Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V košických Kasárňach Kulturparku sa 29. a 30. marca 2023 stretnú zástupcovia európskych a ukrajinských klastrov so zámerom rozšíriť obchodné a vedecko-výskumné partnerstvá na medzinárodnom podujatí Clusters meet Regions. Pred tým sa uskutoční Národná klastrová konferencia. Na organizácii oboch podujatí sa aktívne podieľa Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Cieľom podujatia Clusters meet Regions je vytvoriť priestor pre vybudovanie obchodných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou. Podujatie, ktoré má uľahčiť ukrajinským klastrom a spoločnostiam integráciu do hodnotových reťazcov EÚ, v mene Európskej komisie organizuje European Cluster Collaboration Platform spolu so SIEA, Úniou slovenských klastrov, Ukrajinskou alianciou klastrov a platformou Enterprise Europe Network. Záujem o účasť prejavilo viac ako 200 zástupcov klastrov a spoločností z EÚ a Ukrajiny, ako aj národných a regionálnych verejných orgánov a organizácií zameraných na podporu podnikania, vrátane inovačných agentúr a priemyselných združení, zo Slovenska a iných regiónov EÚ.

Účasť prisľúbili dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger, štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec aj zástupkyňa generálneho riaditeľa oddelenia pre rast Európskej komisie Maive Rute, zástupcovia ďalších európskych inštitúcií a predstavitelia mesta Košice a Košického samosprávneho kraja.

 „Som rád, že SIEA aktívne pomáha pri rozširovaní medzinárodnej spolupráce slovenských a zahraničných firiem s ukrajinskými partnermi. Klastre majú obrovský potenciál a nové kontrakty ich členov sú dôležité pre hospodársky rozvoj Slovenska aj pri riešení aktuálnych výziev, ako sú digitalizácia, zelená ekonomika a využívanie obnoviteľných zdrojov,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Podpore klastrov sa SIEA venuje dlhodobo a systematicky. V posledných rokoch Slovensko zaznamenalo dynamický rozvoj klastrového ekosystému. Od roku 2017, len za 5 rokov, sa počet etablovaných klastrov zdvojnásobil. V súčasnosti je na Slovensku 35 priemyselných klastrov, väčšina z nich je zameraná na IT, I4.0 – vrátane automatizácie a robotizácie, na energetiku a obehovú ekonomiku. Spolu združujú firmy a organizácie s vyše 100-tisíc zamestnancami a s celkovým ročným obratom takmer 23 miliárd eur. Svoje výsledky a plány, ako v blízkej budúcnosti zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska, budú  môcť ich zástupcovia prezentovať na Národnej klastrovej konferencii, ktorú organizuje Únia klastrov Slovenska a SIEA s národnými projektami. Na podujatí sa zúčastnia klastroví manažéri, podnikatelia, zástupcovia univerzít a výskumno-vývojových inštitúcií, ale aj predstavitelia samospráv a ústredných orgánov štátnej správy, finanční sprostredkovatelia, inovačné agentúry, priemyselné združenia a investori

Značky: