Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

„Uberizácia“ zatiaľ prináša pozitívny dopad na zamestnanosť, otázne vzhľadom na kroky vlády je, ako dlho vydrží.

Francúzsko  patrí k lídrom v zdieľanej ekonomike v Európe. V krajine galského kohúta takto funguje už viac ako 50 spoločností. Ako sa zatiaľ ukazuje z údajov, ktoré zverejnila nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní kreditného rizika, výrazne pozitívny vplyv má na zamestnanosť v krajine. Otázkou zostáva, dokedy. Najmä vzhľadom na kroky vlády.

Nástup zdieľanej ekonomiky vo Francúzsku priniesol zmeny hlavne v tradičných sektoroch – poskytovania taxislužieb a v hotelierstve. Kým ešte pred rokom 2012 tu bola nerovnováha medzi ponukou a dopytom v tradičných odvetviach, situácia sa dnes zmenila. Napríklad takmer monopol taxislužieb a hotelového priemyslu v oblasti Paríža s takmer 4000 dodatočnými licenciami pre taxíky vytvoril za posledných 70 rokov len v Paríži deficit 7000 hotelových izieb. No situácia v obsadenosti hotelov sa po roku 2012 a po príchode spoločností Uber a Airbnb stabilizovala; na trhu pribudlo 45 tisíc vozidiel súkromníkov ponúkajúcich cez Uber taxi služby.

„Počet konkurzov tradičných taxislužieb tak do veľkej miery kompenzuje rastúci počet prevádzkovateľov súkromných vozidiel poskytujúcich taxislužby v aglomerácii Veľký Paríž. Konkurzy taxislužieb vzrástli vo Francúzsku počas roka o takmer 60 %, a to zo 141 v auguste 2015 na 224 na konci augusta 2016. Len v samotnom hlavnom meste a okolí vzrástli  firemné insolvencie v priebehu ostatných troch rokov o 135 %, čo predstavuje štvrtinu z celkového počtu platobne neschopných taxislužieb v celom Francúzsku. Na druhej strane však počet súkromných vozidiel využívaných na taxislužby vzrástol za dané obdobie, teda od augusta 2013 do augusta 2016, sedemnásobne a generuje 12,964 pracovných miest,“ konštatuje Coface.

Porovnanie údajov insolvencií taxislužieb a počtu vytvorených súkromne prenajatých vozidiel vo Francúzsku tak ukazuje, že príchod súkromných prenajatých vozidiel na trh do značnej miery prekrýva počet konkurzov v tomto odvetví.

Príchod Airbnb a reakcia hotelov

„Príchod spoločnosti Airbnb do francúzskeho hlavného mesta v roku 2012 prekvapivo nepriniesol nárast počtu insolvencií v hotelovom sektore, práve naopak. Ten v rokoch 2012 a 2014 prudko klesol, a to o 58 %,“ podotýka Coface. Dokonca aj napriek skutočnosti, že počet izieb, ktoré boli k dispozícii cez Airbnb, sa zvýšil faktorom osem. Vzhľadom k tomu, že ponuka hotelových izieb v Paríži bola nedostatočná, tento dodatočný zdroj ponuky poslúžil, k tomu, že zaplnil prázdnotu.

Hocako, v roku 2015 sa táto dynamika začala strácať a počet konkurzov spoločností v tomto odvetví podľa údajov Coface zaznamenal prudký nárast o 117 %. Spôsobili to aj teroristické útoky na začiatku a na konci roka, ktoré výrazne obmedzili hotelové pobyty v Paríži (pokles zhruba 5 percentuálnych bodov v období od júna 2015 do júna 2016), hoci letecká doprava na druhej strane vzrástla v rovnakom období o 3 %. „Airbnb určite zachytil časť z tohto prepadu, keďže počet izieb ponúkaných cez Airbnb sa v priebehu roka zdvojnásobil a ku koncu augusta 2016 prekročil 55,000,“ spresňuje Coface.

Aby tradičný hotelový sektor dokázal čeliť tomuto tlaku, rozhodla sa vláda prísnejšie kontrolovať poskytovateľov služieb ako Airbnb. Medzi potenciálnymi opatreniami sú možnosti ako zdaniť ich dodatočné príjmy, obmedziť počet dní, ktoré môžu prenajímať priestory určené  na trvalé bývanie, ale aj harmonizáciu medzi vstupnými podmienkami pre poskytovanie súkromných prenajatých vozidiel a taxi stanov. Faktom však je, že len pri znížení počtu súkromných prenajatých vozidiel na taxislužby o 20 % by vo Francúzsku zostalo bez práce 2600 ľudí.

Vývoj firemných insolvencií

Nadchádzajúce prezidentské voľby v apríli a máji 2017 už teraz zvyšujú neistotu medzi francúzskymi podnikateľmi a je obava, že by mohli odložiť svoje investičné rozhodnutia až na druhú polovicu roka 2017. Táto ostražitosť má na druhej strane tú výhodu, že je prospešná pre spoločnosti v krátkodobom horizonte. „Rok 2016 už ukázal niektoré dobré signály a spoločnosť Coface tak predpovedá pre tento rok pokles insolvencií -3,8 %, pre rok 2017 následne pokles o -1 %.

Krajina zaznamenala v treťom štvrťroku 2016 celosektorovo medziročne pokles počtu firemných insolvencií o 1 %, keď dosiahli 58,970. Na druhej strane, náklady vzrástli až o 2 % na 3,78 miliardy eur a insolvencie si vyžiadali stratu až 186 tisíc pracovných miest (nárast o 1,4 %). Zvyšoval sa pritom počet insolventných firiem, ktoré majú priemerný obrat 543 000 eur. Tento trend je zreteľný najmä v odvetví kovov.

Priemerný vek pri dosiahnutí platobnej neschopnosti spoločnosti sa zvýšil na 79,75 mesiacov, čo je najviac od roku 2011. Dôvodom sú priaznivejšie podmienky financovania a zdravé ziskové marže (predikcia na rok 2017 je 31,6 %).

Coface upozorňuje na tri sektory, ktorých sa v tomto kvartáli najviac dotkli insolvencie:

  • textilno-odevný sektor je najzraniteľnejší z hľadiska nárastu počtu platobnej neschopnosti, medziročne je nárast 15,5 %. Tento sektor silne ovplyvnila rastúca konkurencia zo strany gigantov, ako sú spoločnosť Inditex a internetový predaj;
  • Tlaku čelia aj spracovatelia potravín, najmä mäsiari a pekári, ktorí v posledných dvoch štvrťrokoch trpia stagnáciou súkromnej spotreby;
  • Sektor dopravy je oslabený nárastom počtu insolvencií taxislužieb.

Značky: