Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Českí IT poskytovatelia sa presúvajú do segmentu MSP, ich hlavnou motiváciou je zvyšovanie spokojnosti zákazníkov

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, oznámila, že podľa jej dopytovania medzi IT predajcami 67 % z nich registruje aktuálne najväčší záujem koncových zákazníkov o MSP služby zálohovania a služby ochrany koncových zariadení –  viac než o tradičné MSP služby vzdialenej správy a monitoringu. Prieskum sa uskutočnil v apríli 2023 medzi predajcami spoločnosti ZEBRA SYSTEMS, ktorá je distribútorom riešení N-able v ČR, na Slovensku a v juhovýchodnej Európe.

Prieskum ukazuje, že MSP služby už nie sú iba o správe a monitoringu (RMM) zákazníckych zariadení, ale že ich ťažisko sa rýchlo presúva smerom k službám ochrany dát a IT bezpečnosti. Moderné komplexné MSP nástroje, ako napríklad N-able N-sight či N-able N-central, umožňujú poskytovateľom riadených služieb jednoducho rozšíriť spektrum svojich služieb na základe dopytov zákazníkov. MSP poskytovateľom preto tieto služby umožňujú zvýšiť ich produktivitu, vylepšiť úroveň zabezpečenia zákazníckych infraštruktúr a zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

Najzaujímavejšie zistenia z prieskumu:

  • Stále viac IT poskytovateľov začína poskytovať prevažne MSP služby, celkom to uviedlo 71 % respondentov, 62 % potom ponúka aj čiastočne proaktívne služby a iba 24 % sa spolieha na tradičný break-fix model. Naopak, už 12 % ponúka hlavne riadené služby IT bezpečnosti (MSSP).
  • Najväčší záujem medzi koncovými zákazníkmi je o MSP služby zálohovania a disaster recovery či ochrany koncových bodov (obe 67 %), vzdialenej správy a monitoringu (47 %) a ochrany e-mailov (46 %).
  • Hlavnou motiváciou IT poskytovateľov na prechod na MSP je spokojnosť zákazníkov (64 %), lepšia úroveň zabezpečenia (38 %), vyšší komfort IT administrátorov (38 %) a vyššia produktivita (36 %).
  • 63 % respondentov tento rok registruje oproti minulému roku zvýšenú úroveň bezpečnostných hrozieb.

„Z roka na rok zvyšujúce sa počty kybernetických útokov rýchlo dvíhajú aj dopyt zákazníkov po riadených službách IT bezpečnosti.“ povedal Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Vďaka tomu stále viac našich partnerov zahŕňa do svojho portfólia aj MSP či MSSP služby, kde veľký nárast dopytu vidíme hlavne po nástrojoch EDR na ochranu koncových bodov. Výhody sú obojstranné: zákazníci získavajú lepšiu prevenciu a ochranu proti bezpečnostným hrozbám a poskytovatelia vďaka uceleným MSP nástrojom môžu obsluhovať viac zákazníkov so širšou ponukou služieb.“

Značky: