Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Záujem spotrebiteľov o autonómne vozidlá zaostáva za tempom investícií priemyslu do pokrokových automobilových technológií. Zistenie priniesla Globálna štúdia automobilových spotrebiteľských trendov spoločnosti Deloitte na rok 2019.

Dôvera spotrebiteľov v autonómne vozidlá stagnuje. Až 50 % opýtaných spotrebiteľov v USA neverí, že autonómne vozidlá budú bezpečné, čo je približne na úrovni minulého roka (47 %). Aj ostatné trhy zaznamenali podobnú stagnáciu. V Číne, Japonsku a Južnej Kórei podiel spotrebiteľov, ktorí si myslia, že AV nebudú bezpečné, mierne klesol. Naopak u spotrebiteľov z Nemecka bol zaznamenaný mierny nárast nedôvery.

„Autonómne vozidlá pilotným testovaním vstúpili do reálneho sveta, a musia tak čeliť reálnym výzvam. Výsledky tohtoročnej štúdie mohli byť ovplyvnené niekoľkými medializovanými udalosťami. Je však pravdepodobné, že z dlhodobého hľadiska sa bude prijatie týchto áut postupne rozširovať. Okrem aktuálneho spotrebiteľského skepticizmu musí odvetvie vo svojich plánoch rátať aj s dlhodobými kapitálovými investíciami potrebnými na uvedenie bezchybnej technológie na trh. S nárastom regulačného dohľadu tak vznikajú ťažko dosiahnuteľné obchodné modely na generovanie návratnosti investícií“, vysvetlil Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte.

Spotrebitelia si pokrokové technológie nespájajú s tradičnými výrobcami automobilov. Počet spotrebiteľov v USA, ktorí veria, že takýto výrobcovia prinesú na trh technológiu AV klesá a v roku 2019 sa dostal na hodnotu 39 %. Dokonca aj v Nemecku, kde bola dôvera voči tradičným výrobcom na pomerne vysokej úrovni, rapídne klesol podiel zástancov z 51 % v roku 2017 na tohtoročných 33 %.

S pretrvávajúcou nedôverou voči súkromnému sektoru požadujú spotrebitelia od vlád zvýšenie regulácie. Značné percento spotrebiteľov vo väčšine krajinách naznačilo, že vyžadujú „výrazný dohľad“.

Hybridné elektrické vozidlá

Ľudia po celom svete vnímajú elektrifikovaný pohon ako potenciálnu možnosť. Elektrické vozidlá (EV) však musia ešte prekonať niekoľko prekážok. Napriek miernemu nárastu spotrebiteľov v USA, ktorí by vo svojom nasledujúcom vozidle preferovali alternatívny pohon, je tento trh stále menej prístupný alternatívam. Spôsobené je to hlavne nízkymi cenami pohonných látok, voľnejšími emisnými normami a menšou mierou dostupných úľav.

V Ázii a v Európe je situácia odlišná. Viacero ázijských krajín je závislých od zahraničných zdrojov ropy. Niektoré európske krajiny vyhlásili, že v nasledujúcich dvoch až troch desaťročiach plánujú zakázať predaj vozidiel na benzínový alebo dieselový pohon. Hoci sú oba regióny pripravené na zvyšovanie počtu EV, zmena pravdepodobne neprebehne okamžite. Dôvodom je fakt, že v súčasnosti predstavujú tradičné vozidlá na cestách prevažnú väčšinu a ich životnosť je viac ako 10 rokov.

„Prepojené, elektrifikované a autonómne vozidlá ponúkajú spoločnosti významnú hodnotu. Pokiaľ však nezaznamenáme jasné a nepopierateľné zlepšenie v oblasti bezpečnosti, ceny, pohodlia a najlepšieho používateľského zážitku zo strany dôveryhodnej značky, spotrebiteľom môže chvíľu trvať, kým tieto moderné technológie prijmú vo väčšom meradle,“ zhodnotil Rybár.

Značky: