Poplatok za vybrané služby štátu na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk zaplatíte konečne aj kartou. V pilotnej prevádzke zatiaľ môžete zaplatiť kartou v reálnom čase za 25 služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Teraz zaplatíte za vybrané služby štátu rýchlejšie. Dodnes ste tak mohli spraviť prevodom len na účet alebo pomocou QR kódu, teda „Pay by square“. Tento zastaraný spôsob sa však mení a je tu platba kartou, ktorá sa overí v reálnom čase. Nemusíte tak čakať desiatky hodín na overenie platby, ale ihneď po úhrade dostanete do svojej elektronickej schránky potvrdenie o zaplatení poplatku.

„Týmto postupne plníme ďalší sľub občanom. Platba kartou je dnes v online svete štandardom a som rád, že konečne začína fungovať aj na portáli Slovensko.sk. Verím, že počet služieb, za ktoré sa týmto spôsobom dá platiť, bude narastať, a zároveň sa s tým bude skracovať čas potrebný na generovanie platobného príkazu tak, aby platba prebehla online bez zdržania,“ povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Ako systém platby kartou na slovensko.sk funguje? V skratke, vyplníte elektronický formulár spoplatnenej služby. Po spracovaní podania vám do elektronickej schránky príde príkaz na úhradu s variabilným symbolom platby. Po otvorení správy kliknete na tlačidlo zaplatiť, čím budete presmerovaní do Virtuálneho kiosku (aplikácia Slovenskej pošty) a tu už postupujete ako pri klasickom nákupe cez internet – zadaním mena držiteľa karty, čísla karty. Na konci nezabudnite stlačiť tlačidlo, ktoré vás vráti do vašej elektronickej schránky, do ktorej vám bude doručená Informácia o úhrade.

„Som rád, že po niekoľkomesačnom vývoji, testovaní a nasadzovaní môžu používatelia elektronických schránok využiť aj lepší a modernejší spôsob platby za elektronické služby,“ komentuje túto funkcionalitu Lukáš Sojka, generálny riaditeľ NASES.

Pilotným partnerom pre platbu kartou je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré aktuálne ponúka 25 platených, občanmi často využívaných služieb.

Proces platby kartou je intuitívny, tak aby ho zvládli aj počítačovo menej zdatní používatelia. Ak by občania potrebovali pomoc, môžu si pozrieť videonávody na slovensko.sk, alebo sa obrátiť na operátorov Ústredného kontaktného centra slovensko.sk na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 počas pracovných dní od 8.00 do 18:00 a v stredy až do 21:00.

Zoznam elektronických služieb s možnosťou online platby:

 1. Získanie potvrdenia o trvalom pobyte
 2. Získanie potvrdenia o ohlásení „trvalého“ pobytu v zahraničí
 3. Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte
 4. Získanie potvrdenia o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí
 5. Podanie žiadosti o vydanie úmrtného listu s pôvodným menom
 6. Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu
 7. Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe
 8. Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom
 9. Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu
 10. Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo plastovú)
 11. Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny
 12. Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát (z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)
 13. Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov
 14. Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení
 15. Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla
 16. Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu
 17. Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla
 18. Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla
 19. Žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva
 20. Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie
 21. Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla
 22. Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla
 23. Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie
 24. Podanie žiadosti o nahliadnutie do matriky
 25. Podanie žiadosti o poskytnutie správnej informácie