Povedzme, že máte dôležité dáta, ktoré si chcete archivovať. Tak si ich uložíte najprv na počítač, potom možno na pevný disk na NAS serveri a vybavené. Z týchto médií si ich môžete kedykoľvek obnoviť. Ale čo tak o 30 rokov? Myslíte, že budete vedieť, kde je váš počítač a či bude ešte existovať ethernet na pripojenie niečoho tak historického ako vtedy asi bude NAS? Je to ako keby ste dnes chceli čítať údaje z 5,25-palcovej diskety. Išlo by to, ale určite nie je jednoducho. Čo tak o 100 rokov? Ako sa dostaneme k tým dátam? A budete mať istotu, že tieto dáta budú naozaj originálne a nikto ich nezmenil? To je obsah tohto článku.

Základom piql je úchova dát na kinofilm

Základom piql je úschova dát na kinofilm

Tak ako na takéto dáta? Na jedno riešenie sme sa boli pozrieť vo firme piql Slovakia. V ich prípade sa dáta uschovávajú na filmový pás. Je to klasický kinofilm, ktorý určite ešte poznáte. Jeho životnosť je niekoľko storočí. V boxe, ktorý je súčasťou služby sa mu nič nestane ani pri povodni, dokáže odolať vysokej aj nízkej teplote. Navyše môže byť uschovaný aj v súkromnom trezore.

Box na úschovu údajov na kinofilm

Box na úschovu údajov na kinofilm

Dáta sú na filme uložené v podobe, ktorú dokáže prečítať špecializovaná čítačka. Piql pritom ponúka komplexnú službu dlhodobého ukladania údajov a ich digitálneho uschovávania. Od vytvorenia zálohy, jej bezpečného uschovania až po obnovenie dát na požiadanie.

Kompletná čítačka pre piql technológiu uschovania dát

Kompletná čítačka pre piql technológiu uschovania dát

Určite vás napadne zrejmá myšlienka – no dobre, ja si nechám uložiť dáta na kinofilm a piql medzitým zanikne a ja (alebo moji nasledovaníci) si nebudú mať u koho nechať obnoviť dáta. Áno, s týmto sa počítalo a technológia na prístup k uloženým údajom nie je závislá od dodávateľa. Naopak, prvé okienka filmu sú presne venované tomu, čo je na ňom uschované a ako sa dajú uložené dáta prečítať. Je to teda otvorený zdrojový kód, ktorý umožňuje zostrojiť čítačku týchto údajov komukoľvek. Stačí len vedieť čítať údaje z celuloidového filmu. To bude možné aj o 100 rokov.

Takto sa dajú dáta obnoviť aj bez toho, aby bola na svete čo len jedna piql čítačka. A nie je to vôbec zložité, zostrojiť takúto čítačku.

Prečítané údaje z kinofilmu piql

Prečítané údaje z kinofilmu piql

Údaje uložené na filme môžu byť prirodzene šifrované, tomu nikto nebráni. Len treba zaistiť, že kód na dešifrovanie užitočnej informácie bude k dispozícii aj vtedy, kedy ho budete reálne potrebovať. Ide o archiváciu údajov.

Spôsob ako sa zobrazia dáta pri zosnímaní kinofilmu

Spôsob ako sa zobrazia dáta pri zosnímaní kinofilmu

Celý spôsob čítania údajov pritom prebieha off-line, teda nemáte žiadnu potrebu využiť niečo z internetu. Všetky informácie sú priamo na filme. Dáta sa pritom nemajú ako modifikovať, úschova dát je nezávislá od dodávky elektrickej energie.

Takto vyzerajú prvé políčka na filme piql

Takto vyzerajú prvé políčka na filme piql

Aj tu je cloud

Piql je prirodzene možné spojiť aj s internetom. Pomocou online platformy piqlConnect si môžete priamo zo svojho počítača vytvoriť zálohu, kategorizovať ju a vybrať si medzi online a offline zálohou. Rovnako môžete na diaľku požiadať o prečítanie a dodávku údajov z piql kinofilmu.

Zapisovačka a čítačka dát pre technológiu piql

Zapisovačka a čítačka dát pre technológiu piql

Trezor údajov

Súčasťou služby firmy piql je uloženie filmu na bezpečnom mieste. Offline trezor sa nachádza v arktickom súostroví Svalbard s večne zamrznutou pôdou a pre film ideálnymi podmienkami. Toto miesto firma nazýva digitálne veľvyslanectvo. Údaje na filmoch sa tu uschovávajú globálne, všetko funguje off-line a v prípade potreby sa prístup k dátam zabezpečuje na vyžiadanie.

Táto služba je výsledkom Piql a nórskej štátnej ťažobnej spoločnosti Store Norske Spitzbergen Kulkompani. V tomto archíve sú uložené napr. zálohy Národných archívov Brazílie a Mexika, Národného múzea Nórska, je tu Vatikánska knižnica a archív Európskej vesmírnej agentúry.

A z čoho je názov článku o Airbagu? Ak potrebujete každodennú zálohu, potom je na to dnes ideálne NAS. To je niečo ako brzdy v aute, používate ich stále. Ak ale všetko zlyhá a dostanete sa do situácie, z ktorej niet úniku, potom je tu Airbag v podobe piq technológie a dátach na kinofilme.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.