Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kyslík z Messeru vyrábaný v rakúskej dedinke Gumpoldskirchen odoberajú mnoho slovenské zariadenia, medzi inými aj najväčšie bratislavské nemocnice, Trnavská fakultná nemocnica, či Fakultná nemocnica Trenčín alebo súkromné nemocnice Svetu zdravia. Messer Tatragas zabezpečuje medicinálny kyslík aj pre vyčlenené tzv. COVID nemocnice NsP Nové Mesto nad Váhom NO a NsP Sv. Lukáša Galanta a.s.

Počas prvej vlny pandémie sme nárasty spotreby kyslíka nezaznamenali, keďže počty hospitalizovaných pacientov boli relatívne nízke. Druhá vlna je s tou prvou neporovnateľná. Spotreba v decembri dosiahla oproti minulým mesiacom takmer štvornásobok bežne dodávaného kyslíka, hovorí generálny riaditeľ Messer Tatragas Michal Paľa a pokračuje: „Je predpoklad, že v najbližších týždňoch sa situácia nezlepší, keďže objem dodaného medicinálneho kyslíka v januári za prvé dva týždne 2021 znovu stúpol oproti decembru o 53 %.

Aj preto už na jar 2020 Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ako orgán dozoru nad bezpečnosťou liekov, na základe podnetu spoločnosti Messer Tatragas rozhodol, že v dobe krízy môže Messer plniť medicinálny kyslík (Medox) aj do oceľových fliaš, ktoré boli pôvodne určené len pre technický kyslík. Hoci oba plyny (technický a medicinálny kyslík) sú vysokočisté a v princípe medzi nimi nie je rozdiel, medicinálny kyslík je definovaný ako liek kvôli presne stanoveným procesom výroby a najmä kontroly, ktoré garantujú bezpečnosť produktu. Aj v rámci náhradného plnenia je potrebné dodržať všetky procesy zaručujúce bezpečnosť lieku. Plnenie technických fliaš medicinálnym kyslíkom bude preto prevádzkované výhradne na výrobných miestach, pre ktoré má Messer platné povolenie na výrobu liekov – medicinálnych plynov. Naplnené fľaše v náhradnom obale musia byť výrazne označené, aby sa predišlo nelegálnym pokusom o falšovanie.

V malých nemocniciach, kde v minulosti stačilo dodávať kyslík v oceľových fľašiach, by bolo vhodné postaviť minimálne 6 – 10 000 litrové kyslíkové zásobníky, ktoré máme dnes nainštalované pri najväčších nemocniciach,“ pokračuje Michal Paľa. „No a tam zas tieto zásobníky pre svoju veľkú vyťaženosť prestávajú stačiť. Prirovnávam to k zapojeniu viacerých spotrebičov do jednej zásuvky. Keď ich zapojíte priveľa, vyhodí Vám poistky a elektrinu nemáte. Robíme všetko preto, aby takáto situácia nenastala. Skutočnú havarijnú situácie dnes nikde neevidujeme vďaka nonstop práci našich technikov a logistov, no nedávny výbuch kyslíkového rozvodu pri talianskej nemocnici v Neapole je pre nás mementom, aby sme nikto nič nezanedbali.“

Messer Tatragas je v dennom kontakte s technickými oddeleniami nemocníc a ich nadriadenými a kontrolnými orgánmi. Nemocnice, ktoré nemajú nainštalované zásobníky, odoberajú kyslík pre svojich pacientov vo fľašiach, väčšinou 10 a 40 litrových. Jedna 10 l kyslíková fľaša vydrží pacientovi v priemere tri hodiny. Messer preto musí vynakladať značné úsilie, aby zvýšenú potrebu certifikovaných fliaš zabezpečil. Podobný nepriaznivý vývoj situácie je aj u sesterských spoločností skupiny Messer v celej Európe.

Mnohí naši zákazníci majú doma, alebo vo svojich prevádzkach prázdne alebo takmer prázdne fľaše pre technický kyslík. Od jari ich preto prosíme, aby ich po použití čo najrýchlejšie odovzdávali na naše predajné miesta, alebo nás telefonicky kontaktovali, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Rovnako motivujeme nemocnice, aby si prázdne fľaše u seba nenechávali, ale nám ich okamžite vracali,“ vysvetľuje Michal Paľa. Vrátené fľaše spoločnosť vyzdvihne, skontroluje, prispôsobí ich na použitie v zdravotníctve a v prípade potreby do nich bude vo svojich plniarňach plniť medicinálny kyslík vhodný pre liečbu respiračných chorôb.

Ako sa vyrába kyslík?

Koncern Messer vyrába medicinálny kyslík pre Slovensko v rakúskej dedinke Gumpoldskirchen nízoteplotnou frakčnou kryogénnou destiláciou skvapalneného vzduchu. Kyslík v tekutej forme sa vyrába skvapalnením vzduchu pri nízkych teplotách okolo  – 194 oC, kedy v podchladenom vzduchu skondenzuje na svetlomodrú kvapalinu.

Medicinálny kyslík sa plní do fliaš – tlakových nádob určených na prepravu a skladovanie medicinálneho kyslíka, z ktorých sa môže pomocou redukčného ventila priamo alebo cez zvlhčovač dávkovať pacientovi. Väčšie nemocnice majú inštalovaný zásobník na kvapalný kyslík. Kvapalný kyslík sa najprv odparí v odparovači, pripomínajúci hliníkový radiátor a následne sa potrubím v plynnej forme privedie na miesta použitia (operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti, či nemocničné izby a ambulancie).

Technický kyslík sa využíva aj na autogénne zváranie a rezanie kovov. Najväčšie množstvo kyslíka sa spotrebuje v kyslíkových konvertoroch pri výrobe ocele a v ďalších vysokoteplotných procesoch, kde zlepšuje kvalitu horenia paliva a zároveň zvýšením účinnosti palivo aj šetrí.

Značky: