Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Z prieskumu ZEBRA SYSTEMS vyplýva, že organizácie v automatizácii IT činností vidia nástroj na rýchlejšiu reakciu pri incidentoch a produktívnejšiu prácu svojich IT správcov

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, oznámila, že podľa jej prieskumu medzi svojimi zákazníkmi a partnermi na tohtoročnej konferencii Zebra Cyber Roadshow 2023, rýchle rastie význam automatizácie IT činností: respondenti ohodnotili jej dôležitosť v priemere hodnotou 7,3 na 10-bodovej stupnici. Z konkrétnych činností vnímajú IT správcovia najväčší potenciál automatizácie v oblasti patch managementu.

Väčšina organizácií a MSP poskytovateľov dnes potrebuje zvládnuť neustále sa rozširujúcu agendu ako na zaistenie IT bezpečnosti svojej či svojich zákazníkov, tak na splnenie súčasných či budúcich zákonných požiadaviek. Automatizáciu vnímajú hlavne ako prostriedok na uvoľnenie pracovnej kapacity svojich IT administrátorov a na zvýšenie ich schopnosti rýchlo reagovať na incidenty a riešiť závažné prípady – na úkor rutinných činností.

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu:

  • Priemerná hodnota dôležitosti automatizácie dosiahla 7,3 bodu z 10. Pričom 8 – 10 bodov (najviac dôležité) zaškrtlo 53 % opýtaných, zatiaľ čo 1 – 3 body (najmenej dôležité) iba 4 % respondentov.
  • Z najbežnejších činností by IT administrátori najviac potrebovali automatizovať patch management (60 %), reakciu na výstrahy (51 %) a základnú údržbu systémov (48 %).
  • Od automatizácie respondenti najviac očakávajú rýchlejšiu reakciu na incidenty (60 %), uvoľnenie pracovnej kapacity pracovníkov (58 %), viac času na riešenie závažných prípadov (55 %) a elimináciu chýb (47 %).

„Keď väčšina z nás v IT začínala, bol nesmierne drahý hardvér a práca IT administrátora relatívne lacná,“ povedal na konferencii Martin Haller, CEO v spoločnosti PATRON-IT, ktorá je jedným z partnerov ZEBRA SYSTEMS pre riešenia N-able.  „Dnes sa dá hardvér zabezpečiť za rozumné náklady a práca je, naopak, drahá a s príchodom smernice NIS-2 bude ešte drahšia, pričom dostupnosť IT správcov na trhu bude ešte horšia. V tejto situácii je automatizácia jedným z kľúčových nástrojov na zvýšenie produktivity a udržanie vysokej miery IT bezpečnosti u zákazníkov.“

Značky: