Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Detská Univerzita Komenského (DUK) a Detská Univerzita Komenského Online (DUK Online) štartuje aj toto leto.

Jej organizátormi a realizátormi sú Divadlo Aréna, Univerzita Komenského a spoločnosť DATALAN, ktorá sa do unikátneho vzdelávacieho projektu zapojila tým, že Detskú univerzitu Komenského sprístupňuje online aj pre tie deti, ktoré sa či už z časových, geografických, finančných, kapacitných alebo iných dôvodov nemôžu DUK zúčastniť.  Slovenský líder v oblasti informačných technológií tak prenáša deťom nové poznatky bezplatne cez internet priamo do detských izieb. Vďaka online forme môžu na DUK Online na pár klikov študovať deti z celého Slovenska, dokonca aj v prípade, že sú na prázdninách v zahraničí.   Tento rok sa realizuje už 16. ročník DUK a 8. ročník DUK online.

 Detská Univerzita Komenského Online realizuje DATALAN každoročne v spolupráci s Univerzitou Komenského a Divadlom Aréna a opäť je na čo sa tešiť – popri inšpiratívnych prednáškach a uznávaných profesoroch čaká na deti aj atraktívny program, súťaže a opäť super ceny. Najväčšou výhodou online štúdia je jednoduchá dostupnosť. „Ako dokazuje prax, študenti dnes už vyžadujú moderné formy vzdelávania a prispôsobenie prístupu k poznatkom aj kontaktu s vyučujúcimi novým trendom, ako sú smartfóny, informácie prístupné na jeden klik a online komunikácia, ktoré už bežne využívajú vo svojom živote. Spoločnosť DATALAN aj prostredníctvom DUK Online ukazuje, ako môže moderný prístup vyvolať v deťoch záujem o poznávanie nových vecí a ako s nimi školy môžu zlepšiť komunikáci,“ skonštatoval Marek Paščák, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti DATALAN a garant online projektu.

Počas predchádzajúcich 7 rokov absolvovalo DUK online 2146 študentov, z toho úspešne ukončilo s diplomom 1188 študentov. V terajšom 8. ročníku sa na online štúdium DUK Online prihlásilo už 130 študentov. Aktuálne prebieha prihlasovanie nových študentov, ktoré je pre veľký záujem otvorené až do 31. júla. Výhodou online štúdia je, že je kapacitne a priestorovo neobmedzené – stačí mať počítač, tablet alebo mobil s internetom a chuť vzdelávať sa. Deti môžu študovať odkiaľkoľvek, zo Slovenska aj zahraničia, z prázdnin u starých rodičov, či priamo z pláže.
Na deti čaká 8 zaujímavých videoprednášok, ktoré budú zverejňované každý utorok od 10. júla do 28. augusta na stránke www.dukonline.sk Po prednáške deti cez online formulár vyplnia skúšobný test. Diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského Online získajú tí študenti, ktorí úspešne absolvujú aspoň 5 z 8 testov. Výhodou tiež je, že prednášky a testy sú dostupné počas týždňa zverejnenia stále, takže môžu študovať vtedy, keď majú čas a chuť.
Do letnej univerzity sa každoročne hlásia stovky detí, nielen z celého Slovenska, ale napr. aj Čiech, Francúzska, Švajčiarska, Ukrajiny či Ruska alebo Austrálie. Vďaka skutočne zaujímavým, inšpiratívnym, ale aj zábavným a prekvapivým prednáškam  využijú prázdniny naplno a v septembri prídu do školy nabití novými cennými informáciami.
Videoprednášky nájdete na www.dukonline.sk

Ako Detská online univerzita funguje

  1. Podľa podmienok DUK je štúdium určené pre deti vo veku od 9 do 14 rokov.
  2. So študentmi bude online komunikovať DUK online koordinátor, ktorý im bude nielen posielať výsledky online testov, ale aj zodpovie akúkoľvek otázku k štúdiu, prednáškam či profesorom.
  3. Online vy­učo­va­nie je každoročne bezplatné, kapacitne neobmedzené a ab­sol­vo­vať ho môžu deti z celého Slovenska. Stačí im chuť vzdelávať sa a prístup na internet.
  4. Celé štúdium prebieha na dukonline.sk: študentom je tu každý týždeň v utorok prístupné video a prepis z aktuálnej prednášky.
  5. Aktuálny 8. ročník štartuje 10. júla prvou prednáškou a končí 28. augusta poslednou – ôsmou prednáškou.
  6. Ku každej prednáške DATALAN pripravuje onli­ne skú­šob­ný test. Vý­sle­dok tes­tu sa štu­denti doz­vedia pros­tred­níc­tvom e-mai­lu.
  7. Na ab­sol­vo­va­nie DUK online a získanie diplomu musia úspešne zvládnuť aspoň 5 z 8 testov. Diplomy budú úspešným študentom zaslané do 10. septembra.

Prečo študovať online

Prázdninový vzdelávací projekt ako prvý na Slovensku sprístupnil deťom online formou prednášky špičkových univerzitných profesorov. Online univerzita je jedinečná príležitosť dozvedieť sa jednoducho cez počítač, tablet, či smartfón mnoho netušených faktov z rôznych vedných disciplín – deti spoznajú fyzikálne zákony, chemické reakcie, príčiny prírodných javov, dôležité historické udalosti, sprostredkujeme im zaujímavosti z oblastí ako sú právo, financie, či psychológia, a cez počítač sa zoznámia s najlepšími profesormi – v aktuálnom ročníku sa pridali napr.  JUDr. Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu, Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, či Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UK. Pozvanie však prijímajú aj kapacity zo zahraničia –  minulý rok napr. profesorka z Oxfordu a tento rok profesor z University of Warwick.

Na online štúdiu je kapacita neobmedzená, takže pre všetky štúdiachtivé deti budú opäť pripravené nielen online prednášky, ale aj vedomostné kvízy a atraktívne súťaže. Výhodou je pre ne, že môžu študovať vtedy, keď majú čas a chuť, môžu si „prednášku“ vziať so sebou na pláž, a nové vedomosti si hneď priamo otestovať v online kvíze. Vďaka voľnému prístupu k množstvu cenných informácií nastúpia v septembri do školy o niečo bohatšie.

A navyše: ani tento rok nebude chýbať špeciálny IT workshop, na ktorom deťom predstavíme technológie budúcnosti a ukážeme, akú budúcnosť môžu mať znalci programovacieho jazyka. Zúčastniť sa ho môžu v prípade záujmu aj študenti online štúdia.

Potreba ovládať slovenčinu je nám všetkým jasná, uvedomujeme si aj nutnosť ovládať aspoň jeden cudzí jazyk – a tak väčšina z nás už bez problémov spíkuje, sprechuje, gavarí či hablaruje. No koľkí z nás ovládajú jazyk programovací?
V digitálnej ére bude práve jeho znalosť naberať na dôležitosti. Kým príde programovanie ako povinný predmet na slovenské školy, predstavia IT experti na workshope deťom najdôležitejšie programovacie jazyky aj výhody, ktoré znalosť „programátorčiny“ prináša do každodenného života – od lepšej schopnosti pochopiť, a riešiť zložité problémy, až po lepšie možnosti profesionálneho uplatnenia v budúcnosti.
Deti budú mať tiež príležitosť programovanie si sami vyskúšať vlastnými prstami aj hlavami, a dozvedia sa, ako môžu vyzerať výsledky programátorskej práce v praxi – a to všetko vďaka nástroju MINECRAFT: Education Edition. Kedysi hra, dnes pomôcka pri vzdelávaní miliónov detí na celej planéte. Učitelia pomocou neho rozširujú znalosti detí v oblasti fyziky, matematiky, histórie či práve programovania.

A ešte na záver: Z reakcií detských študentov DUK Online

„Rôzne zaujímavosti a informácie v prednáškach ma úplne pohltili.“
Terezka z Bratislavy

„Pri mori som prednášky pozerala cez mobil a tablet, a teraz po prázdninách nosím spolužiakom prednášky aj do školy.“
Veronika zo Zemianskych Kostolian

„Každý prednášajúci niečím zaujal. Mňa aj tým, že viem, že sú to ʼveľkí dospeláciʻ, pracujúci vo svojich profesiách s maximálnym nasadením a napriek tomu prispôsobili výklad nám, deťom.“
Amálka z Bratislavy

„Najprv som nebol nadšený, že ma mamina prihlásila, no po prvej prednáške som sa už nevedel dočkať ďalšej.“
Nico z Pezinka


„Netušila som, že takéto online štúdium ma tak chytí za srdce.“
Natálka z Nových Zámkov

Značky: