Európa by sa určite nemala nechať zviesť sa stranu USA a už dopredu vylúčiť niektorých dodávateľov z budovania 5G infraštruktúry. Dobrým príkladom pri výbere dodávateľa infraštruktúry 5G môže byť nemecký model.

Budovanie 5G a americký prezident

V prvej časti nášho seriálu o 5G sme hovorili o hoaxoch, ktoré už dlhodobo sprevádzajú sieť 5G. Žiadna iná sieť totiž nebola tak opradená rôznymi výmyslami ako práve 5G. Nič na tom nemení ani to, že na rovnakej frekvencii ako 5G napr. na Slovensku už roky vysielala digitálna televízia (DVBT). Aby toho nebolo málo, pristúpila k tomu aj politizácia celého problému. V tejto oblasti je aktívny hlavne americký prezident, Donald Trump, ktorý prikázal ukončiť spoluprácu všetkých amerických firiem s niektorými čínskymi spoločnosťami. Politizácia 5G sietí preniká aj do aktuálnej prezidentskej kampane v USA. Žiaľ, aj do niektorých krajín EU.

Donald TrumpZdroj: Asia Times Financial

Zdroj: Asia Times Financial

Vlastná cesta pre Európu

Krajiny EU sú však nezávislé a mali by sa rozhodovať hlavne vlastným rozumom. Veľká Británia a Francúzsko nasledujú cestu USA vo vylúčení niektorých dodávateľov pri budovaní 5G. Je to dané aj vzťahmi vládnych špičiek týchto krajín s garnitúrou v USA. Nemecko je naopak svetlý prípad tohto, ako sa držať vlastného rozumu a nasledovať vlastnú cestu. Určite to neznamená slepo dôverovať dodávateľom 5G infraštruktúry. Naopak, je to skôr o nedôverovaní nikomu a trvaní na splnení vysokých štandardov bezpečnosti.

Nemecká cesta

Nemecko tak predstavilo vlastnú víziu požiadaviek na zabezpečenie sietí 5G, ktorej základom je dvojstupňové schvaľovanie dodávateľov. Vybraní dodávatelia infraštruktúry 5G sa v prvej fáze ohodnotia výhradne podľa technických kritérií a vznikne predbežný rebríček, ktorý má na celkový výsledok výraznú váhu. Až druhou fázou je potom posúdenie z hľadiska politickej dôveryhodnosti. Práve tento model môže byť inšpiráciou aj pre Slovensko.

5G

Zdroj: Telecom Drive

Nemecko už zverejnilo návrh katalógu bezpečnostných požiadaviek na prevádzku telekomunikačných systémov a systémov na spracovanie dát aj osobných údajov a predkladá ho na schválenie Európskej komisii. Tento katalóg stanovuje kritériá a pravidlá, ktoré musia byť zo strany telekomunikačných spoločností dodržané pri budovaní a prevádzkovaní sietí 5G.

Na základe toho sa vyhodnotí každý potenciálny dodávateľ bez ohľadu na domovskú krajinu. Kto bude tieto technické požiadavky vyhodnocovať, to rozhodne tamojší Spolkový úrad pre bezpečnosť informačnej techniky. Druhá časť procesu však už spočíva na posúdení politického charakteru a tu naozaj môžu niektoré firmy skončiť.

EU Toolbox

Cestou pre krajiny v EU je podpora technologických inovácií a výhodou pritom je aj rôznorodý sieťový ekosystém. Ten totiž podporuje konkurencieschopnosť, ktorá je hybnou silou ďalšieho vývoja. Pre EÚ je jednoznačne dôležitá kyberbezpečnosť, ktorú detailne pokrýva dokument EU Toolbox. Ide o súbor odporúčaní pre členské štáty EÚ v oblasti 5G s dôrazom na udržanie celého trhu, efektivitu a dodržiavanie bezpečnostných štandardov. Práve tohto dokumentu sa musí Slovensko držať, ak má byť v našej krajine kvalitná, rýchla a bezpečná 5G sieť.

Zdroj: European Commission

5G a Slovensko

Ako sme informovali v našom článku, operátor Orange začal budovať infraštruktúru pre 5G sieť a vybral si ako dodávateľa Nokiu (v minulosti používal technológiu Alcatel, ktorú odkúpila Nokia). Túto sieť plánuje spustiť v budúcom roku, náš odhad je, že sa tak stane v prvom polroku. Slovak Telekom sa rozhodol pre technológiu Ericsson a je teraz na O2 a 4ke, aby si vybrali vhodného dodávateľa 5G práve podľa kvality, ceny a splnení požiadaviek kyberbezpečnosti. Priestor je teda aj pre ďalších relevantných hráčov, teda pre Huawei a ZTE. O2 pritom intenzívne testuje sieť 5G v bratislavskej Petržalke, zatiaľ nie je jasné, akú si vo finále vyberie technológiu. O2 v Bratislave testuje technológie všetkých relevantných 5G dodávateľov – Nokia, Ericsson, Huawei a ZTE

4ka prevádzkuje „testovaciu pilotnú“ prevádzku v Banskej Bystrici a to s použitím technológie ZTE. Tu sme si sieť 5G vyskúšali a pritom sme sa po viacerých pokusoch pripojili na 5G sieť s telefónom Huawei (model pred prechodom na AppGallery).

Nová technológia s podporou 5G je už osadená v skriniach operátora Orange

Popísaný postup zverejnený v Nemecku bude pravdepodobne slúžiť ako podnet pre ďalšie štáty Európskej únie pri výbere dodávateľa 5G sietí. Tí by mali byť vybraní predovšetkým na základe objektívneho právneho a technického rozhodnutia aj s prípadnou politickou poistkou. Bola by takto zachovaná rovnováha medzi dodávateľmi 5G sietí a a zaručením bezpečnosti štátu.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.