Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od 1. júla 2023 sa mení suma životného minima z 234,42 eura na 268,88 eura mesačne. Táto zmena ovplyvní aj rozhodovaciu činnosť Sociálnej poisťovne pri výkone exekučných zrážok z dôchodku a pri posudzovaní nárokov poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku.

Informácie o prepočte exekučných dávok dostanú dôchodcovia v auguste

V súvislosti so zvýšením životného minima sa od 1. júla 2023 zvyšuje minimum, ktoré musí zostať dôchodcovi po vykonaní exekučných zrážok. Vzhľadom na to, že od 1. júla 2023 sa dôchodkové dávky zvyšujú ešte aj na základe mimoriadnej valorizácie o 10,6 %, prepočet exekučných zrážok sa vykoná po tomto zvýšení.          

O týchto zmenách bude Sociálna poisťovňa aj tento rok informovať každého dotknutého poberateľa dôchodku písomnou informáciou. Poberatelia dôchodkov ju dostanú v priebehu augusta 2023 a okrem iného bude obsahovať aj predpokladaný dátum ukončenia exekučných zrážok z dôchodku.

Aká suma dôchodku musí po exekučnej zrážke zostať

Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému (teda poberateľovi dôchodku), je 140 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t. j. 376, 43 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 188,21 eura mesačne.

Ak ide o prednostnú pohľadávku (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 268,88 eura mesačne, čo je 100 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 134,44 eura mesačne.

Ak sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 112,92 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 94,10 eura mesačne.

31. máju 2023 evidovala Sociálna poisťovňa 21 606 poberateľov dôchodkov s exekučnou zrážkou.

Nárok na predčasný dôchodok vznikne od sumy 430,30 eura

Zmena sumy životného minima od 1. júla 2023 ovplyvní aj nároky poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne po 30. júni 2023 iba vtedy, ak suma predčasného starobného dôchodku presiahne 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Nárok na predčasný starobný dôchodok od 1. júla 2023 tak vznikne od sumy 430,30 eur mesačne.