Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V posledných rokoch zažívame jednu z najvýznamnejších zmien v spôsoboch práce od čias priemyselnej revolúcie v 19. storočí. Post pandemický rozmach vzdialenej, flexibilnej a hybridnej práce so sebou priniesol koniec kancelárie ako štandardného pracoviska a miliónom ľudí umožnil pracovať, odkiaľkoľvek chcú.

Pojem „práca z domu“ nezahŕňa iba výkon pracovných úloh čisto zo svojho bytu alebo domu. Pre mnohých z nás znamená aj prácu z verejných miest, ako sú napr. kaviarne, reštaurácie a nákupné centrá. V dôsledku týchto zmien získalo slovo „pracovisko“ úplne nový význam.

Tento nový trend otvára obrovské príležitosti na rast a rozvoj malých podnikov a prevádzok, ako sú napríklad kaviarne, reštaurácie a hotely s vyhradenými priestormi na pracovné účely. Zamestnanci, ktorí čiastočne alebo plne pracujú na diaľku, znamenajú pre malé prevádzky príležitosti na zvýšenie tržieb. Trend vzdialenej práce však prehlbuje našu závislosť na týchto prevádzkach, menovite na tom, aby poskytovali spoľahlivé a bezpečné pracovné prostredie, a to fyzické aj digitálne. Na malé prevádzky sú preto dnes kladené oveľa vyššie nároky z hľadiska zabezpečenia siete pre zákazníkov, ktorí do nich chodia pracovať.

Domov mimo domova?

Z prieskumu uskutočneného na jar 2022 vo Veľkej Británii vyplýva, že 38 percent britských pracujúcich v posledných siedmich dňoch strávilo aspoň časť svojej pracovnej doby v režime tzv. Home Office. Mnohí z nich sa pritom v snahe pripomenúť si cestu do práce, zažiť rozmanitosť pracoviska alebo len jednoducho vytiahnuť päty z domova spoliehajú na kaviarne, reštaurácie a podobné prevádzky ako na alternatívu k svojmu domácemu pracovisku.

Ruka v ruke s trendom vzdialenej práce hľadáme to najlepšie miesto, z ktorého na diaľku pracovať, pričom sa obvykle zhlukujeme tam, kde už sú iní ľudia pracujúci na diaľku. Pokiaľ je kaviareň alebo reštaurácia plná takých „digitálnych nomádov“, možno očakávať, že ponúka spoľahlivú sieť a prostredie, kde sa dobre pracuje. Udržať si túto popularitu však môže byť dosť ťažké, pretože rastúci počet hostí znamená aj väčšie nároky na sieť a väčší boj o prenosovú kapacitu i voľné miesta pri stole.

Nový typ závislosti

Reštaurácie a kaviarne sa obvykle netešia veľmi dobrej povesti, čo sa týka bezpečnosti, pretože mnohé používajú otvorené siete. Namiesto nich by podniky tohto typu mali zvoliť zabezpečené privátne siete, ktoré uchovajú dáta ich zákazníkov v bezpečí. Závislosť pracovníkov na sieťach malých prevádzok slúžiacich na pracovné účely je dvojaká. Po prvé, pracovníci vykonávajúci svoje úlohy na diaľku vyžadujú bezpečné siete, ktoré ochránia ich dáta aj zariadenia. A po druhé, sieť musí byť dostatočne výkonná, aby bez problémov zvládla veľký počet užívateľov.

Aké riešenia sa ponúkajú?

Kaviarne, reštaurácie a ďalšie prevádzky uchádzajúce sa o priazeň rozsiahlej zákazníckej skupiny digitálnych nomádov majú k dispozícii nové technológie, ktoré ponúkajú spoľahlivosť a bezpečnosť. Napríklad WiFi 6 je zárukou rýchleho a rovnako výkonného pripojenia pre všetkých užívateľov a hravo si poradí s veľkým počtom súčasne pripojených klientskych zariadení.

WiFi 6 tak prináša značné výhody z hľadiska efektivity a výkonu všade tam, kde sa k bezdrôtovým sieťam denne pripája veľké množstvo ľudí. Inštalácia WiFi 6 nielenže zabezpečí sieť vlastnej prevádzky, ale tiež priláka nových hostí, ktorí potom v prevádzke nebudú tráviť len svoj voľný čas, ale kvôli bezpečnosti a spoľahlivosti siete aj svoju pracovnú dobu.

Značky: