Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Spoločnosť Mercedes-Benz podpísala vyhlásenie o zámere so spoločnosťou TSR Recycling s cieľom výrazne rozvíjať svoju stratégiu obehového hospodárstva
  • Cieľom partnerstva je dosiahnuť, aby analýzy trhu v kombinácii s prístupom k materiálovým tokom umožnili uzavrieť materiálový cyklus starých vozidiel
  • Dôležitý krok na ceste do roku 2030, kedy sa podiel druhotných surovín vo vozovom parku osobných vozidiel Mercedes-Benz má zvýšiť na 40 percent
  • Strategické partnerstvá sú kľúčom k šetreniu zdrojov prostredníctvom inovácií

V prelomovom vyhlásení o spoločnom zámere so spoločnosťou TSR Recycling GmbH & Co. KG je spoločnosť Mercedes-Benz pripravená výrazne pokročiť vo svojej stratégii obehového hospodárstva zameranej na staré vozidlá. Vyhlásenie o zámere sa vzťahuje na opätovné získavanie druhotných surovín prostredníctvom tzv. konceptu „Urban Mining“. Spoločnosť Mercedes-Benz sa prostredníctvom tohto pilotného projektu usiluje o lepšie pochopenie potenciálu post-spotrebiteľských materiálov v Európe. V stredobode záujmu sú oceľ, hliník, plasty, meď a sklo. Obidve spoločnosti chcú spoločne analyzovať dopyt po druhotných surovinách a ich zdrojoch a následne vykonať ich ekonomické vyhodnotenie. Mercedes-Benz tak robí ďalší krok k etablovaniu kompletného obehového hospodárstva pre staré vozidlá.

„V súlade s naším plánom Ambícia 2039 počítame s tým, že v porovnaní s tradičným prístupom sa nám do roku 2030 podarí znížiť spotrebu primárnych zdrojov v našom vozovom parku o 40 %. Keďže vo využití sekundárnych surovín (Urban Mining) vidíme obrovský potenciál pre nákladovo efektívne šetrenie cenných zdrojov v zmysle obehového hospodárstva, v spolupráci s našimi partnermi chceme zvýšiť podiel druhotných surovín v našich vozidlách.“ Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločnosti Mercedes-Benz Group AG, vedúci oddelenia technológií, vývoja a nákupu

Spoločnosti Mercedes-Benz a TSR Recycling chcú vyvíjať spoločné aktivity na sprístupnenie materiálových tokov, ktoré sa v súčasnosti vyvážajú do iných odvetví a krajín. Cieľom je zabrániť tzv. downcyclingu, pretože ten vedie k zníženiu kvality recyklovaných materiálov. Jedným z aktuálnych príkladov je plánovaná spolupráca so spoločnosťou TSR a ďalším dodávateľom recyklovaného hliníka na prvej úrovni. Nový materiál obsahuje 86 percent post-spotrebiteľského recyklátu hliníka a prináša zníženie emisií CO2 o 73 percent. Prvé skúšky lisovania prototypových dielov boli úspešné. V súčasnosti sa uskutočňuje ďalšie vyhodnocovanie a spoločnosť Mercedes-Benz plánuje tento materiál čo najskôr preniesť do sériovej výroby.

Priamou spoluprácou s partnermi spoločnosť aktívne podporuje budúci rozvoj obehového hospodárstva. Takéto iniciatívy majú podstatný význam pri realizácii plánu Ambícia 2039. Cieľom je do roku 2039 dosiahnuť klimatickú neutralitu kompletnej ponuky nových osobných vozidiel, a to počas celého životného cyklu vozidiel.

Značky: