Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Xiaomi Corporation predstavila svoju prvú Bielu knihu o opatreniach v oblasti klímy, v ktorej podrobne opisuje mnohé spôsoby, ktorými sa snaží zmierniť dopady na klímu.

Alain Lam Sai-wai, viceprezident a finančný riaditeľ spoločnosti Xiaomi, zverejnil Bielu knihu počas konferencie Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP28), najvýznamnejšieho klimatického summitu tohto roka.

„Spoločnosť Xiaomi bola vždy poháňaná technologickými inováciami a náš prístup k prechodu na nulové emisie CO2 nie je iný. Naša neúnavná snaha o technologické inovácie je základom ekologickej transformácie spoločnosti.“ Alain Lam vo svojom prejave povedal: „Prostredníctvom technologických inovácií naďalej zvyšujeme efektivitu našich produktov a napredujeme v udržateľnosti počas celého životného cyklu produktov, čím prispievame k realizácii cieľov udržateľného rozvoja OSN (UN SDGs) a preberáme na seba zodpovednosť za planétu Zem.“

Dokument podrobne opisuje filozofiu nulových emisií uhlíka spoločnosti Xiaomi vrátane využívania AIoT (umelý internet vecí) na vytváranie ekologických produktov a udržateľných dodávateľských reťazcov. Cieľom spoločnosti je uľahčiť prechod na nulové emisie CO2 pre priemyselné odvetvia a spoločnosť ako celok.

Cesta spoločnosti Xiaomi k nulovým emisiám je v súlade s usmerneniami ISO Net Zero, ktoré sú všeobecne prijatým nástrojom pre tvorcov zásad usilujúcich sa o nulové emisie skleníkových plynov. Spoločnosť sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2040 vo svojich existujúcich podnikoch.*

Spoločnosť Xiaomi znižuje emisie uhlíka vo svojich prevádzkach zlepšovaním energetickej účinnosti a zavádzaním inteligentných výrobných postupov. Xiaomi tiež podnecuje svojich partnerov, aby si stanovili klimatické ciele, ktoré sú v súlade s jej záväzkom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. To zahŕňa prechod na obnoviteľné zdroje energie a zvýšenie miery využívania materiálov, recyklácie a opätovného použitia. Spoločnosť Xiaomi sa zaväzuje k transparentnosti, zodpovednosti a pravidelným auditom, aby zabezpečila svoj pokrok v znižovaní emisií uhlíka.

Filozofia nulových emisií uhlíka viedla spoločnosť Xiaomi k tomu, aby boli jej produkty a služby efektívnejšie, úspornejšie a ekologicky neškodné. Vo výrobe využíva aj technológiu umelej inteligencie na zvýšenie efektívnosti a inovácie. Umelá inteligencia umožňuje spoločnosti Xiaomi ponúkať spotrebiteľom udržateľnejšie voľby životného štýlu. Xiaomi napríklad pomáha znižovať emisie skleníkových plynov a spotrebu energie v domácnostiach pomocou riešení inteligentnej domácnosti.

Platforma AIoT spoločnosti Xiaomi umožňuje používateľom jednoduchšie sledovať spotrebu elektrickej energie a efektívnejšie s ňou hospodáriť. Xiaomi ponúka aj nositeľné zariadenia a zariadenia na mobilitu, ktoré používateľom poskytujú vysokokvalitný a nízkouhlíkový zážitok.

Novo oznámený inteligentný ekosystém spoločnosti „Človek x auto x domácnosť“ integruje viac ako 200 kategórií produktov, spája 820 miliónov zariadení a pokrýva viac ako 95 % používateľských scenárov s cieľom zabezpečiť špičkový výkon zariadení ekosystému prostredníctvom jediného integrovaného systému. Xiaomi HyperOS je nastavený tak, aby minimalizoval nadbytočné systémy, zvýšil energetickú účinnosť, znížil množstvo elektronického odpadu a podporil globálne ciele udržateľnej spotreby.

Okrem toho spoločnosť Xiaomi zintenzívňuje úsilie o napredovanie obehového obchodného modelu. Spoločnosť vyzvala k sérii globálnych iniciatív v oblasti udržateľnosti vrátane stanovenia cieľov nulových emisií, pripojenia sa k iniciatíve GE100%, rozšírenia programov recyklácie elektronického odpadu a zvýšenia využívania obnoviteľnej energie. V rokoch 2022 až 2026 plánuje spoločnosť Xiaomi recyklovať 38 000 ton elektronického odpadu a investovať do širokej škály projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Spoločnosť Xiaomi sa zaviazala vyrábať úžasné produkty za poctivé ceny a využívať udržateľné technológie, ktoré sú ekologické, inkluzívne a cenovo dostupné. 

Biela kniha spoločnosti Xiaomi z roku 2023 o opatreniach v oblasti klímy je k dispozícii tu.

*Poznámka: Existujúce podniky sa vzťahujú na obchodné oblasti uvedené v najnovšej správe o príjmoch spoločnosti Xiaomi Corporation, vrátane smartfónov, produktov internetu vecí a životného štýlu, internetových služieb a ďalších.

Značky: