Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S rastúcim počtom poskytovateľov zdieľanej mobility potrebuje Bratislava presné pravidlá, najmä s ohľadom na bezpečnosť užívateľov a obyvateľov. Prevádzkovateľ mestského bikesharingu pri ich definovaní ponúka skúsenosti z reálneho fungovania v podmienkach Bratislavy.

S rastúcim počtom poskytovateľov zdieľanej mobility potrebuje Bratislava podľa spoločnosti Slovnaft Mobility Services presné pravidlá, najmä s ohľadom na bezpečnosť užívateľov a obyvateľov. Slovnaft Mobility Services je prevádzkovateľom mestského bikesharingu Slovnaft BAjk. Pri tvorbe nariadenia magistrátu ponúka svoje skúsenosti z  prevádzky služby v hlavnom meste.

Prvoradým cieľom všetkých operátorov zdieľanej mobility musí byť bezpečnosť užívateľov, čo zohľadnilo aj mesto v návrhu svojich pravidiel. Vzhľadom na to, že tieto usmernenia vznikajú až po príchode ďalších prevádzkovateľov služieb, niektoré návyky si užívatelia vytvorili sami. Preto napríklad mnohí začali parkovať zdieľané elektrické kolobežky na stanovištiach pre mestský bikesharing, čím môžu blokovať ďalších užívateľov bicyklov.

„Uvítame širšiu diskusiu o pravidlách pre poskytovateľov zdieľanej mobility v Bratislave. Po 1,5 roku prevádzky služby Slovnaft BAjk ponúkame svojmu partnerovi v projekte mestského bikesharingu poznatky z reálneho fungovania zdieľaných bicyklov,“ povedal Norbert Nagy, zástupca spoločnosti Slovnaft Mobility Services.

Slovnaft BAjk navrhuje, aby budúce nariadenie mesta odlíšilo pravidlá pre jednotlivé formy dopravy, najmä s ohľadom na typ pohonu. Magistrát vo svojom návrhu tiež avizuje povinnosť operátorov pravidelne poskytovať anonymné údaje o jazdách užívateľov. Tieto podklady má pritom ako partner projektu Slovnaft BAjk k dispozícii a už v súčasnosti ich môže zohľadňovať pri plánovaní cyklotrás.

Spoločnosť Slovnaft Mobility Services je súčasťou Skupiny MOL, ktorá má skúsenosti so zdieľanými službami v Budapešti. V hlavnom meste Maďarska je partnerom mestského bikesharingu a zároveň tam prevádzkuje službu zdieľaných vozidiel a elektromobilov.

Značky: