Aplikácia s pracovným názvom Čakáreň by sa mala objaviť budúci týždeň. Zatiaľ sa o nej veľa konkrétneho nevie, ale zhrnieme naše doterajšie poznatky.

Testovanie pomocou prideleného QR kódu. Zdroj: Rýchlejšie.sk

Testovanie pomocou prideleného QR kódu. Zdroj: Rýchlejšie.sk

Ide o webovú aplikáciu, ktorá sa bude dať aj z mobilného telefónu a mala by odstrániť to, že na očkovanie sa aktuálne dostane len ten, kto správne odhadne okamih uvoľnenia termínov na očkovanie. Tieto termíny súvisia s tým, kedy prídu na Slovensko dávky vakcín a miesta na centrálnom serveri korona.gov.sk sa zrazu objavia. Pravidelne sa tak stáva v noci, hlavne okolo polnoci. Následne sa veľmi rýchlo minú, o očkovanie je totiž na Slovensku prekvapivo obrovský záujem. Táto situácia však ľuďom, ktorých sa to týka a majú vek viac ako 60 rokov nebude vyhovovať. Mala by ju vyriešiť práve aplikácia s pracovným názvom Čakáreň.

Aplikácia má zahrňovať nielen ľudí zoradených v poradníku na očkovanie prvou dávkou, ale aj tou druhou, čo je logisticky ešte náročnejší problém. V tomto prípade je totiž nevyhnutné očkovať daného človeka v istom časovom rozsahu, len konkrétnou vakcínou a navyše táto musí byť k dispozícii na tom mieste, kde sa človek pôvodne očkoval. Očakávame, že toto bude po čase skutočne veľká výzva pre IT oddelenie.

Od dnešného dňa je zaradenie na zaradenie do očkovacieho programu jediným kritériom vek. Ľudia vo veku od 70 rokov vyššie by mali byť zaočkovaní vakcínou od firmy Pfizer-BioNTech, ľudia medzi 60 až 70 zase vakcínou AstraZeneca.  Vakcína Sputnik V síce na Slovensku je, ale zatiaľ čaká v skladoch na svoj ďalší osud a dobrovoľných prijímateľov.

Aplikácia Čakáreň by sa mala spustiť v ďalšom týždni a mal by to byť spôsob ako sa k vakcíne neskôr dostanú aj ľudia s nižším vekom. Jej vývoj prebieha v NCZI a jej nasadenie budeme podrobne sledovať.

Mimochodom, na stredu a štvrtok večer sú naplánované ďalšie miesta na očkovanie. Lov na voľné miesta na očkovanie pokračuje.

Do redakcie sme dostali vyhlásenie Slovensko.Digital. Táto firma tvrdí, že už takmer pred mesiacom upozorňovali na zásadné problémy v aktuálnom procese registrácie na očkovanie. Hoci niektoré menšie úpravy boli zo strany štátu medzičasom vykonané, po ohlásení očkovania pre nové vekové skupiny sa opätovne ukázalo, že registrácia na očkovanie cez aktuálny formulár na korona.gov.sk je nezvládnutá.

Podľa aktuálne platnej vyhlášky 85/2020 o riadení projektov pritom mal pred spustením takejto služby prebehnúť minimálne používateľský prieskum či používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie) – mohlo sa tak predísť mnohým aktuálnym chybám.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) je v zmysle zákona č. 95/2019 Z.z. orgánom vedenia, čo znamená, že koordinuje a riadi informatizáciu v SR. Na základe tohto práva by malo MIRRI aktívne riadiť a koordinovať návrh a implementáciu elektronických služieb NCZI resp. Ministerstva zdravotníctva (MZ). Do procesov by mali byť aktívne zapojené už existujúce útvary MIRRI a to konkrétne:

  • oddelenie behaviorálnych inovácií, tzv. BRISK, v rovine návrhu a dizajnu procesu registrácie na vakcináciu a testovania navrhnutého procesu na koncových používateľoch
  • a štátna akciová spoločnosť spoločnosť Slovensko IT v rovine implementácie a technického testovania navrhnutých procesov a služieb.

Podľa Slovensko.Digital je však teraz nutná zásadná zmena procesu ako takého, nielen úprava registračného formulára. Oceňujú preto informáciu o tom, že MZ plánuje počas budúceho týždňa predstaviť nový systém registrácie na očkovanie. Aby sa predišlo opätovným chybám, je z pohľadu Slovensko.Digital potrebné minimálne nasledovné:

  • Zo strany MZ otvoriť proces prípravy nového procesu registrácie na očkovanie odbornej verejnosti a dobrovoľníkom.
  • Zo strany MIRRI zapojiť existujúce kapacity v rámci štátu, a to konkrétne BRISK a Slovensko IT.
  • Realizovať testovanie na cieľovej skupine používateľov ešte pred spustením do prevádzky.
  • Proces postaviť na jednorázovej registrácii, kde sa človek zaregistruje, vyplní preferované miesta očkovania (prípadne aj typ vakcíny a pod.) a následne dostane správu s termínom, keď bude na rade. Ak správu nepotvrdí, tak sa zaradí späť do poradovníka a nový termín dostane neskôr.
  • Zo strany MZ jasne komunikovať, že sa pri registrácií netreba ponáhľať, lebo poradie nebude záležať od rýchlosti registrácie, ale od dátumu narodenia. Odstráni sa tým aj diskriminácia na základe technických zručností občanov.
  • Zo strany MZ jasne komunikovať, že ak sa prihlási staršia osoba neskôr (v inej vlne), tak bude zaradená v zmysle očkovacej stratégie.
  • Proaktívne oslovovanie a zaraďovanie starších obyvateľov aj cez iné kanály, ako je webová stránka (napríklad telefonicky).

Ešte predtým, ako sa spustí nová registrácia, Slovensko.Digital vidí viacero rýchlych riešení, ako upraviť súčasný systém na zlepšenie jeho použiteľnosti. Pomerne jednoduchými úpravami, ako je napríklad ukladanie údajov v prehliadači, či zverejňovanie termínov každý deň v rovnakom čase môže MZ a NCZI už teraz občanom uľahčiť snahu o registráciu seba, či svojich blízkych.

Slovensko.Digital spolu s IT komunitou dobrovoľníkov ponúkajú Ministerstvu zdravotníctva a NCZI pomocnú ruku pri návrhu, implementácii a testovaní tejto novej služby. Práve viacero používateľských alebo bezpečnostných podnetov z IT komunity bolo postupne zapracovaných do štátneho riešenia. Zároveň považujú za dôležité, aby riešenie vzniklo priamo v NCZI alebo vo veľmi úzkej spolupráci s NCZI, aby sa takto predišlo problémom do budúcna pri potrebných zmenách a prevádzke riešenia.

Slovensko.Digital upozorňuje, že táto situácia opätovne poukazuje na klasické nedostatky informatizácie a to na absenciu poriadneho zadania požiadaviek a absenciu potrebných služieb a proaktívneho využívania existujúcich dát, napr. lepšie služby projektu eZdravie a pridaná hodnota z používania mobilného ID. Tieto riešenia by vedeli prispieť k jednoduchšiemu využívaniu dát z registrov a teda prispieť ku kvalitatívne a používateľsky prívetivejšiemu riešeniu tejto situácie a elektronických služieb.

Viac o aplikáciách na korona krízu

SMSky ako priepustka na slobodu nezabrali, prichádza aplikácia Be-Free Pass (Aktualizované)

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.