Acronis zverejnil výsledky svojho globálneho prieskumu, ktorý bol venovaný osobnému zálohovaniu dát.

Podľa výsledkov prieskumu, ktorý skúmal prístup, zvyky a povedomie bežných užívateľov o zálohovaní dát, zvyšuje rastúci počet internetových zariadení v domácnostiach riziká straty osobných dát a už v 35 % domácností niekto z jej členov stratil svoje dáta. Aj keď povedomie o ransomvéri oproti minulému prieskumu vzrástlo, svoje dáta stráca stále viac respondentov.

Prieskum bol zameraný na dve oblasti, všeobecné zálohovacie témy a špecifické otázky o ransomvéri. Kľúčové témy v rámci všeobecných zistení:

  • 31,4 % respondentov nezálohuje vôbec svoje osobné dáta;
  • 47,2 % využíva cloudové zálohovanie;
  • 35,7 % uviedlo, že oni sami či členovia ich rodiny už niekedy stratili svoje dáta (vlani 34 %);
  • Viac ako štyri on-line zariadenia využíva 49,1 % domácností, jedno až tri zariadenia 35 % domácností.

K ransomvéru, najrýchlejšie rastúcej hrozbe súčasnosti, sa respondenti vyjadrili nasledovne:

  • 41,8 % uviedlo, že nikdy nepočuli o ransomvéri, napriek tomu je to o 20 percentuálnych bodov menej než pred rokom;
  • 56 % respondentov si uvedomuje, že ransomvér využíva systém užívateľa a robí z neho rukojemníka, pretože dokáže nenávratne zničiť dáta;
  • 7 % užívateľov by bolo ochotných zaplatiť ekvivalent viac ako 3 000 Kč za získanie svojich dát späť.

„Dobrou správou je, že sa zvyšuje počet ľudí, ktorí si uvedomujú nebezpečenstvo ransomvéru,“ povedal John Zanni, prezident Acronis. „Ale napriek tomu je stále pomerne veľa užívateľov, ktorí si vôbec svoje dáta nezálohujú. Zabezpečené zálohy sú najúčinnejším nástrojom proti strate dát a my budeme aj v tomto roku pokračovať vo vzdelávaní bežných užívateľov a zvyšovaní povedomia o správnej ochrane dát.“

Riziká rastú nielen pre bežných spotrebiteľov, ale aj v podnikovom sektore. Podľa spoločnosti Cyber Security Ventures škody spôsobené ransomvérom prekročili v roku 2017 hranicu 5 miliárd USD. V tejto čiastke je zahrnuté nielen výkupné, ale tiež ďalšie náklady, ako strata ušlého zisku v dôsledku prestojov, cena obnovy a opätovného nastolenia normálnej prevádzky po útoku, investície do nových bezpečnostných opatrení, stratené obchodné príležitosti v dôsledku straty reputácie, školenia zamestnancov a podobne.