Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vzhľadom na blížiace sa prvé daňové povinnosti v tomto roku finančná správa dáva opätovne do pozornosti zmeny v prípade občianskych preukazov s čipom vydaných do 20. júna 2021.

Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis uložených na čipe z dôvodu bezpečnosti vypršala 31.12.2022. V prípade, ak si daňovník nevymenil občiansky preukaz za nový, je potrebné, aby si na starý OP nahral nový typ certifikátu.

V prípade OP vydaných do 20. júna 2021 sa zmeny týkajú len elektronického podpisovania, ostatné digitálne funkcie OP zostávajú naďalej zachované, teda bude možné sa prihlasovať do Portálu finančnej správy, či využívať ostatné e-služby v rámci Slovensko.sk, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie.

Tí, ktorí si OP zatiaľ nevymenili a potrebujú využívať v súčasnosti podpisovanie elektronickým certifikátom v prípade plnenia daňových povinností (podanie daňového priznania k DPH, či k dani z motorových vozidiel), môžu aj po 1. januári 2023 realizovať vybrané úkony na základe vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o uznaných spôsoboch autorizácie cez alternatívu – zdokonalený elektronický podpis (ZDEP).

Certifikát pre uznaný spôsob autorizácie je možné si na OP nahrať aj z domova, a to cez aplikáciu eID klient vo verzii 4.4. Všetky informácie sú dostupné na portáli Slovensko.sk, kde je zverejnená Používateľská príručka s postupom od strany 39. Po úspešnom vydaní certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie ho daňovník v aplikácii na podpisovanie nájde pod označením SVK eID ACA2.

Finančná správa umožňuje autorizovať ZDEP-om všetky elektronické dokumenty nachádzajúce sa na portáli finančnej správy v Katalógu elektronických formulárov po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny. Rovnakým spôsobom je možné autorizovať aj podania colných vyhlásení prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce a rovnako využívať služby poskytovania informácii o záruke na colný dlh (GDS).

Výnimky z využívania uznaných spôsobov autorizácie sa týkajú elektronického podávania ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky, informačného systému kontrolných známok (ISKZ) a systému na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), kde bude akceptovaný iba KEP.

Možnosť realizácie uznaného spôsobu autorizácie v prechodnom období sa týka aj deklarantov, ktorí od 1. januára 2023 podávajú colné vyhlásenia prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce.

Pre účel spotrebných daní sa táto možnosť týka iba formulárov pri správe spotrebných daní prostredníctvom komunikácie cez PFS. V prípade špecializovaných systémov používaných pri správe spotrebných daní, akými sú informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), nebude možnosť využiť ZDEP – tzn. bude akceptovaný iba KEP.

S cieľom zvýšiť informovanosť pripravila finančná správa k problematike ukončenia platnosti certifikátov aj sumárnu informáciu, ktorú nájde verejnosť na portáli finančnej správy. Všetky ďalšie informácie sú tiež dostupné na webe Ministerstva vnútra SR, ale aj na portáli Slovensko.sk .

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.