5 technologických trendov, ktoré ovplyvnia firmy v najbližších rokoch

0

Tretina globálnej ekonomiky je dnes ovplyvnená digitalizáciou a 86 % manažérov predpokladá, že technologické zmeny najbližšie tri roky pribudnú rýchlym alebo neočakávaným tempom.

Digitalizácia sa zdá byť neodvratná. Pre úspech v digitálnom svete však nestačí iba nasadiť väčšie množstvo technológií, alebo – ako sa niektorí obávajú – nahradiť ľudí strojmi, upozorňuje štúdia Technology Vision 2016 od spoločnosti Accenture, ktorej súčasťou bol aj prieskum medzi 3100 manažérmi z 11 krajín a 12 odvetví.

Najvýkonnejšie firmy v budúcnosti nebudú iba „preplnené“ technológiami, ale predovšetkým dokážu zabezpečiť, aby s nimi zamestnanci zvládli viac – čiže aby boli efektívnejší, produktívnejší a prispôsobivejší. Víťazmi sa stanú podniky, v ktorých technológie dávajú pracovníkom príležitosť prichádzať so zmenami, aj ich prijímať a ľahšie sa ne adaptovať, vysvetľujú autori Technology Vision 2016.

Spoločnosť Accenture vo svojich technologických víziách každoročne predstavuje IT trendy a inovácie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia konanie firiem a celkový biznis prakticky v každom odvetví. Pred tromi rokmi štúdia konštatovala, že každý podnik sa postupne stane digitálny. O rok neskôr zmapovala, ako sa digitálne technológie stávajú motorom pre znovuzrodenie nadnárodných koncernov a vlani uviedla spôsoby, ako progresívne firmy digitálnymi technológiami obsadzujú nové trhy a menia konkurenčné prostredie.

Tento rok Technology Vision pomenúva 5 technologických trendov, ktoré sú pre úspech v digitálnom biznise zásadné. Každým z nich sa pritom tiahne spoločný motív „ľudia na prvom mieste“. Ako pripomína technický riaditeľ Accenture Paul Dougherty, všetky firmy bez ohľadu na to, do akej miery sú digitalizované, zamestnávajú aj ľudí. „Spoločnosti, ktoré zavedú digitalizáciu, by mali podporiť kontinuálne vzdelávanie svojich zamestnancov, aby z technológii vyťažili čo najviac a mohli dosiahnuť lepšie obchodné výsledky,“ dodáva.

grafika1_web2016_3_nowat

5 technologických trendov, ktoré sú zásadné pre úspech v digitálnej ekonomike:

  • Inteligentná automatizácia. Stroje a umelá inteligencia sa pri práci stávajú novými kolegami ľudí. Prinášajú nové zručnosti, umožňujú zamestnancom pracovať efektívnejšie, alebo robiť úplne nové veci. Nejde len o jednoduchý presun úloh z človeka na stroj. Skutočný potenciál leží v schopnosti zásadne zmeniť tradičné spôsoby fungovania. Napríklad víziou nemeckého koncernu Siemensu je vytvoriť výrobný závod, ktorý sa dokáže riadiť sám, vrátane prispôsobovania zásobovania a celého dodávateľského reťazca. Mohlo by sa zdať, že to znamená koniec ľudskej práci, ale aj fabrika Siemensu, ktorá je praktickou ukážkou ako bude vyzerať nová éra priemyslu, potrebuje podporu 1150 pracovníkov. Majú len odlišné role ako v minulosti. Podľa prieskumu Accenture 70 % podnikov investuje v súčasnosti do umelej inteligencie „výrazne viac“ ako v roku 2013.
  • Flexibilná pracovná sila. Firmy investujú do technológií, aby v digitálnej ekonomike nestratili dych, pričom často prehliadajú jeden dôležitý faktor – zamestnancov. Veľkou úlohou firiem, ktoré sa digitalizujú, alebo na túto vlnu naskočia, je dať svojim ľuďom zručnosti, správne motivácie a dobre navrhnúť procesy, ktoré podporia novátorské zmýšľanie. Napríklad firma Adobe dáva každému zamestnancovi k dispozícii sadu kreatívnych nástrojov a kredit tisíc dolárov, s ktorým môže začať ľubovoľný projekt. Do fázy testovania sa tak dostáva mnohonásobne viac nápadov. Hoci percentuálna miera zlyhania je vyššia, narástla aj celková schopnosť inovovať. Pre úspech v digitálnom biznise bude tiež nevyhnutné viac využívať cloudové kolaboračné nástroje a spolupracovať s freelancermi, ktorí majú do konca dekády tvoriť 43 % zamestnancov v americkej ekonomike.
  • Platformová ekonomika. Detailnejší pohľad na firmy zrodené v digitálom svete ako sú Amazon, Google, Facebook či Alibaba ukazuje, že väčšina ich prelomových inovácií nespočíva v nových produktoch či službách. Úspech týchto firiem je založený na otvorených platformách, na ktorých sú novátorské produkty či služby postavené a nových biznis modeloch, ku ktorým platformy otvárajú dvere. Digitálna platforma umožňuje firme dať zákazníkom novú hodnotu s využitím zdrojov a kapacít, ktoré nevlastní. A ešte na tom aj zarobiť. Príkladom je Apple s obchodom iOS App Store. Od roku 2008 využilo obchod 380 tisíc vývojárov, ktorí cez neho ponúkli 1,5 milióna aplikácií. Z ich predaja Apple inkasuje časť výnosov, čo firme do konca finančného roku 2015 vynieslo súhrnne 10 mld. USD. Do platforiem investujú aj firmy z iných odvetví ako IT, napríklad Fiat (autá pripojené do internetu) alebo Philips Healthcare (manažment pacientov, zber dát, domáce medicínske zariadenia).
  • Predvídateľné zmeny. Ak napríklad automobilka vybuduje digitálnu platformu, vytvorí predpoklady pre vznik pestrej ponuky služieb od iných firiem – od mobilných hotspotov, cez vzdialenú diagnostiku, bezpečnostné služby, zábavné programy, rozličné poistenia, až po zdieľanie áut. Automobilka sa tak má možnosť zmeniť z výrobcu vozidiel na poskytovateľa služieb – môže robiť na diaľku diagnostiku, starať sa o bezpečnosť, dozvedieť sa viac o vozidlách, ale aj o samotných vodičoch. Firma z ľubovoľného odvetvia tak môže sama naštartovať prevratné zmeny. Na rozdiel od iných rušivých inovácií však ide o zmeny, ktoré sa dajú ľahšie predvídať. Veľké firmy majú zdroje, skúsenosti a čoraz lepšie digitálne schopnosti, čo im dáva šancu vytvoriť pre seba nové role a preraziť si cestu do úplne nových odvetví.
  • Digitálna dôvera. Piatym nevyhnutným predpokladom pre úspech firmy v digitálnej ekonomike je vybudovanie dôvery. Až 83 % manažérov ju považuje za základný stavebný kameň digitálnej ekonomiky, bez ohľadu na to či ide o dôveru jednotlivcov, partnerov, alebo regulátorov. Exemplárny príklad ako budovať dôveru v digitálnom veku je Apple. Keď súd požiadal firmu o pomoc pri sprístupnení dát z uzamknutého iPhonu, ikona technologického sveta odpovedala, že s jej novým operačným systémom to nedokáže ani ona sama, lebo v novom systéme posilnila kryptovanie dát. Ak by sa vedela dostať k dátam klientov, mohlo by to ohroziť ich dôveru a následne poškodiť značku. Každá firma by mala v digitálnej ére navrhovať produkty či služby tak, aby boli nielen maximálne bezpečné, ale aj etické.

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár