Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na Slovensku sa tento rok už predalo viac ako 30 spoločností s celkovou odhadovanou hodnotou dosahujúcou takmer 500 mil. EUR. Viacero transakcií sa uzatvorilo v sektoroch energetiky a finančných služieb, čo sa podpísalo aj pod relatívne vysokú hodnotu transakcií.

„Najväčšie transakcie sa uskutočnili v sektore energetiky. Viaceré energetické firmy investovali do obnoviteľných zdrojov, pri ktorých sú reguláciou garantované výnosy na ďalšie roky, alebo do tzv. ESCO firiem pôsobiacich v oblasti energetickej efektívnosti. V mnohých prípadoch je cieľom diverzifikácia cash-flow do budúcnosti, keďže marža na tradičných energetických biznisoch klesá pri nízkych cenách elektriny,“ uviedla Ivana Lorencovičová, partnerka na oddelení transakčného poradenstva spoločnosti Deloitte.

Vlastníkov zmenili aj viaceré spoločnosti z oblasti finančných služieb. Noví investori nastúpili do niektorých leasingových spoločností a poisťovní. To predstavuje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, kedy transakciám dominovali odvetvia priemyselnej výroby, zdravotníctva a telekomunikácií.

Podľa I. Lorencovičovej, mnohé ďalšie transakcie sú ešte rozpracované a doposiaľ neboli ukončené. Oblasť podnikania pritom nie je určujúci faktor. O predaj majú záujem spoločnosti z oblasti priemyselnej výroby a služieb, potravinárstva, zdravotníctva, maloobchodu i technológií.

„Stále pretrváva zvýšený záujem vlastníkov spoločností o predaj. Súčasná situácia je tejto možnosti priaznivo naklonená, nakoľko sa nachádza v obehu veľké množstvo peňazí a mnohí korporátni a finanční investori aktívne vyhľadávajú investičné príležitosti na rast a uloženie voľných prostriedkov,“ uviedla partnerka Deloitte.

Trendy na trhu

Rovnako atraktívne pre investorov sú aj nehnuteľnosti. Záujem investorov je najmä o komerčné nehnuteľnosti ako sú obchodné centrá, hotely, administratívne budovy a biznis centrá. Aktivita v tomto sektore pretrváva už niekoľko rokov.

„Tento rok dominovali medzi investormi najmä strategickí investori, teda investori ktorí vstupujú do spoločností v oblasti svojho primárneho biznisu. V energetike a finančných službách je takýto vývoj prirodzený, keďže ide o komplexné a regulované odvetvia s predpokladanou návratnosťou investícií presahujúcich 10 rokov. Motivácia strategických investorov je predovšetkým konsolidovať trh, prípadne rozšíriť svoje pôsobenie na novom trhu a generovať synergie z rozsahu. Takéto firmy majú know-how a skúsenosti z iných krajín, ktoré vedia efektívne aplikovať na Slovensku,“ uviedla I. Lorencovičová.

Ako v uplynulých rokoch, tak aj v tomto roku dominovali podľa nej medzi kupujúcimi zahraniční investori, avšak podiel slovenských investorov výrazne narástol a podieľal sa približne na jednej štvrtine z celkového množstva transakcií.

Pre slovenské firmy môžu byť zahraniční investori často prínosom, pretože prinášajú overené skúsenosti a vedomosti z jednotlivých oblastí a sektorov a zároveň môžu byť zárukou dlhodobého rozvoja spoločnosti.

Deloitte je aktívny

Tento rok sa Deloitte na Slovensku podieľal na viac než 20 transakciách v celkovej hodnote takmer 300 mil. EUR. Viacero z nich bolo úspešne uzatvorených.

„Pri rôznych transakciách sme boli v pozícii poradcu na strane predávajúcich aj kupujúcich. Našou úlohou je riadenie celého transakčného procesu, od identifikovania možných kupujúcich, ich oslovenie, príprava materiálov o predávanej spoločnosti, pomoc pri previerkach due diligence až po finálne vyjednávanie kúpno-predajnej zmluvy. Pri predaji spoločnosti je dôležitá príprava a dobre zvládnutý transakčný proces. Je výhodné začať vyjednávania o predaji s viacerými potenciálnymi investormi čím sa zabezpečí konkurencia medzi kupujúcimi a následná maximalizácia ceny.  vysvetlila I. Lorencovičová.

Najvýznamnejšie transakcie, pri ktorých tento rok asistoval Deloitte:

  • Spojenie ŽOS Vrútky a Budamar Logistics – predaj väčšinového podielu v spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou a opravami železničných lokomotív a vagónov. V spojení so skupinou Budamar Logistics, ktorá sa neskôr spojila aj s Tatravagónkou, vznikol silný hráč v oblasti železničnej prepravy a opravy a výroby železničných koľajových vozidiel.
  • Predaj administratívnej budovy New Stein – správcovská spoločnosť IAD Investments, ktorá spravuje viacero realitných fondov, kúpila novovybudovanú kancelársku budovu polyfunkčného súboru New Stein do portfólia svojho prvého realitného fondu.
  • Predaj PPC Investments – francúzsky energetický gigant Veolia Energie kúpil spoločnosť PPC Investments, ktorá prevádzkuje elektráreň s paroplynovým cyklom zabezpečujúcim kombinovanú výrobu elektriny a tepla v Bratislave.
  • Predaj podielu v skupine 30 solárnych elektrární na južnom Slovnensku – Credit Suisse Energy Infrastructure Partners nadobudla 49-percentný podiel v skupine solárnych elektrárni s kapacitou 35MW od ContourGlobal, kótovanej spoločnosti so sídlom v New Yorku investujúcej do výrobcov elektriny a tepla. Credit Suisse Energy Infrastructure Partners je investičný fond zo Švajčiarska, ktorý sa špecializuje na sektor energetiky.
  • Predaj spoločnosti Hemo Medika – Vlastníci spoločnosti Hemo Medika predali svoj majetkový podiel v spoločnosti, ktorá prevádzkuje diagnostické laboratória Alpha Medical zo skupiny Unilabs so sídlom vo Švajčiarsku. Alpha Medical dlhodobo konsoliduje laboratórny biznis v regióne s cieľom maximalizovať efektivitu a využiť úspory a výhody z rozsahu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značky: