Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prísne regulovanou oblasťou a jej dôsledné dodržiavanie by malo byť v najlepšom záujme oboch zúčastnených strán, teda zamestnanca a zamestnávateľa.

Ľudia sú však vynaliezaví a okolnosti často nevyspytateľné, takže pracovné úrazy môžu mávajú často dlhodobé následky a zostávajú traumatizujúcim zážitkom. V tomto ohľade však mnohému pomáhajú aj moderné technológie, alebo aspoň invenčný prístup. Opatrenia a zmeny nemusia byť vždy drahé a náročné, preto sme sa zamerali na tie, ktoré sa dajú do praxe zaviesť pomerne jednoducho.

Zabezpečenie BOZP a dôsledné vyžadovanie jej dodržiavania je nielenže pre každého zamestnávateľa povinné zo zákona, ale malo by byť tiež v jeho najlepšom záujme. Súvisiaca agenda, ako je napríklad pracovná zdravotná služba, napríklad aj v podaní MG Service, by nemala byť iba formalitou, ktorá vyzerá dobre na papieri, ale neustále vyžadovaná aj aktívnymi opatreniami. Zranenia na pracovisku sú totiž nielenže nepríjemnosťou, ale spôsobujú predovšetkým výrazné škrty cez rozpočet. Niektoré z opatrení pritom vôbec nemusia stáť veľa.

Interaktívne výukové materiály so zvýšenou angažovanosťou zamestnanca

Vstupné a následné pravidelné školenia BOZP sú pre zamestnancov povinné. Kým vstupné školenie sa absolvuje, tie ďalšie často zostávajú skôr v teoretickej rovine, keď stačí podpis zamestnanca, že bol poučený a opakované školenie absolvoval. Zároveň je chybou, ak je školenie BOZP zo strany zamestnanca považované za nevyhnutné zlo, ktoré jednoducho len stačí nejako prečkať.

Celkom novým prístupom ku školeniam BOZP už dnes ponúkanú niektorí poskytovatelia, ktorí ich realizujú v interaktívnej forme a niečo nové sa z nich naučí aj inštalatér Bratislava s dlhoročnými skúsenosťami. V tomto smere môžete prísť s určitou mierou invencie aj sami ako zamestnávateľ. Oplatí sa prepracovať výukové materiály tak, aby viac zapájali zamestnancov do celého procesu a vzbudili ich prirodzený záujem o problematiku. V tejto súvislosti sa využívajú napríklad sety na virtuálnu realitu, prípadne rôzne simulátory, pomocou ktorých je možné priblížiť konkrétnu kritickú situáciu.

Interaktívne výučbové materiályZdroj: elements.envato.com
Interaktívne výučbové materiály

Prediktívna analýza bezpečnostných prvkov

Ako vám dokáže v oblasti BOZP pomôcť dátový analytik? Prekvapivo, veľmi veľa, najmä ak problematike trochu rozumie a má skúsenosti s vypracovávaním prediktívnych analýz. Skúsený dátový analytik dokáže vyhodnotiť aktuálny stav, rozobrať ho doslova na drobné a následne spoločne skôr uvidíte optimalizačné príležitosti. Vo svete ale aj u nás získavajú prediktívne analýzy čoraz väčšiu dôležitosť, najmä ak vychádzajú priamo z prevádzkových údajov.

Špecializovaná nositeľná elektronika

Nositeľná elektronika je čoraz dostupnejšia a toto zistenie nepoteší iba každého, kto túži po nových smart hodinkách, ale aj zamestnávateľov, ktorých zamestnanci pracujú v náročnejších podmienkach. Práve v nich si totiž uplatnenie nachádza špeciálna nositeľná elektronika vybavená celou radou senzorov. Nielenže vhodne doplní pracovné oblečenie, ako od Workie.sk, dokáže neustále sledovať a vyhodnocovať vhodnosť pracovných podmienok a zamestnancovi zároveň umožňuje rýchlo privolať pomoc.

Hoci takéto opatrenie si už vyžaduje určitú investíciu, jej návratnosť nebude vysoká najmä, ak týmto spôsobom predídete hoci len jedinému pracovnému úrazu.

Značky: