Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S elektromotormi sa stretávame dennodenne v domácnosti aj v práci. Sú súčasťou elektrických zariadení od elektrickej zubnej kefky až po ťažké priemyselné stroje. Aby vykonávali svoju funkciu čo najlepšie, vyžadujú si správnu starostlivosť. Čo robiť, aby vaše priemyselné elektromotory pracovali dlhodobo výkonne?

Hlavnou úlohou elektromotorov (od malých elektromotorov až po robustné priemyselné) je premieňanie elektrickej energie na mechanickú energiu.

Už pri samotnom výbere typu elektromotora či elektromotora s převodovkou je dobré premyslieť niekoľko faktorov – veľkosť, výkon, nevyhnutnú údržbu, okolité teplo či energetické nároky.

Efektívne a účinné fungovanie elektromotorov a ďalších s nimi spolupracujúcich komponentov podporujú vybrané činnosti. Pokiaľ sa realizujú primerane a permanentne, predlžujú životnosť zariadení a znižujú pravdepodobnosť úplného zlyhania elektromotora.

1. Pravidelne kontrolujte izolácie

Keďže k najčastejším poruchám elektromotora patrí nízky odpor, pravidelná kontrola izolácie môže pomôcť udržať chod elektromotora v plnej účinnosti.

Dochádza k tomu vtedy, keď sa vplyvom nepriaznivých okolností (prehriatie, korózia alebo fyzické poškodenie) zhorší izolácia vinutia. To spôsobuje nedostatočné oddelenie vinutia, netesnosti a skraty a v konečnom dôsledku vedie k výpadkom motora.

2. Pozor na elektrické preťaženie

V situáciách, keď sa prekročí prúd, na ktorého efektívne a bezpečné prenášanie je elektro motor navrhnutý, dochádza k elektrickému preťaženiu alebo nadprúdu.

Hlavnou príčinou je nízke napätie, pri ktorom odoberá motor dodatočný prúd pre udržanie krútiaceho momentu. Inou príčinou môže byť skrat vodičov alebo nadmerné napätie.

Riešením je inštalovanie účinnej nadprúdovej ochrany, ktorá včas identifikuje nadprúd, preruší napájanie a ochráni pred preťažením. Zároveň tak vytvára podmienky, aby elektromotor pracoval s maximálnou účinnosťou a minimalizovali sa poruchy.

ElektromotorZdroj: elements.envato.com
Elektromotor

3. Chráňte pred znečistením

Prostredie, kde sa elektromotory nachádzajú, je častokrát plné špiny, prachu alebo chemikálií. Je dôležité, aby bolo pracovné prostredie v okolí elektromotora a používané nástroje a príslušenstvo čo najčistejšie.

Zabránite tým preniknutiu nečistôt do elektromotora a znížite riziko poruchy stroja.

4. Udržiavajte prevádzku v chlade

Ďalším krokom zvýšenia účinnosti elektromotora je udržiavanie teploty motora na nízkej úrovni. Teda toho, aby bolo prostredie prevádzky chladné.

Súvisí to so zistením, že viac ako polovicu porúch izolačného motora spôsobuje prehriate. Každých 10 stupňov Celzia, o ktoré sa zvýši teplota motora, sa životnosť izolácie zníži o 50 %.

5. Sledujte vibrácie

Nerovný a nestabilný povrch, uvoľnené ložiská či korózia môžu spôsobiť až nadmerné vibrácie v elektromotoroch a spôsobiť jeho predčasné zlyhanie.

Pomocou nástroja na analýzu motora a monitorovanie úrovne vibrácií sa zabezpečí plná účinnosť motora a zníži sa riziko porúch.

Pravidelná prevencia vám zabezpečí správne fungovanie elektromotorov a bezproblémový chod vašej prevádzky. Chcete sa dozvedieť viac o zvýšení účinnosti vašich elektromotorov alebo elektrických pohonov? Radi vám pomôžu dlhoroční výrobcovia týchto elektrozariadení.

Pokiaľ sa práve rozhodujete pre zmenu elektrických pohonov, obráťte sa na odborných dodávateľov moderných elektromotorov, šnekových prevodoviek, elektromotorov s prevodovkou či frekvenčných meničov.

Značky: