Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Už päť rokov zamestnanci Allianz – Slovenskej poisťovne podporujú charitatívnu zbierku Stolček, prestri sa!, ktorú celoročne prevádzkuje rehoľný rad kapucínov v Bratislave.

Potraviny ako dar

V predvianočnom čase zamestnanci, vrátane manažmentu najväčšej poisťovne, prinášajú do centrály tašky s trvanlivými potravinami a drogériou. Tie potom putujú neziskovej organizácii Doma u kapucínov, ktorá ich ďalej distribuuje vybraným rodinám a osamelým jednotlivcom, ktorí sa ocitli vo finančnej núdzi. „Je to základná existenčná pomoc pre týchto ľudí, ktorí sú v existenčnej kríze. Niekedy nám dary prichádzajú včas, inokedy musíme potraviny dokupovať z vlastných zdrojov, aby sme klientom, ktorým pomáhame vedeli poskytnúť aspoň tú základnú pomoc. Je fantastické, že sa dokážete podeliť zo svojho nadbytku s ľuďmi, ktorí nemajú,“ povedal Miroslav Kulich z organizácie Doma u Kapucínov, ktorý zbierku prevzal. Každý rok takto Allianz daruje niekoľko stoviek kilogramov potravín a drogérie. V programe pomoci je zaradených približne stovka rodín a jednotlivcov, s ktorými organizácia pracuje. Každý mesiac im dobrovoľníci privezú balík potravín a drogérie, ktorá by mala pokryť ich životné potreby. Potravinová dotácia je len jednou časťou pomoci, organizácia prostredníctvom svojich sociálnych pracovníkov poskytuje núdznym rodinám a jednotlivcom aj odbornú pomoc pri riešení ich problémov.

Plné dodávky šatstva

Okrem potravinovej zbierky Allianz už 7 rokov organizuje zbierky šatstva pre ľudí v núdzi. Vždy na jar a na jeseň zamestnanci venujú šatstvo a iné potreby striedavo pre organizácie Domov pre každého, ktorá sa stará o ľudí bez domova a Ain Karim, ktorá podporuje deti, rodiny a osamelých v hmotnej núdzi, ale aj osoby po výkone trestu. Dvakrát ročne si tieto organizácie odvezú z Allianz niekoľko dodávok vyzbieraného šatstva a potrieb, ktoré roztriedia a podľa potreby distribuujú svojim klientom.

Značky: