Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, oznámila, že spoločnosť N-able uviedla N-able Managed Endpoint Detection and Response (Managed EDR). Ide o službu monitorovania, vyhľadávania a reakcie na hrozby určenú pre MSP, ktorí už do svojich procesov integrovali N-able Endpoint Detection and Response (EDR), keďže doplňuje EDR o špecializované riadené služby IT bezpečnosti.

Vďaka technológii SentinelOne Vigilance Respond dokáže riešenie Managed EDR využívať bezpečnostné operačné centrum (SOC) spoločnosti SentinelOne a podporu bezpečnostných expertov v rámci služby Vigilance na nepretržitý monitoring, vyhodnocovanie a reakciu na každú identifikovanú hrozbu ohrozujúcu ich sieť. Pre MSP, ktorí už využívajú riešenie EDR poskytované spoločnosťou N-able, funguje Managed EDR ako rozšírenie ich IT tímov, pričom bezpečnostní analytici sú k dispozícii v režime 24 × 7 × 365. Týmto spôsobom môžu zamerať svoj čas a zdroje na aktivity s vyššou pridanou hodnotou.

IT odvetvie sa dlhodobo stretáva s množstvom problémov, vrátane rekordne vysokého nedostatku pracovných síl. Podľa štúdie (IC)² 2022 Cybersecurity Workforce rozdiel medzi reálne dostupnou a skutočne potrebnou pracovnou silou v oblasti IT bezpečnosti vzrástol celosvetovo o 26 percent, pričom k efektívnemu zabezpečeniu podnikov by bolo potrebných ďalších 3,4 milióna ľudí. Budovanie interného bezpečnostného tímu môže mať svoje úskalia: nájsť vhodných zamestnancov, pokryť náklady na nich a v neposlednom rade zaistiť poskytovanie nonstop zabezpečenia 24 × 7.

Nasadenie Managed EDR umožňuje partnerom N-able škálovať svoje bezpečnostné služby podporované ich zdrojmi a zároveň rozšíriť bezpečnostný tím o natívnu technológiu EDR a odborné znalosti, ktoré im pomôžu zvládať výzvy v podobe najímania a udržania personálu. Zavedenie novej technológie tiež umožní poskytovateľom MSP minimalizovať časovo náročné úlohy svojich zamestnancov, rozložiť náklady na vybudovanie nového technologického zázemia a zároveň poskytne príležitosť pridať nové funkčné možnosti vrátane príjmov z pokročilých bezpečnostných služieb.

 „Sme potešení, že môžeme pokračovať v budovaní nášho vzťahu so spoločnosťou SentinelOne. Uvedomujeme si, aký veľký dôraz kladú naši partneri na riešenia kybernetickej bezpečnosti na globálnej úrovni a oceňujeme ich schopnosť prekonávať každodenné výzvy, ktorým čelia, aby udržali seba aj koncové zariadenia svojich zákazníkov v bezpečí,“ povedal Troels Rasmussen, generálny riaditeľ bezpečnostných produktov v N-able. „Riadené EDR môže pomôcť preklenúť existujúcu medzeru v bezpečnostných výzvach, ktorým čelíme a poskytnúť špičkových bezpečnostných expertov na rozšírenie existujúcich bezpečnostných tímov. Tým, že odľahčuje záťaž každodenných operácií, umožňuje pracovným tímom sústrediť sa na strategickejšie iniciatívy. Poskytuje tak celkovú istotu a pokoj 24 hodín denne, 7 dní v týždni.“

Managed EDR podporuje MSP partnerov N-able nasledovne:

  • Zrýchli skúmanie a riešenie hrozieb zistených pomocou riešenia EDR využívajúceho technológiu SentinelOne.
  • Monitoruje koncové body 24 × 7 a podľa potreby vykonáva okamžité opatrenia na zmiernenie následkov, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.
  • Kontroluje, analyzuje a dokumentuje každú identifikovanú hrozbu do prehľadu o tom, čo sa deje v sieti.
  • Aktívne upozorňuje na škodlivé alebo podozrivé aktivity a eskaluje iba naliehavé problémy.
  • Priebežne vyhľadáva potenciálne hrozby pomocou funkcií EDR na vyhľadávanie hrozieb (pre partnerov N-able, ktorí majú túto pokročilú funkciu povolenú).

„S Managed EDR a podporou SentinelOne Vigilance MDR môžu MSP efektívne alokovať svoje zdroje a sústrediť sa na kľúčové strategické činnosti,“ uviedol Mark Parrinello, Chief Revenue Officer, SentinelOne. „Tešíme sa, že budeme podporovať MSP partnerov N-able, pretože chránia svoju kľúčovú infraštruktúru pokročilou autonómnou technológiou.“

Ak potrebujete viac informácií o N-able Managed Endpoint Detection and Response, riešení na ochranu koncových bodov, kliknite tu.

Značky: