Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tohtoročné bezpečnostné hrozby primäli MSP poskytovateľov rozširovať svoju ponuku o služby kybernetickej bezpečnosti  

ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, uviedol, že rastúce riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti primäli v roku 2021 poskytovateľov MSP služieb zásadne rozšíriť ponuku o služby IT bezpečnosti. Vzhľadom k rozsahu hrozieb sa tak z dodávateľov tradičných riadených služieb (MSP) postupne stávajú dodávatelia riadených bezpečnostných služieb (MSSP).

V roku 2021 zaznamenala spoločnosť N-able, poskytovateľ nástrojov pre MSP, tieto hlavné trendy kybernetických hrozieb:

  • Ransomvér. Zatiaľ čo pred tým útočníci dáta zašifrovali a vydierali, tohto roku bola navyše táto taktika „obohatená“ o hrozbu zverejnenia citlivých dát. Zvyšujú tým tlak na zasiahnuté organizácie, ktoré radšej zaplatia výkupné než pokutu za porušenie GDPR a stratu reputácie.
  • Rozšírenie útočných vektorov. Aj naďalej zostáva hlavným útočným vektorom e-mail, ale vzhľadom k veľkému množstvu vzdialených pracovníkov sa v posledných dvoch rokoch významne zvýšila úroveň útokov cez RDP protokol.
  • Bezsúborové útoky. Dochádza k stále častejším tzv. „bezsúborovým“ útokom, ktoré bežia v systémovej pamäti a nemodifikujú súbory tak, ako to robí malvér. To sťažuje detekciu tradičných antivírusov, ktoré sú založené na skenovaní súborov a odhaľovaní infekcií.
  • Útoky na MSP. V poslednom čase rastie počet tzv. „supply chain“ útokov spočívajúcich v napadnutí poskytovateľov IT služieb a v získaní prístupu k dátam veľkého množstva koncových užívateľov. Pre útočníkov je to oveľa účinnejšia metóda než útok na jednotlivé organizácie a pre MSP poskytovateľa to znamená nutnosť lepšie zabezpečiť svoju vlastnú infraštruktúru, či už interne alebo externe.

„Služby tradičného vzdialeného monitoringu a správy predstavujú v dnešnom svete nutnú podmienku, ktorá však nie je postačujúca,“ povedal Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Aktuálna úroveň kybernetických hrozieb vyžaduje zapojenie širokého spektra nástrojov IT bezpečnosti na pokrytie všetkých nových vektorov a metód kybernetických útočníkov. Od MSP poskytovateľov sa dnes vyžaduje oveľa aktívnejšia rola pri správe a ochrane IT infraštruktúr ich zákazníkov.“

ZEBRA SYSTEMS spoločne s N-able ponúka MSP poskytovateľom výhodné obstaranie nástrojov IT bezpečnosti tak, aby mohli okamžite rozšíriť svoju ponuku o služby IT bezpečnosti. Viac o špeciálnej ponuke bezpečnostných nástrojov N-able pre MSP partnerov, vrátane ochrany koncových bodov, správy hesiel, zálohovania možno nájsť na: https://www.zebra.cz/n-able-crack-the-msp-code/. Záznam webinára k bezpečnostným nástrojom N-able je dostupný na https://www.youtube.com/watch?v=TX5eEskNI_g.

Značky: