Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Londýnsky debut investičnej skupiny MiddleCap je tesne pred dokončením, no už má na konte najvyššie hodnotenie prestížneho certifikátu pre inteligentné budovy. Táto skutočnosť je o to hodnotnejšia, že v Spojenom Kráľovstve ide o prvenstvo keďže týmto certifikátom nebola doteraz ohodnotená žiadna iná budova. 

Holandský Smart Building Certification je prvý program, ktorý  sa primárne venuje hodnoteniu toho ako veľmi a či vôbec sú administratívne budovy „smart“, teda inteligentné a do akej miery reagujú na komfort užívateľa, životné prostredie, ekonomickú efektívnosť budovy a prispôsobenie sa situáciám, kedy je dôležité udržať prostredie zdravé a bezpečné. Certifikát má slúžiť na posúvanie kvality projektov v oblastiach  udržateľnosti, inovácií, tzv. wellbeingu, zdravia a bezpečnosti používateľov budovy ako aj samotné fungovanie/výkon budovy.

V prípade kancelárskej budovy Southworks na londýnskej Rushworth Street s viac ako 6500 metrami štvorcovými prenajímateľnej plochy bol certifikačný proces uzavretý len v týchto dňoch, a to s najvyšším možným skóre „PLATINUM Smart Building Certification Core & Shell“.

Hodnotiace parametre sú rozdelené do šiestich oblastí:

  • používanie budovy
  • správanie užívateľa a vzájomná previazanosť a interakcia s budovou
  • ekonomické ukazovatele budovy
  • vnútorné prostredie
  • dizajn a konektivita
  • zdravie a bezpečnosť

Medzi ukazovatele, ktoré mali zásadný vplyv na úspešnú certifikáciu až na najvyššiu úroveň PLATINUM, patrí integrácia systému inteligentného riadenia budovy bGrid, ktorý tvorí sieť IoT senzorov rozmiestnených v rámci celej budovy, ktoré sú integrované s riadiacim systémom, systémami chladenia, vykurovania a osvetlenia. bGrid zároveň analyzuje parametre ako obsadenosť miestností, koncentráciu ľudí, či hladiny hluku a svetla v miestnostiach.

Aplikácia OfficeApp pre smartfóny umožní používateľom okrem iného prispôsobiť si teplotu podľa svojich preferencií, či zarezervovať si zasadaciu miestnosť. Implementácia technológií, ktoré sú súčasťou Southworks  zabezpečia zdravé prostredie v budove, dodržiavanie bezpečných odstupov, monitorovanie počtu ľudí na poschodiach a v budove a  možnosť prostredníctvom aplikácie skontrolovať kvalitu ovzdušia v interiéri a exteriéri.

Platinum Smart Building Certification získala aj budova Edge Olympic v Amsterdame, ktorá je v odborných kruhoch považovaná za lídra na trhu inovácií a udržateľnosti.

MiddleCap Group zrealizovala akvizíciu Southworks v roku 2018. Ideový a architektonický návrh vytvoril interný tím MiddleCap v spolupráci so štúdiom SPPARC Architects. Dokončenie tohto projektu je plánované už v prvej polovici roka 2021.

Značky: