Canon predstavil trojicu nových Tilt-Shift objektívov. Jeden z nich sme sme otestovali.

Existuje prekvapivo veľký počet objektívov, ktoré umožňujú rôzne úpravy optiky naklápaním, ale keď majú v názve slovo Canon a zároveň písmenko „L“, prislúchajúce k ich najlepším modelom, tak je jasné, že tentoraz nejde o nejaké hranie sa so svetlom. Tentoraz už ide o seriózne fotografické náčinie pre profesionálov, aj s tomu zodpovedajúcou cenou.

Tilt a shift

Konštrukcia objektívov typu Tilt-shift umožňuje objektív naklopiť do inej roviny než je rovina snímača alebo ho posunúť v rovine rovnobežnej so snímačom. Alebo ak si chcete veľmi komplikovať situáciu, môžete naklápať aj posúvať zároveň. Na takomto objektíve preto nájdete dva pohybové mechanizmy a s nimi súvisiace mechanické skrutky na upevnenie objektívu vo zvolenej polohe. Aby bolo možné posúdiť mieru naklopenia či posunutia, nájdete vedľa skrutiek aj značenie v stupňoch a milimetroch, takže si časom pre jednotlivé situácie zapamätáte vhodné náklony alebo posuvy. Aby vôbec všetko toto bolo možné, musí byť objektív schopný vrhať obraz na plochu výrazne väčšiu, než má snímač, čo znamená aj mimoriadne nároky na optiku. A samozrejme aj vo výsledku väčší a ťažší objektív, ktorý je potom samozrejme náročnejší na výrobu a dizajn. A má aj ďalšie nevýhody, najväčšou je zrejme to, že kvôli pohyblivosti nemôže mať automatické ostrenie.

Každý TS objektív ide použiť aj „rovno“, teda bez naklonenia a posuvu, kedy funguje tak ako by ste čakali od bežného manuálneho objektívu.

A načo je vlastne to posúvanie dobré?

Začnime posúvaním, po anglicky „shift“. Táto funkcia je jednoduchšia na použitie a je veľmi užitočná najmä pri fotení v meste. Či už fotíte detaily architektúry, pamiatky alebo široké zábery, iste poznáte problémy so zbiehavosťou čiar pokiaľ fotíte zo zeme vysoký subjekt (alebo naopak z vyvýšeného miesta niečo nízke). Asi sme už všetci boli v situácii, že stojíme pri základoch krásneho kostola, no keď namierime objektív nahor aby sa nám do záberu vošla celá budova, zarazí nás extrémne skreslenie – vrchné časti budovy sa postupne zmenšujú až sa skoro strácajú, budova je akoby zložená do seba. Z obdĺžnikov sa stávajú lichobežníky.

Napriek foteniu z podhľadu sa táto budova nesklápa, má presne zvislé línie. Stačilo mierne posunúť objektív nahor.

V tejto situácii však posunutím objektívu možno celý problém vyriešiť priamo optikou a dostať na snímači projekciu s krásne vodorovnými čiarami, tak ako ich vidíme vlastnými očami. Shift objektívy dokážu poskytnúť tak dokonale zvislý obraz veľkých budov, až vyzerá nerealisticky, preto je vhodné v záberoch aspoň istú malú mieru skosenia ponechať. Samozrejme, pokiaľ si želáte presne opačný efekt, môžete ho docieliť jednoduchým posunutím objektívu opačným smerom a skosenie objektov zvýrazníte. Používanie posunutia prechádza do krvi celkom hladko a rýchlo.

Naklápanie sú čary

Naklápanie, teda funkcia „tilt“, už chce podstatne viac praxe a technických vedomostí o princípoch fotografie. Umožňuje totiž hýbať rovinou ostrosti. To je tá rovina v ktorej leží snímač, teda kolmo na bežné objektívy. Čím nastavíte nižšiu clonu, tým je pred a za rovinou ostrosti nižšia hĺbka ostrosti, čo dobre poznať napríklad na portrétnych fotkách s clonou F1.4 a menšou, kde sú dokonale zaostrené len oči a napríklad ušné laloky už sú mierne rozmazané a všetko za aj pred hlavou subjektu sa rozplýva v krémovo rozmazaný bokeh.

Nuž a predstavte si, že namiesto aby prechádzala celým záberom presne kolmo na pohľad fotografa, môže ísť záberom šikmo. Zdola nahor. Alebo napríklad od ľavej ruky fotografa doprava až niekam do diaľky. A všetko v nej bude ostré, nezávisle od vzdialenosti.  Využitie je zjavné – fotografovanie v situáciách, keď chcete ponechať nízku clonu ale mať v zábere čo najväčšiu hĺbku ostrosti, teda napríklad keď fotíte rad ľudí pod uhlom, alebo architektúru, veľké pamiatky, či proste zábery, kde je zaujímavé popredie aj pozadie.

Ostrá socha v popredí a zároveň ostrý kríž a strecha v pozadí? Bez TS objektívu by to na jeden záber nešlo.

Alebo, ako to už býva, môžete využiť presne opačný efekt a poslať rovinu ostrosti nech pretína záber tak, aby ešte zvýraznila plytkú hĺbku ostrosti a dostanete fotku s efektom zmenšeniny. Alebo s veľmi selektívnym fókusom na jednu zvolenú tvár človeka v dave, jeden predmet medzi viacerými, možností je veľa. Je jedno, koľko je na fotenie svetla, s TS objektívom môžete ponechať clonu plne otvorenú na hodnote F2.8 a hĺbku ostrosti mať pod kontrolou viac než obvykle.

A samozrejme makro

Presne tak, aj tu je tilt veľmi užitočná vlastnosť. Totiž práve pri fotení makra sa najčastejšie stáva, že fotografom nestačí ani hĺbka ostrosti pri maximálnej clone a musia svoje zábery kombinovať z viacerých snímok. Možnosť nastaviť rovinu ostrosti do roviny, v ktorej leží maličký fotený subjekt šetrí množstvo času. Nevýhodou je však potom nutnosť ostriť ručne.

Konečne tilt-shift makroobjektív

Nevýhody TS

Pochopiteľne, zložitá pohyblivá konštrukcia dáva tilt-shift objektívom aj ďalšie nevýhody okrem nutnosti ostriť manuálne. Tou najväčšou je zrejme premenlivá expozícia. Pri naklápaní a posúvaní totiž objektív prestane byť dokonale svetelne zatesnený, takže expozícia nameraná pri použití „rovno“ (kedy sa správa ako každý bežný objektív), potom neplatí pri fotení v pozmenenej polohe. Ideálnym riešením je naučiť sa pracovať s manuálnou expozíciou a preventívne fotiť do RAW, ktoré majú dnes dostatočný rozsah na úpravu expozície pri úpravách v editore. Konštrukcia je naozaj náročná a pre veľkú optiku je veľmi drahé takýto objektív navrhnúť aj vyrobiť. Ešte drahšie je ho kúpiť. A keď sa to všetko podarí, výsledok má takú hmotnosť a veľkosť, že možno nakoniec ostane v brašne s fotoaparátom sám.

Manuálne ostrenie + málo svetla = chyby v zaostrení. Pôvodný zámer bolo mať ostré aj labute v popredí.

Canon TS-E 50mm f/2.8L MACRO

Všetky spomínané vlastnosti spojte dohromady a nastavte im 50 mm ohniskovú vzdialenosť. Dostanete objektív, ktorý nesie nápis Canon a vpredu červený prúžok znamenajúci príslušnosť k medzi elitné objektívy s prívlastkom L. Naklápať ho je možné o 8,5° a posúvať o 12 milimetrov od základnej polohy. Mechanizmy naklápania a posúvania sú nezávisle nastaviteľné v oboch smeroch, sú uzamknuteľné a vďaka veľkým upevňovacím skrutkám sa veľmi dobre používajú.

 

 

Technické vlastnosti

Tento objektív je naozaj veľký. Je to s prehľadom najväčšia 50-ka Canon. Požadovaný priemer optických filtrov je až 77 mm, výška až 115 mm. Pridajte k tomu hmotnosť takmer kilogram (presnejšie 945 gramov) a spolu s nutnosťou ostriť manuálne, asi je zrejmé, že toto nie je objektív na rýchlu reportážnu fotografiu 🙂 Dokáže zaostrovať už na predmety vzdialené 27 cm od snímača, čo znamená 12 cm od predného elementu objektívu. Maximálne zväčšenie tohto objektívu je 1:2 bez predsádky, je však možné dosiahnuť zobrazenie 1:1 pri použití predsádky EF25 II.

Produkované fotografie sú mimoriadne ostré a v strede aj na kraji záberov a nevidno v nich žiadne výrazné chromatické aberácie. Optickú dokonalosť tohto objektívu najviac podtrhuje fakt, že pri správnom zaostrení sú fotky ostré až po okraj aj pri extrémnom naklopení či posunutí, čo znamená, že optické členy musia byť vybrúsené do mimoriadnej presnosti. Pri ich veľkosti to je veľmi slušný výsledok, ktorý z veľkej časti vysvetľuje vysokú cenu objektívu.

Rovina ostrosti pozdĺž takmer celého mosta, alebo kolmo naň. Tento objektív dokáže robiť mimoriadne ostré zábery ale aj krémový bokeh.

Osobné dojmy

Canon má v ponuke aj viac špecializované modely, s širokejším aj užším záberom, vhodné na rôzne fotenie od krajiniek, portrétov, až po produktovú fotografiu či makro. Z troch podobných noviniek (TS-E 50mm f/2.8L MACRO, TS-E 90mm f/2.8L MACRO, TS-E 135mm f/4L MACRO) som si vybral na test 50 mm, lebo túto ohniskovú vzdialenosť osobne používam najradšej (aj patrí u bežných objektívov k najobľúbenejším) a hodila sa tematicky k plánovanému foto výletu do Prahy.

Fotenie s týmto modelom bola naozaj netradičná zábava, ktorá priniesla nové zážitky a energiu do práce. Núti fotografa najprv si záber premyslieť a potom s ním chvíľu pracovať, než získa opticky maximum. Tento pomalý a rozvážny prístup je veľmi osviežujúci, no znamená to, že vo viacerých situáciách je toto nevhodný objektív. No keď si s ním dáte prácu, venujete čas naučiť sa s ním robiť, výsledky naozaj stoja za to. S bežnou technikou by vlastne niektoré zo získaných fotografií ani nebolo možné urobiť na jeden záber a skrz viacero snímok by bolo ich stvorenie veľmi namáhavé.

Fotenie architektonických detailov bez straty rovnobežnosti aj keď sú vysoko, to by bez TS objektívu nešlo. Mimochodom, máte radšej čb alebo farebnú verziu?

Do istej miery je toto objektív pre ľudí, ktorí chcú vyniknúť, no nielen fotografiami, ale aj v dave turistov. Viac krát sa mi stalo, že sa so mnou fotografi pustili do reči a chceli si vyskúšať aspoň pohľad cez hľadáčik a trochu naklápania (to je veľká výhoda 50 mm ohniska, dobre sa s ním pracuje cez hľadáčik). Prekvapilo ma však to, koľko laikov sa zaujímalo o čudesný zalomený objektív. A po pokuse vysvetliť ako a prečo funguje bolo vidno v ich tvárach, že získali nový rešpekt pred tým skutočne profesionálnym fotením. Takže pridávam ešte jeden plusový bodík aj za spoločenský prínos TS objektívov.

Verdikt

Vynikajúci profesionálny nástroj, ktorého výkon je limitovaný len kreativitou fotografa. Učiaca krivka je síce veľmi strmá, ale stojí za to vyjsť si ju. Jediným negatívom je vysoká cena, ktorá je však z konštrukčných dôvodov vcelku pochopiteľná.

 

 

Zapožičal: Canon

Cena: 2569 Eur

Značky: