Na Huawei ICT Day 2024, ktorý sa konal aj v Bratislave, sme mali možnosť hovoriť so singapurským špecialistom z ústredia Huawei, ktorý je z Enterprise Business Group.

Hong-Eng KOH nám venoval hodinu svojho času a sústredili sme sa na tému digitálnej transformácie vo verejnom sektore a to najmä s jej aplikáciou na Slovensku..

Huawei Smart RoadshowZdroj: Touchit.sk
Huawei Smart Roadshow

Hong-Eng KOH mal stretnutie so zástupcami štátnej správy v našej krajine tesne pred naším stretnutím a z neho vyplynulo, že Huawei je pripravený pomôcť Slovensku s potrebnou digitálnou transformáciou. Verejný sektor zahŕňa štát, vzdelávanie, zdravotníctvo a tak ďalej.

Hong-Eng KOH, Global Chief Public Services Industry Scientitist HuaweiZdroj: Touchit.sk
Hong-Eng KOH, Global Chief Public Services Industry Scientitist Huawei

Skupina odborníkov z priemyslu a riešení

Ako sme sa dozvedeli, spoločnosť Huawei v tejto oblasti zaznamenáva neustály rast obratu. V súčasnosti má Huawei zákazníkov vo verejnom sektore vo viac ako 100 krajinách, vrátane vyspelých európskych štátov. Výhodou je, že Huawei má rôznych odborníkov pre rôzne oblasti, niekoľko zamestnancov totiž predtým pracovalo pre vládu, vzdelávanie alebo zdravotníctvo v rôznych krajinách.

Komponenty pre digitálnu transformáciuZdroj: Touchit.sk
Komponenty pre digitálnu transformáciu

Správna vízia a silné vedenie

Katalyzátorom pokroku v digitálnej transformácii sú požiadavky samotných podnikov. Práve odtiaľto musí vychádzať snaha o presadenie digitálnej transformácie. Na začiatku celej transformácie musí stáť vízia so silným vedením. Až potom nasleduje technológia. Práve tu môže byť Huawei nápomocný v oblasti odborného poradenstva, z ktorého sa neskôr prejde k technológii..

Ciele digitálnej transformácie
Ciele digitálnej transformácie

Situácia na Slovensku

Pána KOHa sme sa pýtali konkrétne na postavenie a situáciu na Slovensku. Aj keď bol na Slovensku prvýkrát osobne, mal veľmi presnú predstavu o tom, ako si na tom ako krajina stojíme. Zistili sme, že v rámci indexu rozvoja elektronickej verejnej správy (EGDI) je na tom Slovensko celkom dobre. Tento index je v rozsahu od 0 do 1 (najlepšie) a Slovensko má hodnotu 0,8. Existuje však aj ďalší index – svetová digitálna konkurencieschopnosť IMD (Medzinárodný inštitút pre rozvoj riadenia), ktorý zohľadňuje talenty a vzdelávanie, investície do technológií a rámec, adaptívne postoje a podnikateľskú agilitu; Slovensko má v tejto oblasti hodnotenie 58,31 z maximálne 100. To môže znamenať, že Slovensko potrebuje viac investovať do technologického vzdelávania a rekvalifikácie, najmä do umelej inteligencie a osvojiť si celovládny prístup v oblasti zavádzania technológií.

Postavenie Slovenska v rámci hodnotenia EGDI
Postavenie Slovenska v rámci hodnotenia EGDI

Ako ju zlepšiť?

Samozrejme sme sa pýtali, ako je možné túto situáciu na Slovensku zlepšiť a ako k tomu pomôže spoločnosť Huawei. Ako sme sa dozvedeli, spoločnosť Huawei dokáže zanalyzovať vstupy, pomôcť pri presnej formulácii vízii a je schopná posilniť celý postup. Môže navrhnúť oblasti, do ktorých je vhodné investovať.

V prípade štátnej správy ide najmä o posúdenie toho, či jej ministerstvá alebo orgány pracujú efektívne a optimálne. Často totiž jednotlivé zložky štátnej správy nezdieľajú informácie, nezdieľajú konektivitu ani dátové centrum, nezdieľajú spoločný cloud a jednoducho povedané, nezdieľajú medzi sebou údaje. Práve tu môže Huawei výrazne pomôcť pri takejto transformácii prostredníctvom svojich globálnych skúseností a popredných IKT technológií.

Komponenty pre digitálnu transformáciuZdroj: Touchit.sk
Komponenty pre digitálnu transformáciu

Ako nám vysvetlil pán Hong-Eng KOH, práve teraz musíme na Slovensku urobiť veľa v oblasti digitalizácie, najmä pomocou umelej inteligencie. K digitalizácii uviedol dva príklady: 1) Singapur, kde sa mení jednotné colné okno na sieťovú obchodnú platformu, a 2) posilnenie EID zo strany Estónska na program e-Residency. V oboch prípadoch je dôležité, aby rôzne agentúry verejného sektora zdieľali údaje, mali zabezpečené pripojenie na celom území štátu a dokonca spoločný vládny cloud.

Čo ponúka Huawei?

Jednotná sieťová zabezpečená konektivita pritom neznamená len jednu technológiu. Je to zmes rôznych technológií od chrbtovej siete cez metropolitnú sieť až po siete v areáloch/budovách. Nasleduje spoločný cloud, v ktorom pojmom cloud chápeme verejný aj súkromný cloud v závislosti od súkromia, bezpečnosti a suverenity údajov a služieb. Huawei poskytuje riešenia pre verejný, súkromný aj hybridný cloud..

Pán KOH pri našom rozhovore
Pán KOH pri našom rozhovore

Ako sme zistili, Huawei v tejto oblasti už výrazne pôsobí v rôznych štátoch Európy. Pritom sa dbá na dodržiavanie nariadenia GDPR a suverenity údajov a svoje technológie firma ochotne ponúkne pre štátnu správu na Slovensku.

Svet v súčasnosti smeruje k veľkým modelom AI, ktoré však môžu byť výrazne ovplyvnené konkrétnou skupinou spoločností. A to by mohla byť potenciálna hrozba. Napríklad, ak mladá generácia začne používať všetky tieto veľké modely AI, môže to ovplyvniť ich jazyk, hodnoty, ich vieru a dokonca aj ich náboženstvo. Krajiny čoraz viac plánujú vytvoriť vlastné veľké modely, ktoré zaručujú svoju suverenitu AI. V tejto oblasti Huawei ponúka zákazníkom platformu vývoja modelu AI ModelArts, aby si mohli budovať vlastné veľké modely.

Kľúčové body digitálnej transformácie

Pri podpore digitálnej transformácie existuje mnoho ďalších výziev, ktoré nie sú vždy technologickými výzvami. Pán Hong-Eng KOH zhrnul digitálnu transformáciu do ôsmich oblastí. Ako už bolo spomenuté, základom je vízia a vedenie.

Kľúčové body úspešného zavádzania digitálnej transformácie
Kľúčové body úspešného zavádzania digitálnej transformácie

Druhým rozhodujúcim faktorom úspechu digitálnej transformácie je riadenie a štruktúra. Napríklad Singapur má Úrad pre inteligentnú národnú digitálnu transformáciu a podáva správy priamo premiérovi. V každej provincii Číny existuje Úrad pre správu údajov, ktorý sa hlási priamo guvernérovi. V Južnej Afrike parlament prijal právne predpisy nazvané zákon o SITA pre všetky oddelenia, aby nevybudovali vlastné pripojenie, dátové centrum a cloud, ale aby využívali služby štátnej IT agentúry. Tretím kritickým faktorom úspechu je zákon a regulácia. Existencia a činnosť väčšiny vládnych agentúr sú podporované zákonmi. Pri každej transformácii na procesy a dokonca aj vytváraní nových služieb sa môže vyžadovať aktualizácia príslušných zákonov a iných právnych predpisov.

Štvrtým prvkom sú Ľudia a kultúra a je skutočne nevyhnutné presvedčiť ľudí v krajine, že digitálna transformácia im prinesie vyššiu kvalitu života. Mnoho ľudí sa totiž obáva nových technológií, najmä umelej inteligencie. Boja sa, že AI môže nahradiť ich prácu, preto je potrebné správne informovať ľudí, zvýšiť ich kvalifikáciu a rekvalifikovať ich.

Piaty faktor úspechu je Prevádzkový model, v rámci ktorého sa agentúry verejného sektora musia rozhodnúť o modeli financovania a prevádzky. Napríklad projekt digitálnej transformácie sa bude realizovať na tradičnom modeli CAPEX alebo to bude na základe verejno-súkromného partnerstva (Public-Private Partnership).

Šiestym prvkom je Bezpečnosť a suverenita; digitálna transformácia je predovšetkým o údajoch a my sa musíme postarať o ich bezpečnosť. Aktuálnou výzvou sú ransomvérové útoky. Spoločnosť Huawei poskytuje viacvrstvové riešenie ochrany pred ransomvérom, ktoré bolo Tolly Group vo februári 2024 certifikované na 100 % detekčnú mieru. Digitálna, dátová a AI suverenita sú tiež veľmi dôležité.

Kritickým faktorom úspechu číslo sedem je Dátová stratégia, pretože digitálna transformácia je predovšetkým o ľuďoch a nie o technológiách, je dôležité rozhodnúť, ako môžu údaje priniesť ľuďom požadované hodnoty. V Európe pritom platí nariadenie GDPR a tak je tu situácia jednoduchšia, ako v iných častiach sveta. Dôležité je určiť si cieľ digitálnej transformácie a riešiť kvalitu údajov, ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov. Pán KOH v tejto súvislosti upozornil na často prítomnú duplicitu údajov. Je tak potrebné realizovať čistenie údajov a venovať sa dátovej architektúre.

Akcelerácia cesty k digitálnej transformácii
Akcelerácia cesty k digitálnej transformácii

Posledným kritickým faktorom úspechu je Technologický ekosystém a jeho architektúra plus rôzne aplikačné softvéry. A to je v skutočnosti to, v čom je Huawei mimoriadne silný a ponúka kompletný balík technológií. Tento ekosystém zahŕňa operačný systém, komunikačné moduly až 5.5G a budúce 6G, Wi-Fi 7, zariadenia dátových centier, riešenia umelej inteligencie, úložisko s vysokou priepustnosťou, energetické riešenie a pod.

Spoločnosť Huawei investuje veľa do výskumu a vývoja (USD 23.6 miliárd) a má zriadených niekoľko špičkových laboratórií. Tieto sú napr. v Paríži, Nemecku a Singapure. Investície do výskumu a vývoja celosvetovo predstavujú až 23% príjmov spoločnosti. A to je záruka budúceho vývoja.

Zdroje: vlastné, Huawei

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.