Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nezávislá štúdia zistila, že aditívna výroba môže urýchliť digitalizáciu existujúcich výrobných postupov, navyše 96 % respondentov uviedlo, že prispieva k rýchlejšiemu uvádzaniu výrobkov na trh.

3D tlač má vplyv na digitalizáciu výroby a zásadnú premenu priemyselných odvetví, a ako ukázala nová štúdia spoločnosti HP, realizovaná v spolupráci s 3dbpm Research, aditívna výroba (AV) má pri uskutočňovaní tohto prechodu významnú úlohu.

Podľa tejto štúdie, ktorá analyzovala hlavné trendy digitálnej výroby medzi poprednými výrobcami priemyselných dielov v Európe, sa 96 % respondentov zhodlo na tom, že aditívna výroba im pomáha rýchlejšie dodávať výrobky na trh, pričom 100 % odpovedajúcich si uvedomuje dôležitosť pokračujúcej digitalizácie svojich výrobných postupov. Dodajme, že najväčší vplyv na zavádzanie týchto zmien má schopnosť vyrábať diely na zákazku.

Okrem toho sa zistilo, že 63 % európskych výrobcov dielov, ktorí sa na prieskume zúčastnili, investuje v najbližších dvanástich mesiacoch do digitalizácie od 100 000 do viac ako jedného milióna eur, pretože prednosti tohto agilného ekosystému a jeho technologické možnosti sa osvedčujú aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Správa HP o trendoch v oblasti aditívnej výroby v regióne EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) analyzuje motivačné faktory a investičné stratégie výrobcov na piatich zásadných európskych trhoch: vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Španielsku, krajinách Beneluxu a vo Veľkej Británii. Prostredníctvom 3dpbm bol vykonaný nezávislý prieskum na vzorke výrobcov priemyselných dielov rôznych veľkostí a širokej škály špecializácií. Štúdia skúma, ako firmy, ktoré už zaviedli procesy digitálnej a aditívnej výroby priemyselných dielov, chápu prínosy tejto stratégie a či očakávajú, že sa tento makrotrend bude v krátkodobom a strednodobom horizonte ďalej zrýchľovať.

„Prebieha digitálna transformácia výroby,“ vyhlásil Guayente Sanmartin, generálny riaditeľ a globálny riaditeľ divízie 3D Printing Multi Jet Fusion spoločnosti HP. „Medzi úspešné firmy budúcnosti sa zaradia tie, ktoré dokážu využiť možnosti softvéru, dát, umelej inteligencie a digitálnej výroby, aby nanovo definovali a personalizovali zákaznícke produkty i skúsenosti. V niekoľkých ostatných rokoch sme dosiahli významný pokrok a s pomocou našej technológie HP Multi Jet Fusion bolo od jej vzniku pomocou 3D tlače vyrobených už viac ako 60 miliónov dielov. Dopyt po tejto technológii za posledných 15 mesiacov exponenciálne vzrástol.“

Zdroj: HP

Udržateľnosť

Správa ukázala, že na rozhodnutie digitalizovať výrobné pracovné postupy má vplyv tiež snaha o udržateľnosť, pričom 61 % respondentov súhlasilo, že práve udržateľnosť je pri ich rozhodovaní jednou z relevantných veličín. Celkovo 91 % opýtaných tiež uviedlo, že dôležitou výhodou je možnosť vyrábať diely na zákazku, a ďalších 79 % respondentov sa domnieva, že aditívna výroba im pomáha riešiť problémy vo výrobe – umožňuje im napríklad prispôsobiť sa kolísajúcemu dopytu.

„Pokročilé možnosti 3D tlače vytvárajú úplne nové príležitosti na zásadné zmeny v rade priemyselných odvetví a umožňujú tiež vyrábať výrazne ekologickejším spôsobom, čo je dnes pre výrobcov dôležitým dôvodom pre zavádzanie zmien,“ dodal Guayente Sanmartin. „3D tlač a flexibilita, ktorá je tomuto spôsobu výroby vlastná, umožňujú výraznejšie presadzovať princípy obehového hospodárstva.“

Digitálna transformácia

Správa odhaľuje, že aditívna výroba figuruje ako rozhodujúca príležitosť v digitalizácii priemyselných výrobných procesov, pričom drvivá väčšina respondentov prieskumu (96 %) považovala digitalizáciu v celom výrobnom procese za nevyhnutnú.

Použitie aditívnej výroby vo výrobe priemyselných dielov bolo označené za zásadné na výrobu nákladovo efektívnejších komponentov a na výrobu lepších produktov rýchlejším spôsobom. Opýtaní britskí a nemeckí výrobcovia priemyselných dielov plánujú významnejšie investície do digitalizácie a aditívnej výroby, v tejto súvislosti 50 % britských a 40 % nemeckých respondentov uviedlo, že chcú v danej oblasti v najbližších piatich rokoch minúť viac ako 1 milión eur.

„3D tlač už nie je vhodná len ako nástroj pre malé objemy dielov,“ povedal Stijn Paridaens, riaditeľ spoločnosti ZiggZagg. „Má pre našich zákazníkov oveľa väčšie využitie, a preto do 3D tlače investujeme. Veríme, že HP Multi Jet Fusion je tou najlepšou technológiou, ktorá nám umožní prejsť od malosériovej výroby k strednej, v niektorých prípadoch aj k veľkej produkcii v objeme až 200 000 finálnych dielov.“

Aktuálna štúdia nadväzuje na správu Digital Manufacturing Trend Report spoločnosti HP z októbra 2020, ktorá poskytuje podrobnejšiu analýzu investičných stratégií a tendencií špecifických pre jednotlivé krajiny Európy.

Značky: