Ide pritom o malú, ale užitočnú zmenu.

Aplikácie sa vyvíjajú rovnako, ako sa vyvíjajú technológie, avšak najväčší vplyv na ich smerovanie majú samotní používatelia. Keďže človek je tvor večne nespokojný, tak to, čo bolo dobré pred rokom, nemusí byť dobré teraz. To môže byť aj prípad aplikácií, ktoré využívajú dynamicky sa meniace prvky. Jedným z nich je aj vyhľadávací panel, ktorý sa vo veľkom počte aplikácií dynamicky skrýva. 

Je to aj prípad aplikácie Obchod Play, ktorej vyhľadávací panel sa nachádza v jej hornej časti. Ten sa však v aktuálne verzii počas prechádzania ponuky dynamicky skrýva, čo nie je príliš praktické. Aj napriek tomu, že po skrytí tohto prvku má používateľ na obrazovke o niečo viac miesta, tak je tu aj jedna vec, ktorá je pravdepodobne veľmi otravná. Predovšetkým vtedy, keď chcete v Obchode Play znovu niečo vyhľadávať, a práve vtedy je tento vyhľadávací panel skrytý.

Portál Phandroid teraz informuje, že tento “hlavobôľ” sa z používateľského prostredia Obchodu Play čoskoro vytratí. To znamená že vyhľadávací panel bude pevne ukotvený aj vtedy, keď budete v obchode s aplikáciami prechádzať celou ponukou aj smerom nadol. 

Rozhodnutie spoločnosti Google pevne ukotviť vyhľadávací panel na obrazovke je veľmi správne, keďže displeje smartfónov sú dostatočne veľké na to, aby sa na nich všetok obsah zobrazoval korektne a prehľadne. Hoci toto mierne zmenené rozhranie Obchodu Play bolo objavené už teraz, tak zatiaľ nie je známe, kedy sa dostane k používateľom.

Zdroj: Phandroid

Prečítajte si aj:

Značky:

Peter Hupka

Peter Hupka
Každý deň sledujem aktuálne dianie v technologickom svete a vyberám tie najzaujímavejšie témy pre náš web.