Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zamestnanci budúceho závodu v maďarskom Debrecíne sa presťahovali do centrálneho Komunikačného centra, kde spájajú svoje sily pri poslednom úseku výstavby pred oficiálnym spustením sériovej výroby modelov z rodiny NEUE KLASSE.

Riaditeľ závodu v Debrecíne Hans-Peter Kemser je spokojný s pokrokom výstavby: „Už o niekoľko mesiacov sa tu v Debrecíne rozbehne predsériová výroba, ktorá nastaví nové štandardy – nielen pre samotné vozidlá, ale aj pre procesy v závode. Komunikačné centrum nás podporí vytvorením krátkych komunikačných liniek a umožnením dobrej výmeny informácií medzi všetkými technológiami.” Architektúra budovy podporuje aj koncept BMW iFACTORY, ktorý nájde v Debrecíne svoje plné uplatnenie.

Zatiaľ čo nevýrobní zamestnanci sa už usádzajú na svojich pracoviskách, výrobný personál sa pripravuje na svoje budúce úlohy v závode Debrecín v závodoch globálnej výrobnej siete spoločnosti. To v roku 2024 zabezpečí hladký štart predsériovej výroby a úspešné sériové uvedenie prvého modelu NEUE KLASSE v roku 2025.

Optimalizácia modelu centrálnej budovy z Lipska

Komunikačné centrum v Debrecíne, inšpirované centrálnou budovou v závode BMW Group Lipsko, prepojí aj výrobné technológie karosárne, lakovne a montáže. V Debrecíne sa tento základný princíp ďalej rozvíjal vytvorením centrálnej budovy, ktorá sa riadi myšlienkou vytvorenia siete. Otvorená architektúra poskytuje priestory na stretnutia, aj oddelené pracoviská. Dvojpodlažné Komunikačné centrum má rozlohu približne 19 000 štvorcových metrov, pričom približne polovicu tejto plochy zaberajú kancelárske priestory.

Okolo administratívnej oblasti sa nachádzajú tri hlavné výrobné oblasti. Komunikačné centrum nie je len miestom, kde sa stretávajú kolegovia, ale aj ľudia a produkty. Z karosárne, ktorá susedí s administratívnou budovou vpravo, budú cez Komunikačné centrum do lakovne na pásovom dopravníku, viditeľné nad hlavami ľudí, premávať nenalakované karosérie. Odtiaľ sa nalakované karosérie prevezú späť cez administratívnu budovu vo výške viac ako 12 metrov do finálnej montáže vozidiel, ktorá sa nachádza vľavo. To znamená, že každý, kto nepracuje priamo vo výrobe, môže produkt stále vidieť.

Multifunkčnú reštauráciu možno využiť aj na stretnutia mimo času jedla. Nachádza sa na prízemí spolu s centrálnym trhoviskom a zdravotným strediskom. Na hornom poschodí sa nachádzajú kancelárie.

Architektonický koncept založený na princípoch BMW iFACTORY

Veľkú úlohu pri výstavbe závodu zohráva digitalizácia – virtuálny štart výroby digitálneho dvojčaťa závodu Debrecín sa odohral už v marci 2023. Význam digitalizácie odráža aj vybavenie Komunikačného centra. Zasadacie miestnosti dostali moderné digitálne prvky, ktoré umožňujú virtuálnu spoluprácu v rámci závodu, aj mimo neho.

Princípy BMW iFACTORY sa dostali už do fázy plánovania. Technológia 5G sa používa v celom areáli a papier sa v závode v Debrecíne vyskytuje len zriedka – závod ho prakticky nebude používať.

K ostatným zdrojom budú zamestnanci a závod tiež pristupovať veľmi šetrne. Pri výbere nábytku dostali prednosť ľahko recyklovateľné materiály s rozsiahlym využitím dreva. Závod v Debrecíne bude fungovať úplne bez fosílnych palív.

Značky: