Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Technologická spoločnosť zvýšila tržby na 46,6 miliardy EUR (2022: 43,8 miliardy EUR) a dosiahla finančné ciele na rok 2023
  • Upravený EBIT je 2,4 miliardy EUR (2022: 2,0 miliardy EUR), upravená marža EBIT je 5,1 percenta (2022: 4,7 percenta)
  • V roku 2023 ZF znižuje čisté záväzky a úspešne uvádza na kapitálový trh dlhopisy vo výške približne 2,4 miliardy EUR
  • Výkonnostné programy zavedené na strategické zlepšenie ziskovosti
  • Cielené investície vo výške 18 miliárd EUR plánované do roku 2026

Technologická spoločnosť ZF Friedrichshafen AG dosiahla svoje finančné ciele stanovené na rok 2023. Uprostred turbulentnej globálnej ekonomiky spoločnosť zvýšila svoje tržby o 6,5 % na 46,6 miliardy EUR (2022: 43,8 miliardy EUR). Upravený EBIT dosiahol 2,4 miliardy EUR (2022: 2,0 miliardy EUR); upravená marža EBIT bola 5,1 percenta (2022: 4,7 percenta).
Na základe pozitívneho vývoja voľného peňažného toku v druhej polovici roka spoločnosť ZF splatila záväzky vo výške približne 2 miliardy EUR a znížila čistý
dlh o 400 miliónov EUR pod 10 miliárd EUR.

„Rok 2023 bol pre ZF rokom rozsiahlych rozhodnutí: Preorientovali sme transformačný kurz spoločnosti a zamerali sme sa na konkurencieschopnosť
a ziskovosť,“ povedal vo štvrtok generálny riaditeľ ZF Dr. Holger Klein pri prezentácii súvahy vo Friedrichshafene. „Vďaka veľkému nasadeniu celého tímu ZF sme dosiahli naše finančné ciele. Teraz budeme pokračovať v tejto ceste. Rok 2024 bude rokom implementácie a nastavíme náš kurz na intenzívnejšie sústredenie sa, efektívnosť
a konkurencieschopnosť.“

Ako spomenul pán Klein, v roku 2023 sa urobilo niekoľko dôležitých rozhodnutí. Jednou z nich bola príprava zlúčenia divízie Technológie podvozku automobilu
a divízie Aktívnych bezpečnostných systémov do novej divízie Podvozkových riešení, ktorá sa uskutočnila 1. januára tohto roku. Okrem toho sa začalo s vyčlenením divízie systémov pasívnej bezpečnosti. „Vyčlenenie divízie systémov pasívnej bezpečnosti napreduje dobre,“ povedal Klein. „Hľadáme možnosti pre jeho budúci rozvoj, ktorý by mohol zahŕňať úplný alebo čiastočný predaj alebo IPO.“ Ďalším významným krokom bolo založenie spoločného podniku pre podvozkové systémy osobných automobilov, ZF Chassis Modules GmbH, so spoločnosťou Foxconn, najväčším výrobcom elektroniky na svete.

Rozhodnutie upustiť od budovania autonómnej kyvadlovej dopravy a namiesto toho sa zamerať na prémiového dodávateľa technológií autonómneho riadenia
a inžinierskych služieb bolo tiež priekopnícke z hľadiska dlhodobej orientácie spoločnosti. „Tento druh rozhodnutia umožňuje ZF konať zo stabilnej pozície
a pokračovať v realizácii svojej stratégie,“ vysvetlil pán Klein. „Naše rozsiahle portfólio nám umožňuje špecificky investovať do ziskových oblastí rastu a elektrickej mobility – v závislosti od dopytu zákazníkov – s cieľom dodávať produkty pre plne elektrické, hybridné a konvenčné pohony.“

Aby sa ZF stala celosvetovo konkurencieschopnejšou a reagovala na slabé trhy, využije výkonnostné programy a ešte viac sa bude sústrediť na zníženie svojich nákladov a zlepšenie štruktúr. Do konca roka 2025 majú náklady klesnúť o 6 miliárd EUR. K tomuto cieľu prispeje svojimi opatreniami päť kľúčových oblastí. Zahŕňajú vytváranie cenových vplyvov pri nákupe materiálu, zvyšovanie produktivity

a zlepšovanie nákladov na výskum a vývoj, ako aj štruktúru nákladov v podnikových funkciách a podrobný prehľad investícií na ich cielené využitie. „Táto štíhlejšia nákladová základňa nám poskytne silnú pozíciu na riešenie ďalšej transformácie smerom k elektrickej mobilite v druhej polovici tohto desaťročia a neskôr,“ povedal pán Klein.

Oddlženie skupiny – novo emitované dlhopisy v dopyte

Vo fiškálnom roku 2023 dosiahla spoločnosť ZF obrat vo výške 46,6 miliárd EUR (2022: 43,8 miliárd EUR), čo predstavuje nárast o 6,5 percenta v porovnaní
s hodnotou predchádzajúceho roka. Organický rast dosiahol 9 percent, rozdiel bol spôsobený najmä menovými vplyvmi. S organickým rastom obratu približne
o 20 percent na 8,7 miliardy EUR (2022: 7,5 miliardy EUR), divízia Riešenia pre úžitkové vozidlá prekonala celkový trh úžitkových vozidiel, ktorý v predchádzajúcom roku vzrástol o 15 percent. Najpredávanejším regiónom bola opäť EURópa
s podielom 44 percent, nasledovaná Severnou Amerikou s 28 percentami
a regiónom Ázie a Tichomoria s 24 percentami.

Upravený EBIT skupiny ZF Group dosiahol 2 367 miliónov EUR (2022: 2 038 miliónov EUR), čo zodpovedá upravenej marži EBIT vo výške 5,1 percenta
(2022: 4,7 percenta). Voľný peňažný tok upravený o fúzie a akvizície dosiahol
1 382 mil. EUR (2022: 544 mil. EUR). Čisté záväzky ku koncu minulého roka dosiahli 9 982 mil. EUR (2022: 10 378 mil. EUR); Pomer vlastného kapitálu sa v porovnaní
s predchádzajúcim rokom znížil z 22,1 % na 19,7 %, a to najmä v dôsledku negatívnych vplyvov meny a ocenenia.

Vo fiškálnom roku 2023 spoločnosť ZF splatila záväzky v celkovej výške približne
2 miliardy EUR. „Našou prioritou je systematicky riešiť znižovanie dlhu
a refinancovanie,“ zdôraznil finančný riaditeľ Michael Frick. Na základe rámca zeleného financovania ZF sa uskutočnili tri emisie dlhopisov: Vo februári 2023 spoločnosť ZF vydala zelený EURodlhopis s pevným úrokom vo výške 650 miliónov EUR v rámci programu vydávania dlhopisov (DIP). V apríli 2023 ZF úspešne vstúpila na americký dlhopisový trh s objemom 1,2 miliardy dolárov. Ďalší zelený eurový dlhopis bol uvedený na trh v septembri 2023 s fixnou úrokovou individuálnou tranžou vo výške 650 mil. EUR. „Všetky tieto otázky boli veľmi žiadané. Trhy naďalej veria v ZF a našu silu riadiť transformáciu,“ povedal pán Frick. „Tieto úspešné emisie sme využili už tento rok, aby sme zabezpečili stabilnú a dlhodobú orientáciu nášho profilu splatnosti, a to aj za zmenených podmienok na finančnom trhu.“ Záujem
o zelený dlhopis uvedený na trh koncom januára v objeme 800 miliónov EUR (päťročné obdobie, kupón 4,75 percenta) prevýšil osemkrát.

V oblasti výskumu a vývoja (R&D) rozšírila ZF svoje aktivity: Na úrovni 3,5 miliardy EUR boli náklady na výskum a vývoj mierne nad hodnotou 3,4 miliardy EUR
v predchádzajúcom roku. Pomer výskumu a vývoja bol 7,6 percenta
(2022: 7,8 percenta). Investície do nehnuteľností, strojov a zariadení dosiahli
2,2 miliardy EUR (2022: 1,9 miliardy EUR), čo zodpovedá investičnému pomeru
4,8 percenta (2022: 4,3 percenta).
K 31. decembru 2023 mala ZF globálnu pracovnú silu 168 738 zamestnancov (2022: 164 869).

Výhľad na fiškálny rok 2024

Výhľad na fiškálny rok 2024 zostáva opatrný. Vyhliadky sú stále charakterizované slabým ekonomickým prostredím s infláciou a geopolitickými konfliktmi. Vzhľadom na stabilné výmenné kurzy a vzhľadom na plánované podnikové transakcie očakáva ZF v roku 2024 tržby skupiny vo výške viac ako 45 miliárd EUR. To zodpovedá organickému rastu vo výške 5 percent. S očakávaným vývojom predajných
a obstarávacích trhov v spojení so zodpovedajúcou kontrolou nákladových štruktúr považuje ZF upravenú maržu EBIT medzi 4,9 a 5,4 percentami za dosiahnuteľnú. Očakáva sa, že voľný peňažný tok upravený o firemné transakcie presiahne
800 miliónov EUR.

Miliardy investícií do bezpečnej a čistej mobility

Pán Klein potvrdil plán ZF uskutočniť globálne investície vo výške takmer 18 miliárd EUR do konca roku 2026. Z tejto sumy sa má približne 10,6 miliardy EUR vynaložiť na výskum a vývoj a viac ako 7 miliárd EUR do nehnuteľností, strojov a zariadení.
So zvýšenou konkurencieschopnosťou nemecké závody ZF získajú až 30 percent týchto investícií. Pán Klein to vysvetlil v kontexte prebiehajúcich výkonnostných programov: „Vidíme mnohé výhody Nemecka ako lokality, ale sme si vedomí jeho nevýhod v medzinárodnej konkurencii. Chceme na nich cielene pracovať s našimi výkonnostnými programami. Aby sme opäť zaujali popredné miesta, ZF iniciatívne postupuje vpred so silou inovovať a túžbou po úspechu. Sme pripravení výrazne investovať v Nemecku, ak budú vhodné všeobecné podmienky a zlepšíme naše náklady.“

Hlavné kľúčové údaje

 20232022
Predaj ZF GROUP46,6 mld. EUR43,8 mld. EUR
Zamestnanci na celom svete168,738164,869
EBIT (upravený)2 367 miliónov EUR2 038 miliónov EUR
EBIT marža (upravená)5.1%4.7%
Čistý zisk alebo strata po zdanení126 miliónov EUR376 miliónov EUR
Výdavky na výskum a vývoj3,5 mld. EUR3,4 mld. EUR
Investície do nehnuteľností, strojov a zariadení2,2 mld. EUR1,9 mld. EUR
Pomer vlastného imania19.7%22.1%
Voľný peňažný tok (upravený)1 382 miliónov EUR544 miliónov EUR
Predaj v EURópe20,3 mld. EUR18,7 mld. EUR
– z toho v Nemecku8,6 mld. EUR8,2 mld. EUR
Predaj v Severnej Amerike13,1 mld. EUR12,5 mld. EUR
– z toho v USA11,2 mld. EUR10,8 mld. EUR
Predaj v Južnej Amerike1,4 mld. EUR1,4 mld. EUR
Predaj v Ázii, Tichomorí a Indii11,3 mld. EUR10,7 mld. EUR
– z toho v Číne8,1 mld. EUR7,7 mld. EUR
Predaj v Afrike568 miliónov EUR476 miliónov EUR

Značky: