Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ericsson zverejnil komplexného sprievodcu pre operátorov, s ktorým môžu operátori maximalizovať príjmové príležitosti v oblasti internetu vecí (IoT) a na ceste k 5G

  • Automatizácia v reálnom čase je najvýznamnejšia z deviatich využiteľných oblastí, identifikovaných v správe spoločnosti Ericsson o digitalizácii priemyslu 5G, ďalším sú vylepšené video služby
  • 73 percent respondentov v správe o dopadoch 5G v priemysle uviedlo, že ich strategickým cieľom je využiť výhody inovátora trhu

Hoci priemyselné odvetvia v minulosti vnímali technológiu 5G skôr negatívne, teraz ju považujú za dôležitú súčasť svojej stratégie. Spoločnosť Ericsson (NASDAQ: ERIC) vo svojej najnovšej správe o 5G-IoT predstavila plán pre operátorov, ktorý im pomôže maximalizovať príjmové príležitosti v oblasti digitalizácie priemyslu s využitím 5G.

V „Príručke podchytenia podnikateľského potenciálu 5G digitalizácie v priemysle“, ktorá je súčasťou správy „Podnikateľský potenciál 5G“ – sa Ericsson podrobnejšie zaoberá spôsobmi, ako môžu operátori potenciálne zvýšiť svoje výnosy až o 36% tým, že sa zamerajú na 10 kľúčových sektorov.

Predchádzajúca správa Podnikateľského potenciálu 5G odhalila, že podnikatelia môžu do roku 2026 zvýšiť svoje príjmy z predpokladaných tržieb za služby vo výške 1,7 miliardy amerických dolárov (USD) o 204 až 619 miliárd USD (12 až 36 percent). Môžu to dosiahnuť tak, že sa zamerajú na digitálnu transformáciu iných priemyselných odvetví, ako sú napríklad automobilový priemysel a výroba, využívajúc technológiu 5G-IoT.

Vo svojej najnovšej správe 5G-IoT spoločnosť Ericsson skúma viac ako 400 prípadov použitia digitalizácie priemyslu v 10 odvetviach: energetika a služby; spracovateľský priemysel; verejná bezpečnosť; zdravotná starostlivosť; verejná doprava; médiá a zábava; automobilový priemysel; finančné služby; maloobchod a poľnohospodárstvo. Očakáva sa, že 5G bude hrať dôležitú úlohu vo viac ako 200 zo 400 prípadov použitia. Tieto prípady použitia boli zoskupené do oblastí, vykazujúcich podobné znaky, s cieľom zvýšiť počet príjmových príležitostí a prekonať problémy s nasadením.

Spoločnosť Ericsson prostredníctvom rozsiahlych podnikateľských záväzkov a starostlivo zvoleného analytického rámca vytvorila pre podnikateľov komplexného sprievodcu, ktorý sa zaoberá celým radom výziev. Správa tiež poukazuje na to, ako je možné rozvíjať konkrétne prípady použitia pre dosiahnutie plného podnikateľského potenciálu, prameniaceho z digitalizácie priemyslu s využitím technológie 5G. Správa sa zároveň zameriava na rôzne iniciatívy podnikateľov a zdieľa niektoré doteraz získané poznatky.

 Využitie príjmových príležitostí s využitím 5G

Výnosy z digitalizácie by sa v rokoch 2016 až 2026 mali pre hráčov v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) zvýšiť o 13,6 % ročne, zatiaľ čo aktuálny rast tržieb operátorov sa predpokladá na úrovni 1,5 %. Keďže technológia 5G sa stáva čoraz dôležitejšou pre priemysel, zvyšujú sa aj pre operátorov možnosti na získanie nových príjmov s využitím 5G. Takmer 47 % z celkovej hodnoty príjmov, získaných s využitím 5G v roku 2026, je určených pre nich. Prostredníctvom rozvíjania prípadov použitia a ich klastrovania môžu podnikatelia už teraz začať maximalizovať možnosti 5G-IoT a digitalizácie priemyslu, aby tak naplno využili svoj podnikateľský potenciál.

Spoločnosť Ericsson identifikovala deväť oblastí, zahŕňajúcich takmer 90 percent podnikateľských príležitosti, ktoré prináša využitie 5G. Najväčšie príležitosti sú v oblasti automatizácie v reálnom čase s potenciálom príjmov vo výške 101 miliárd USD do roku 2026. Tesne za ňou sú Pokročilé video služby s príjmovým potenciálom 96 miliárd USD v rovnakom roku.

Thomas Noren, riaditeľ pre komercializáciu 5G v spoločnosti Ericsson, hovorí: „Naše prípadové štúdie ukazujú, že operátori využívajú strategické a operačné aktivity, aby zaistili úspešnosť svojich ponúk. Napriek tomu, že ešte nejde o 5G ponuky, budú tieto aktivity – rovnako ako napríklad stratégie pre presadenie sa na trhu a testovanie a experimentovanie – rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie, keď sa rozvinú do 5G.“

Spoločnosť Ericsson zároveň začiatkom tohto roka zverejnila správu Vplyv 5G na priemysel, ktorá priniesla názory na 5G od viac ako 900 spoločností s viac ako 1000 zamestnancami v 10 rôznych odvetviach .

Správa odhalila, že v roku 2018 sa začne testovanie prípadov použitia 5G, potom sa aktivity rýchlo rozbehnú. Pritom viac ako 70 percent spoločností chce od roku 2021 využívať prípady použitia 5G vo výrobe. Výroba, energetika a verejné služby, verejná doprava a finančné služby patria medzi priemyselné odvetvia, ktoré budú od roku 2020 s najväčšou pravdepodobnosťou využívať prípady použitia vo výrobe.

Zo strategického hľadiska budú medzi najdôležitejšie hnacie mechanizmy pre prijatie ďalších krokov smerom k 5G patriť: vytvorenie výhody pre inovátorov na trhu (73 percent); prezentácia ako inovátori v priemysle (54 percent); využívanie možností faktorov umožňujúcich digitálnu transformáciu (53 percent); a vytvorenie pevnej základne pre IoT (46%).

Značky: