Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Obmedzenie manuálnych procesov patch managementu zvyšuje úroveň ochrany

BRATISLAVA, 9. decembra 2022 – Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, oznámila, že spoločnosť N-able ďalej posilňuje úroveň automatizácie softvérových aktualizácií v rámci svojho riešenia N-sight RMM.  Riešenie umožní poskytovateľom MSP služieb zrýchliť a zefektívniť procesy patch managementu u svojich zákazníkov, a to ako v systéme Microsoft, tak v aplikáciách tretích strán.

Inovované záplatovacie jadro v N-sight RMM reaguje na nový spôsob vydávania aktualizácií Microsoft, ktorý primárne využíva klasifikáciu záplat bez určenia ich závažnosti. N-sight RMM teraz umožňuje automaticky aplikovať záplaty podľa všetkých klasifikačných kategórií Microsoftu. Ďalšie vylepšenie podporuje funkciu automatického schvaľovania aktualizácií pre 100 najvyužívanejších aplikácií tretích strán, ktoré sú detegované platformou N-sight, vrátane napríklad Adobe Acrobat či Reader. A nakoniec, nové jadro zrýchľuje a zjednodušuje vyhľadávanie záplat na základe klasifikačných kategórií.

Počet zraniteľností každoročne stúpa: zatiaľ čo napríklad v roku 2016 bolo odhalených „iba“ necelých 7-tisíc zraniteľností, v roku 2021 evidovala National Vulnerability Database (NVD) už viac než 20 000 zraniteľností, čo je historicky najvyššie zaznamenané číslo. Rastie aj ich závažnosť, príkladom je zraniteľnosť Log4Shell, ktorá napadla nie len jednu aplikáciu, ale celú knižnicu využívanú veľkým množstvom aplikácií. Automatizovaný nástroj patch managementu dokáže efektívne ochrániť organizácie od vysoko nebezpečných útokov.

„Podľa niektorých prieskumov je priemerný čas od vydania záplaty k jej aplikácii niekoľko dní a najčastejším dôvodom takého oneskorenia je manuálny spôsob jej inštalácie,“ hovorí Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Posilnenie schopností automatizovaného záplatovania v riešení N-able N-sight RMM dáva našim partnerom do ruky možnosť tento čas minimalizovať a účinnejšie chrániť infraštruktúry svojich zákazníkov. Zároveň vďaka upozorneniam na akýkoľvek problém pri inštalácii a monitoringu stavu zariadení môžu mať istotu, že všetky kritické záplaty budú naozaj na všetkých zariadeniach, pretože zjednotenie prostredí je rovnako dôležité ako rýchlosť inštalácie. Pre všetky ostatné aktualizácie potom môžu použiť manuálne schvaľovanie, opäť pri udržaní zjednoteného prostredia a konzistentnej úrovne zabezpečenia naprieč všetkými zariadeniami.“

Inovovaný patch management bude v rámci riešenia N-sight RMM k dispozícii v januári 2023.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.