Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Kia Motors Slovakia aj v tomto roku podporí rozvoj technického a jazykového vzdelávania detí a mládeže v Žilinskom kraji. Na grantový program „Smart región“ je vyčlenená celková suma vo výške 262 000 eur.

Nadácia Kia Motors Slovakia prináša novú formu podpory pre základné školy v žilinskom regióne. Vďaka inovatívnemu projektu „Smart región” sa môžu základné školy od dnes uchádzať o grant, ktorý podporí technické a jazykové vzdelávanie.

Nové didaktické pomôcky sú prispôsobené veku a schopnostiam detí na oboch stupňoch základných škôl a vychádzajú z potrieb, ktoré počas roku 2018 adresovali vzdelávacie inštitúcie priamo nadácii.

„Jednou z priorít Nadácie Kia Motors Slovakia je dať žiakom viac možností pre ich osobný rozvoj a prebudiť v nich záujem o technické odbory a cudzie jazyky. Najväčšia výzva v súčasnosti je práve v oblasti technického vzdelávania. Vzhľadom na smerovanie Slovenska ako krajiny, ktorá je zameraná na priemysel, chceme podporiť manuálne a počítačové zručnosti ako aj jazykové znalosti mladej generácie,” vysvetľuje Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

Základné školy zo Žilinského kraja si tento rok môžu vybrať z troch ponúkaných grantov:

Grant č. 1 – Technická dielňa, ktorý obsahuje pracovné stoly a náradia ako malé CNC stroje, vŕtačky, brúsky, spájkovačky a pod.

Grant č. 2 – Smart Lego obsahuje programovateľné Lego Mindstorms, WeDo a Lego jednoduché a hnané stroje, tablety a krúžok programovania a robotiky počas školského roka 2018/2019.

Grant č. 3. – Digitálna učebňa obsahuje tablety, laptopy, interaktívne tabule a softvér na zadávanie domácich úloh a tvorbu testov.

Základné školy a ich žiaci tak budú môcť využívať nové Lego zostavy, ktoré im umožnia pochopiť základy fyziky, ale aj naprogramovať si vlastných robotov. Súčasťou grantu sú aj kurzy, kde si žiaci vytvoria vlastnú webstránku a mobilnú aplikáciu, vyvinú vlastnú počítačovú hru a naučia sa základné programovacie jazyky.

Vybavením digitálnej učebne môžu pedagógovia do svojich učebných procesov zahrnúť vzdelávacie aplikácie, ktoré boli vyvinuté na učenie cudzích jazykov ako aj iných predmetov na základných školách. S použitím nového softvéru môžu tak učitelia žiakom zadávať domáce úlohy alebo vytvárať pre žiakov testy, ktorých výsledky presne ukážu, ktorým oblastiam sa má pedagóg viac venovať.

Značky:

Komentáre sú uzavreté