Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

 „Řešení Veeam pomáhá Železnicím Slovenské republiky efektivně zajistit hyper-dostupnost většině klíčových systémů pro nepřetržité poskytování přepravních a dopravních služeb. Technologie Veeam umožnily ŽSR zrychlit procesy zálohování a obnovy na pár minut, což je pro kvalitu poskytovaných služeb nadmíru důležité.“

Ing. Michal Korauš, PhD. MBA – Deputy Director of ŽSR – Železničné telekomunikácie

Společnost

Železniční telekomunikace jsou největší organizační jednotkou Železníc Slovenské republiky (ŽSR). Poskytují širokou škálu služeb z oblasti informatiky a telekomunikací včetně řízení modernizace a rozvoje IT s cílem maximalizovat vynaložené investice a umožnit ŽSR efektivně naplňovat jejich poslání. Železniční telekomunikace staví na své mnohaleté zkušenosti, využívají vlastní optickou síť rozprostírající se po celém území Slovenské republiky a jsou držitelem certifikátu ISO 9001:2015. Vedle Železnic Slovenské republiky poskytuje společnost informační a telekomunikační služby i dalším organizacím ze státního i soukromého sektoru.

Výzva

Hyper-dostupnost v pojetí ŽSR znamená neustálou funkčnost všech systémů i připravenost zaměstnanců IT podpory vyřešit rychle případné problémy. Výpadek jakéhokoli systému či aplikace může přerušit poskytování služeb ŽSR a zvýšit rizika bezpečnostních incidentů. Vzhledem k důležitosti železniční přepravy pro chod státu i každodenní život občanů a firem je důraz na zajištění neustálé dostupnosti kritický. Původní řešení správy dat pokrývalo tyto náročné požadavky pouze částečně a přinášelo problémy zejména s ohledem na masivní virtualizaci, stávající ukládací technologie, objem zpracovávaných dat i celkovou náročnost správy. Bylo proto nezbytné vybrat nové řešení, které by naplnilo jak očekávané hodnoty ukazatelů času a bodu obnovy, tak i odstranilo dosavadní složitost. Nové řešení vyžadovalo toto vše v podobě snadno spravovatelných, univerzálně použitelných a moderních technologií.

Řešení

Veeam Availability Suite

HPE StoreOnce

HPE 3PAR 8200

Výsledky

  • Komplexní řešení podporující klíčové činnosti
  • Bezproblémová integrace a časové úspory
  • Vyšší bezpečnost naplňující povinnosti plynoucí z GDPR

 Podnikatelská výzva

Železnice Slovenské republiky mají mj. na starosti budování, správu, údržbu a provoz železniční infrastruktury, poskytování služeb souvisejících s obsluhou železniční infrastruktury a zřizování i provoz železničních, telekomunikačních a rádiových sítí. Společnost zaměstnává přes 13 000 lidí a celková délka celostátních i regionálních tratí provozovaných nebo spravovaných ŽSR dosahuje takřka 3 600 kilometrů.

Železniční telekomunikace Bratislava jsou největší organizační jednotkou ŽSR a kvalita poskytovaných služeb včetně nepřetržité dostupnosti klíčových systémů má přímý vliv na úspěšné naplnění politiky státu v oblasti železniční přepravy a dopravy.

Centrální datové sklady, serverové farmy, servisní, obchodní a další specializovaná pracoviště Železničních telekomunikací jsou regionálně rozmístěné po celém území Slovenska tak, aby mohly rychle a kvalitně uspokojit informačně-komunikační potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků. Ve správě této organizační jednotky je redundantní optická síť s připojením do peeringových center SIX, Sitel i zahraničních partnerů v okolních státech včetně České republiky.

Informační architektura ŽSR zahrnuje přes 50 fyzických serverů se stovkami virtuálních strojů. Vše je rozdělené do dvou datových center ve dvou geograficky oddělených lokalitách. Přímé služby v rámci ŽSR poskytují Železniční telekomunikace pro více než 8 000 klientských počítačů. Mezi kritické aplikace patří například SAP, Oracle Datababase, MS SQL Server a MS Exchange.

Díky virtualizačním technologiím můžeme být dostatečně pružní, nicméně základem úspěchu je efektivní zálohování a obnova. Naše primární úložiště nebylo s původním řešením dostupnosti plně kompatibilní a kvůli nepředvídatelným potížím jsme v minulosti měli několik problémů, což způsobilo ztrátu několika virtuálních strojů. Spolu s dalšími problémy dosavadního řešení to vedlo k rozhodnutí využít jiné technologie. Po pečlivém výběru posuzujícím řadu možností jsme se rozhodli pro sadu Veeam Availability Suite,“ vysvětluje Matěj Samel, který má v Železničních telekomunikacích Bratislava na starosti systémy Microsoft a VMware.

 Veeam® řešení

V rámci výběrového řízení na vhodné řešení pro ŽSR otestovaly Železniční telekomunikace řadu technologií, přičemž vysoké nároky na úroveň poskytovaných služeb byla schopna splnit nejlépe společnost Veeam. Klíčovou roli tu hrálo také silné propojení s technologiemi Intel a Veeam. Řešení Veeam Availability SuiteTM, používané v kombinaci s HPE StoreOnce a šesti úložnými zařízeními HPE 3PAR 8200 plně pokrývá dostupnost dat virtuálních strojů, které představují 99 procent všech provozních prostředí. Celkově technologie Veeam chrání několik set virtuálních serverů a desítky TB dat, a to ve dvou geograficky oddělených lokalitách. Zálohy některých prvků jsou navíc i automaticky testované, a nevyžadují tak manuální ověřování ze strany administrátorů.

Celý projekt realizovaly Železniční telekomunikace samostatně během pouhých 3-4 měsíců, přičemž v případe potřeby byly dispozici konzultační služby certifikovaného partnera Veeam.

Sada Veeam Availability Suite je dnes v Železničních telekomunikacích využívána především v kombinaci s produkty společnosti HPE, HPE StoreOnce 50TB VSA a šesti úložnými zařízeními 3PAR 8200, které zastávají roli místního i vzdáleného úložiště pro zálohy. „Technologie HPE jsou stejně jako ty od společnosti Veeam vysoce kvalitní a díky silnému partnerství obou těchto společností v oblasti mimořádné dostupnosti podniků máme jistotu dlouhodobé ochrany vynaložených investic i podpory dalšího rozvoje,“ uvádí Matěj Samel.

Dříve nám záloha jediného virtuálního stroje trvala v průměru 20 minut, dnes ji zvládneme přibližně za pouhé 3 minuty, tedy šestkrát rychleji,“ pokračuje Matěj Samel.

Technologie značky Veeam jsou jediné, které dokáží splnit vysoké požadavky vyplývající z našich SLA. Důležité také je, že Veeam Availability Suite je kompatibilní se všemi stávajícími aplikacemi i řešeními pro ukládání dat. „Veeam nám poskytuje prostředky pro snadné a efektivní zálohování i obnovu virtuálních serverů, kterých máme několik set. Díky tomu šetříme mnoho energie i času, které můžeme věnovat na zkvalitnění námi poskytovaných služeb – technologie Veeam nám jednoznačně pomáhají při zajišťování přepravy jako jednoho z předpokladů pro bezproblémový chod státu i každodenního života občanů a firem,“ uzavírá Matěj Samel.

Výsledky

Komplexní řešení podporující klíčové činnosti

Sada Veeam Availability Suite umožnila Železničním telekomunikacím vybudovat podnikovou architekturu, která plně vyhovuje náročným požadavkům správce železniční infrastruktury a umožňuje zajistit nepřetržitý provoz. Veeam umožnil výrazně snížit celkové investiční i provozní výdaje spojené se zálohováním a zajištěním dostupnosti.

Bezproblémová integrace i časové úspory

Systémy Veeam bezproblémově spolupracují s ostatními technologiemi používanými v Železničních telekomunikacích a umožňují obnovit virtuální stroje v řádu minut. Jde o výrazné zrychlení, které nám umožnilo věnovat ušetřený čas na další zkvalitnění poskytovaných služeb Železničních telekomunikací. Nesporným přínosem je i pokročilá podpora deduplikace a snížení nároků na úložný prostor až o 80 procent.

Vyšší bezpečnost naplňující povinnosti plynoucí z GDPR

Technologie značky Veeam jsou důležitým prostředkem pro celkové zvýšení informační bezpečnosti včetně integrity a odolnosti systémů, a tedy i naplnění povinností souvisejících s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů známým pod zkratkou GDPR nebo se zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Značky: