Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Produktivita, bezpečnosť a rýchlejšie reakcie patria medzi hlavné prínosy automatizácie

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, oznámila, že podľa jej prieskumu už 39 % jej predajcov ponúka služby MSP alebo MSSP (Managed Security Service Provider). Jednou z hlavných motivácií prechodu na riadené služby je automatizácia rutinných činností, ktorá im prináša predovšetkým vyššiu úroveň poskytovanej bezpečnosti, vyššiu produktivitu a rýchlejšiu reakciu na bezpečnostné incidenty. Prieskum sa uskutočnil v januári 2023 medzi predajcami spoločnosti ZEBRA SYSTEMS, ktorá je distribútorom riešení N-able v ČR, na Slovensku a v juhovýchodnej Európe.

Hoci stále najviac poskytovateľov IT ponúka klasické dodávky hardvéru, softvéru a tradičných služieb postavených na break-fix modeli, viac než polovica z nich ponúka aspoň čiastočne proaktívnu správu a takmer 40 % už poskytuje i riadené služby (MSP) alebo riadené služby bezpečnosti (MSSP). Prispieva k tomu i rozširujúca sa ponuka súčasných RMM platforiem, ktoré pokrývajú komplexné nároky koncových zákazníkov od správy a monitoringu zariadení až po zálohovanie, patch management a ďalšie prvky IT bezpečnosti.

„Automatizácia je kľúčom k úspechu nášho podnikania,“ hovorí Martin Melich, konateľ a jeden zo zakladateľov PATRON-IT. „Využívame monitorovací systém N-sight RMM postavený na cloudovej platforme N-able s vlastnými pokročilými skriptmi, ktoré spolu tvoria ucelený kontrolný nástroj. Systém stráži celú IT infraštruktúru našich zákazníkov vrátane serverov, staníc, storage, UPS, switchov, routerov, kamier, wifi AP a detekcie neznámych zariadení. Keby sa toto všetko malo kontrolovať manuálne, kontrola by trvala celé týždne, náš monitorovací nástroj to zvládne každých 5 minút.“

Najzaujímavejšie zistenia, ktoré vyplynuli z prieskumu:

  • 83 % respondentov poskytuje dodávky hardvéru a softvéru, 80 % tradičné IT služby (break-fix model), 61 % ponúka čiastočne proaktívnu správu, 39 % poskytuje MSP služby a 22 % MSSP služby.
  • Službou, ktorú majú IT poskytovatelia automatizovanú v najvyššej miere je zálohovanie (57 %), za ním nasleduje správa a monitoring zariadení (23 %), služba ochrany koncových bodov (17 %) a patch management (3 %).
  • Hlavné prínosy automatizácie svojich činností vidia IT poskytovatelia vo vyššej úrovni bezpečnosti (71 %) a vyššej produktivite (61 %). 57 % respondentov vidí benefit automatizácie v rýchlejšej reakcii na incidenty, 41 % vo vyššej spokojnosti zákazníkov a 20 % v nižšej úrovni chybovosti.

„Stretávame sa so stále vyšším záujmom zo strany našich partnerov o nástroje riadenej správy a bezpečnosti, ktoré im umožňujú poskytovať služby väčšiemu počtu zákazníkov s lepšou profitabilitou a na vyššej úrovni bezpečnosti,“ povedal Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Dobrou správou je, že portfólio riešení N-able kontinuálne posilňuje automatizačné funkcie vo svojich nástrojoch a to nielen v oblasti správy a monitoringu, ale aktuálne napríklad aj v oblasti patch managementu či ochrany koncových bodov.“

Značky: