Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tím spoločnosti Kaspersky Lab posilní Zorana Jurić na pozícii senior marketingovej manažérky pre východnú Európu. Zorana má viac ako 10 rokov skúseností v oblasti informačných technológií. Jej prioritou bude tvorba a realizácia komplexných marketingových aktivít na trhoch vo východnej Európe, vrátane Slovenska.

Zorana Jurić bude zodpovedná za dlhodobú marketingovú stratégiu a jej realizáciu na jednotlivých trhoch. Bude úzko spolupracovať so Zoranom Puskovičom, generálnym manažérom pre východnú Európu, miestnymi obchodnými tímami a agentúrami, aby strategicky podporovali víziu spoločnosti a rozvoj inovatívnych obchodných a spotrebiteľských produktov spoločnosti Kaspersky Lab. Okrem svojich zodpovedností týkajúcich sa marketingového mixu bude dohliadať aj na riadenie vzťahov so zákazníkmi a partnermi a tiež reprezentovať spoločnosť na významných podujatiach v regióne.

„Posilňovanie vzťahov spoločnosti Kaspersky Lab s miestnymi dodávateľmi informačno-komunikačných technológií je mojou najvyššou prioritou. Mojim cieľom je podieľať sa na vzdelávaní používateľov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a tiež prezentácia tých najlepších bezpečnostných riešení. Teším sa na tvorbu kreatívnych a dátových kampaní naprieč rôznymi kanálmi, ktoré sa zameriavajú na naše produkty, služby a zvýšenie povedomia o kybernetickej bezpečnosti,“ povedala Zorana Jurić.

Zorana prichádza zo spoločnosti IDC, kde pracovala ako regionálna manažérka pre oblasť Jadranu. Má viac ako 10 rokov skúseností z výskumu trhu, poradenských služieb a event manažmentu pre sektor informačných technológií, telekomunikácií a spotrebiteľských technológií. Zorana je absolventkou Fakulty matematiky na Univerzite v Belehrade.

„S radosťou vítam Zoranu v našom tíme. Vďaka silným analytickým schopnostiam, vášnivému prístupu k práci a bohatým skúsenostiam s online aj offline marketingovými kanálmi som presvedčený, že výrazne prispeje k nášmu dlhodobému rastu vo východnej Európe,“ povedal generálny riaditeľ Kaspersky Lab pre východnú Európu Zoran Puskovič.

Značky: