoločnosti Zumtobel Group prostredníctvom rádiofrekvenčných vĺn. Medzi servermi oboch spoločností je komunikácia založená na komunikačných protokoloch.

Výsledky hovoria jasne

 Výmenou výbojkových svietidiel za LED osvetlenie sa dosiahla ročná energetická úspora 63,5 %. Dynamická regulácia navyše každoročne prináša ďalších 9,5 % úspor. Celkovo sa tiež znížila emisia oxidu uhličitého o 15,5 tony.

Zaujímavé je meranie reálneho priebehu v čase:

Exteriérové svietidlá R2L2

Pre samosprávy ponúka Zumtobel Group rad svietidiel R2L2 s progresívnou LED technológiou, ktorá garantuje vysokú účinnosť osvetlenia. Svietidlá sú k dispozícii v dvoch veľkostiach s rozsiahlymi možnosťami voľby optického systému, svetelného výkonu a vyžarovacej charakteristiky pre všetky pouličné aplikácie. Produktový rad R2L2 na jeseň obohatilo kompaktné svietidlo R2L2 XS, ktoré aj napriek svojim malým rozmerom ponúka vysoký svetelný výkon, elegantný dizajn, ľahkú inštaláciu aj ovládanie.

Exteriérové svietidlá ponúka skupina Zumtobel Group pod značkou Thorn.

Značky: