Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Koncom novembra vznikla v Bratislave podnikateľská platforma ESG KLUB, orientovaná na problematiku ESG (ENVIRONMENTAL-SOCIAL-GOVERNANCE). Platforma funguje na princípe obchodnej komory a dáva si za cieľ vzdelávať, inšpirovať a prepájať firmy so záujmom o udržateľné podnikanie.

ESG KLUB vzniká v čase, kedy Európsky parlament schválil finálne znenie vykazovacích štandardov o udržateľnosti (ESRS), ktoré pre mnohé firmy začnú záväzne platiť už budúci rok. Plnenie cieľov ESG v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov sa zároveň stáva neoddeliteľnou súčasťou dlhodobej stratégie firiem. Podľa pravidelného prieskumu KPMG 2023 CEO OUTLOOK to potvrdzuje 69 % generálnych riaditeľov, ktorí zakotvili ESG do svojho podnikania kvôli predpokladanej výnosnosti.

„Na Slovensku je veľa firiem, ktoré sa prirodzene snažia o udržateľnosť. No zároveň si kladú množstvo otázok, vrátane implementácie princípov ESG do vlastného podnikania. Preto sme sa rozhodli vytvoriť prirodzený priestor, kde sa tieto firmy budú systematicky vzdelávať, inšpirovať a prepájať ”, hovorí Daniel Rabina, spoluzakladateľ ESG KLUBU.

Čo je to ESG?   ESG princípy zohľadňujú vplyv firmy na životné prostredie a jej spoločenskú zodpovednosť voči zamestnancom, zákazníkom a blízkym komunitám. Písmená v skratke pomenúvajú tri piliere udržateľného podnikania: environmentálny, sociálny a riadiaci. ESG nadväzuje na celý rad európskych politík a smerníc, ktoré vychádzajú z Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

Ťažiskovou aktivitou ESG KLUBU je organizácia pravidelných podujatí. Ich prostredníctvom sa budú môcť členovia platformy stretávať s odborníkmi na udržateľné podnikanie a financovanie ESG projektov, prípadne sa inšpirovať príkladmi iných firiem. Rovnako budú môcť čerpať poznatky z unikátneho vzdelávacieho a analytického obsahu. Klub vznikol po vzore podobných projektov, ktoré už niekoľko rokov úspešne fungujú v zahraničí, napríklad v Českej republike.

Slovenské firmy sú častokrát súčasťou dodávateľských reťazcov veľkých nadnárodných koncernov. Podceňovanie ESG princípov by ich mohlo okrem iného už v krátkom čase výrazne znevýhodňovať oproti firmám z iných krajín. Bohužiaľ, Slovensko v strategickom rozvoji udržateľnosti podnikania mešká. Vytvorením ESG KLUBU chceme akcelerovať záujem podnikateľov o túto tému a zároveň otvorene poukázať na to, že nejde o prekážku, ale o veľkú príležitosť pre ich biznis“, dopĺňa Daniel Rabina.

Viac informácií o ESG KLUBE na www.esgklub.sk

Značky: