Základom súčasnej úspešnej firmy sú ľudia a dáta. S tým, ako nastúpila pandémia sa veľa vecí zmenilo a dnes je potrebné, aby bolo možné aj dátové úložiská manažovať odkiaľkoľvek. Hlavne, aby to bolo jednoduché, ľahko použiteľné, spoľahlivé a aby sa takto dali manažovať rôzne spôsoby uchovávania dát.

V tomto článku predstavíme novinky od firmy Hewlett-Packard Enterprise (HPE), ktoré súvisia s pojmami
ako Data Services Cloud Console alebo HPE Alletra. Na základe dlhodobej stratégie plánuje spoločnosť HPE predávať svoje produkty zákazníkom primárne formou služieb. Teda nie do fyzického vlastníctva, ale ako ucelené a hotové riešenie za ktoré platí zákazník na základe jeho využívania.

Má to totiž celý rad výhod súvisiacich s tým, že vaše potreby sa môžu v čase aj radikálne meniť a vy nechcete riešiť detaily, ako sú napr. aktualizácie jednotlivých častí celého riešenia. Konkrétne na uchovávanie dát je pre vás často výhodnejšie využiť cloudové služby.

Data Services Cloud Console (DSCC) vychádza z obchodného modelu HPE Green-Lake a je to centrálne cloudové prostredie, ktorým môžete jednotne manažovať rôzne typy úložísk vrátane najnovších pamäťových jednotiek HPE Alletra 6000 a Alletra 9000. Ide o tzv. hybridný cloud, kedy máte k dispozícii pamäťový priestor umiestnený u vás (lokálny), ale aj v cloude. Sú to EDGE-to-CLOUD riešenia s cieľom urýchliť prístup k dátam, zaistiť ich agilitu pre všetkých, od správcov údajov až po ich používateľov.

Zariadenie HP Alletra 9000Zdroj: Atos
Zariadenie HP Alletra 9000

Umelá inteligencia pomôže s výberom

Využitie DSCC je pritom spojené aj s využitím umelej inteligencie služby HPE InfoSight. Napr. požiadate o určitý pamäťový priestor a špecifikujete, aký typ operácií budete s dátami realizovať. S využitím umelej inteligencie potom získate návrh najvhodnejšieho riešenia, ktoré vychádza zo zdrojov, ktoré máte dostupné u Vás lokálne a/alebo predplatené v cloude.

Zariadenie HP Alletra 9000Zdroj: Atos
Zadná strana zariadenia HP Alletra 9000

Nové pamäťové úložiská

HPE Alletra 9000 pritom predstavuje high-end riešenie založené na NVMe technológii poskytujúce 100 % dostupnosť dát. Určené je pre kritické aplikácie v podnikoch, kde každý výpadok môže predstavovať výrazné obmedzenie prevádzky a finančné straty. Toto riešenie sa označuje aj ako TIER0 a je určené pre mission-critical aplikácie. Ideálne je pre skutočne veľké databázy a obrovské kontajnerové farmy.

Výkon HPE Alletra 9000 dosahuje až 2,1 milióna IOPS (vstupno-výstupných operácií za sekundu). Modelová trieda HPE Alletra 6000 je midrange riešenie viac prispôsobené pre všeobecné použitie a označuje sa ako TIER 1.

Dostupnosť dát je tu garantovaná na úrovni 99,9999 %, t.j. maximálny neplánovaný výpadok 31 sekúnd za rok. Je to, samozrejme, cenovo výhodnejšie riešenie určené pre business-critical aplikácie. Vhodné je pre databázy, testovanie a vývoj, VM farmy alebo kontajnerové farmy. Výhodou nasadenia HPE Alletra 6000 je práve flexibilné škálovanie, garantovaná vysoká dostupnosť dát, Always-On dátové služby a celkovo jeho vysoká efektivita. Podľa výrobcu predstavuje redukcia dát s využitím deduplikácie a kompresie v priemere pomer až 5:1, pričom HPE Alletra 6000 dosahuje priepustnosť až 800K IOPS.

Obe modelové triedy HPE Alletra 6000 aj 9000 pritom garantujú veľmi nízku latenciu prístupu k dátam do 0,5 ms. Nový obchodný model HPE prináša presne to, čo používatelia potrebujú. Možnosť manažovania aj veľkých riešení z jednotného prostredia a to na diaľku, využitie umelej inteligencie a samozrejme moderné zariadenia na ukladanie dát dostupné aj formou služby. V predstavení moderného spôsobu manažmentu dát budeme ďalej pokračovať.

Zariadenie HP Alletra 9000Zdroj: Atos
Určenie zariadení HP Alletra 9000 a 9000

Pomôžeme vám

Spoločnosť Atos IT Solutions and Services s.r.o ako dlhoročný Gold Hybrid IT Partner spoločnosti HPE, s bohatými skúsenosťami s nasadzovaním technológií a služieb HPE v heterogénnych prostrediach zákazníkov vám prostredníctvom svojich certifikovaných špecialistov pomôže nájsť vhodné riešenia pre zefektívnenie vášho podnikania, postavené na zariadeniach HPE Alletra 6000 a Alletra 9000, spolu s profesionálnymi službami ich integrácie do vašej existujúcej infraštruktúry.

Kontakt: Ľuboš Bajtek, lubos.bajtek@atos.net

Značky: