Ku komentárom v režime na šírku sa pridáva ďalšia možnosť zobrazenia.

YouTube ešte v júni spustil možnosť zobrazovania komentárov aj pri prehrávaní videa v režime na celú obrazovku. Vyvolanie tejto možnosti bolo pritom podmienené tým, že ste museli mať sekciu komentárov otvorenú najskôr v režime na výšku. YouTube teraz vybavil prehrávač novou funkciou, ktorá v režime na šírku zobrazí aj základné informácie o videu, ku ktorým bol doteraz prístup iba v režime na výšku.

Nové zobrazenie informácií o videu získate tak, že počas prehrávania videa v celoobrazovkovom režime kliknete na displej, po čom sa zobrazí okrem iného aj samotný názov videa. Po kliknutí na názov sa v pravej časti displeja zobrazí logo kanála, základný popis o prehrávanom videu a metrika prehrávania.

Portál Android Police ďalej informuje, že nový panel zobrazuje aj kapitoly videí pre kanály, ktoré túto funkciu využívajú, čo uľahčuje prechádzanie videom počas zobrazenia na celú obrazovku.

Počas aktívneho zobrazenia informácií o videu sa video presunie naľavo a popis bude zobrazený v pravej časti displeja. Zrušenie týchto zobrazených informácií je možné vykonať kliknutím na tlačidlo X, alebo túto sekciu odstránite jednoduchým pohybom – swipenutím smerom nadol.

Funkciu sme si vyskúšali aj u nás v redakcii a môžeme povedať, že táto možnosť sa nám páči viac, ako je už dlhšie dostupné zobrazenie komentárov v režime na šírku. 

Zdá sa však, že dostupnosť funkcie nie je závislé od verzia aplikácie a pokiaľ ju nemáte, budete musieť ešte zopár dní počkať, pokým sa dostane ku všetkým používateľom. 

Zdroj: AndroidPolice

Prečítajte si aj:

Peter Hupka

Peter Hupka
Každý deň sledujem aktuálne dianie v technologickom svete a vyberám tie najzaujímavejšie témy pre náš web.