Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Česká republika implementuje s omeškaním smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ, upravujúcu pravidlá ochrany spotrebiteľa. Zmeny sa pred Vianocami dotknú aj slovenských e-shopov, ktoré predávajú na českom trhu. Aj Slovenská republika s implementáciou mešká, a je preto len otázka času, kedy sa zmeny budú týkať všetkých slovenských elektronických obchodov.

Európsky parlament a Rada EÚ schválili v roku 2019 novú smernicu o ochrane spotrebiteľa schválili. Tú mali členské štáty implementovať do vlastných legislatív do 28. mája 2022. Kým v Českej republike začne smernica platiť až v decembri 2022, teda s takmer 7 mesačným omeškaním, slovenskú legislatívu implementácia čaká až v prvej polovici roka 2023.

Nová smernica prináša viacero pozitívnych zmien v oblasti ochrany spotrebiteľa. Pri elektronických obchodoch hovoríme predovšetkým o konci falošných zliav, nových pravidlách zákazníckych recenzií, či o férovom správaní v košíku. „Nová smernica upravuje aj pravidlá a dĺžku vybavovania reklamácií. Záručná doba 2 roky sa síce nemení, no po roku už bude musieť kupujúci preukázať, že si tovar naozaj kúpil už so závadou. Čo sa týka dĺžky vybavovania reklamácie, už to nebude 30 dní, ale čo najskôr, najneskôr do 30 dní, ak sa obe strany nedohodnú inak,“ vysvetľuje Martin Pech, obchodný riaditeľ spoločnosti Upgates, ktorá vytvára platformu pre prevádzkovanie e-shopov.  

E-shopy sú na zmeny v e-commerce pred Vianocami pripravené

Napriek skutočnosti, že smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ na Slovensku ešte implementovaná nie je, slovenské e-shopy, ktoré predávajú do Českej republiky budú musieť postupovať podľa českých pravidiel. Prevádzkovatelia zmeny vítajú, no vyjadrujú aj obavy z načasovania. Nová legislatíva totiž vstupuje do platnosti v časoch predvianočných nákupov, kedy má väčšina elektronických obchodov problém stíhať vybavovať objednávky. Poctiví podnikatelia by však až také problémy mať nemali.

„Zmeny vnímame skôr pozitívne a sme radi, že nová legislatíva prinúti dodržiavať základné pravidlá aj väčších hráčov, zatiaľ teda len na českom, no veríme, že čoskoro aj na slovenskom trhu. Ani my sme ešte nemali čas sa na zmeny pripraviť, no nové podmienky dodržiavame dlhodobo, a teda sa pre nás veľa nemení. Produkty opisuje vecne a zľavy aj recenzie sú vždy reálne, pričom platforma, na ktorej máme e-shop, recenzie overuje,“ približuje Radoslav Conev z internetového obchodu bioruza.sk.

„Smernica a aj pripravovaná novela je pomerne rozsiahla, a preto stále očakávame v akej finálnej podobe bude legislatíva schválená. V Pilulke sme na zmeny pripravení, pričom veľkú časť už máme implementovanú v systémoch. Z nášho pohľadu vítame, že novela bude schválená pravdepodobne v prvom polroku 2023 a nie pre Vianocami, ako v susednej ČR,“ hodnotí Ľuboš Baran, prevádzkový riaditeľ Pilulka.sk.

Aj Slovensko s implementáciou mešká

Keďže veľké množstvo slovenských eshopov pôsobí na českom trhu, zmeny sa ich dotknú v predvianočnom čase. Na implementáciu smernice Omnibus do slovenskej legislatívy tak budú mnohé pripravené. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k novej legislatíve bolo ukončené ešte vo februári 2022 a v súčasnosti prebieha vyhodnocovanie pripomienok. Smernica by mohla byť implementovaná v prvom polroku 2023, v závislosti od priebehu ďalších fáz legislatívneho procesu. „Otázkou nie je či, ale kedy bude smernica upravujúca pravidlá ochrany spotrebiteľa implementovaná aj na Slovensku. Prevádzkovatelia by sa preto mali začať postupne pripravovať, aby bol prechod na nové pravidlá čo najjednoduchší. Skúsenosti z Českej republiky však naznačujú, že obchody, ktoré dodržiavajú zásady etiky a morálky problémy s adaptáciou nemajú. Očakávam podobný vývoj aj na Slovensku,“ hovorí Martin Pech z Upgates.

Značky: