Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V roku 2017 vzrástol počet prelomení ochrany sietí obchodných firiem o 75 %.

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení pre bezpečnosť podnikových sietí, uviedla, že prípady prelomenia ochrany podnikových sietí rastú v posledných rokoch najviac v bežných obchodných spoločnostiach. Podľa zistení GFI Software bolo v segmente obchodných firiem iba v Spojených štátoch za prvú polovicu minulého roku zaznamenaných 309 prípadov, čo je podstatne viac ako v zdravotníckych organizáciách, verejných inštitúciách a školách. Počet útokov na firmy, hlavne malé a stredné (SMB), vzrástol v roku 2017 o 75 % (pozrite si priložený graf).

SMB spoločnosti v poslednom čase stále častejšie čelia problémom s priepustnosťou firemného webového pripojenia. Dôvody môžu byť dva: neautorizované využívanie podnikovej siete či kybernetický útok. Jednou z hlavných príčin prelomenia bezpečnosti podnikových sietí je nepracovný prístup užívateľov na firemné webové pripojenie, najčastejšie na sociálne siete. Nielenže môžu zahltiť kapacitu pripojenia, ale predovšetkým svojim správaním spôsobujú nákazu svojho PC, ktorá sa neskôr rozšíri do celej siete.

Aby tieto aktivity mohli eliminovať, musia si dnes podniky jednak nastaviť adekvátnu bezpečnostnú politiku, a potom na jej podporu využiť nasledujúce spôsoby filtrovania obsahu:

  • Prevencia publikovania definovaných kľúčových slov na stránky sociálnych médií;
  • Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich typov súborov cez sociálne média (napr. excelovských tabuliek či databáz);
  • Blokovanie prístupu na podozrivé webové stránky, predovšetkým s hernou tematikou.

„Ak majú sieťoví administrátori dnes k dispozícii iba nástroje typu meranie rýchlosti pripojenia, odozvy siete a pod., nebudú pravdepodobne schopní včas identifikovať hrozbu kybernetického útoku či neautorizovaného využitia siete,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení GFI Software v Českej republike a na Slovensku. „Už takmer rok ponúkame veľmi výhodný licenčný model GFI Unlimited, ktorý SMB firmám umožňuje jednoducho rozšíriť svoje portfólio bezpečnostných nástrojov na úroveň komplexného zaistenia integrity podnikových sietí.“

Súčasťou licenčného modelu GFI Unlimited, ktorý firmám umožní účinne sa brániť proti rastúcim útokom na ich siete, sú riešenia GFI Languard pokrývajúce komplexné potreby na prevenciu bežných hrozieb a automatizovaný patch management, Exinda Network Orchestrator na monitoring využitia sieťových zdrojov a identifikáciu neobvyklého správania, Kerio Control na monitorovanie užívateľských aktivít, filtrovanie obsahu a ochranu pred vírusmi a malvérom a GFI EventsManager na zber a spracovanie bezpečnostných logov.

Značky: