Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Dnes čakáme, či nám Plán obnovy a odolnosti SR schváli Brusel. Ak tak spraví, najzásadnejšie reformy v histórii našej krajiny dostanú zelenú. Našu krajinu zmenia na spravodlivejšiu, modernejšiu a digitálnejšiu, zhodli sa Eduard Heger, Veronika Remišová a Vladimír Lengvarský.
  • Koronakríza ukázala, ako nevyhnutné je reformovať zdravotníctvo. Vďaka miliardám z únie konečne spustíme rekonštrukciu i výstavbu nemocníc, potvrdil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
  • Zjednodušiť život bežným občanom na úradoch chce podpredsedníčka vlády Veronika Remišová: „Čakajú nás tak reformy spojené so zavádzaním inovácií pre občana pri riešení ich životných situácií. Bude si to vyžadovať spoluprácu viacerých rezortov, čo bol v minulosti problém.“
  • V zdravotníctve sa musíte pozerať za horizont. Toto tvrdenie platí, či chcete reformovať zdravotnícku starostlivosť alebo budovať nové nemocnice.
  • Len tu a teraz máme šancu byť krajinou, kde chcú pracovať mozgy sveta. Pomôže nám v tom superpočítač. Technológiou, ktorá nám pomôže dosiahnuť tento cieľ, je čip úspešného Slováka Radoslava Daniláka, ktorý svoj projekt na ITAPA predstavil.

 Len dve volebné obdobia nás delia od toho, aby sme mali spokojnejší život. Budeme spravodlivejšou, modernejšou, digitálnejšou, inovatívnejšou i zelenšou krajinou. Toto sú plány našej vládnej špičky, s ktorou prišli na konferenciu JARNÁ ITAPA, a ktoré sú vo významnej miere spojené s realizáciou najzásadnejších reforiem v histórií našej krajiny – Plánom obnovy a odolnosti SR. Ten sa ukázal ako výzva a príležitosť pre našu krajinu v jednom.

„O niekoľko rokov by sme mali mať zmodernizované školstvo, ktoré poskytne kvalitné vzdelanie a učiteľom dostatok príležitostí na sebarealizáciu a dôstojný život. A mali by sme tiež mať zreformované zdravotníctvo, ktoré výrazne prispieva k zvýšeniu kvality života, k zníženiu úmrtnosti a pre samotných zdravotníkov je povolaním, ktorému sa oplatí zasvätiť život,“ povedal predseda vlády Eduard Heger s tým, že náš cieľ je jasný. Musíme prekonať zaostávanie za vyspelými krajinami.

Lengvarský: rekonštrukcie nemocníc nezostanú len pri rečiach

Najzásadnejšími zmenami si prejde zdravotníctvo, keďže doň pritečú vďaka Plánu obnovy historické investície. „Kým v minulosti sa o tom len hovorilo, teraz konečne príde k reálnym rekonštrukciám nemocníc a ich výstavbe,“ povedal Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva. Popri ochrane zdravia a životov ľudí v rámci pandémie si stanovil veľké ciele spojené so systematickým zlepšovaním zdravotníctva v prospech pacientov a zdravotníkov. „Už sme začali s reformovaním nemocničnej siete na základe regionálnej potreby tak, aby bola zabezpečená dostupnosť, efektivita a kvalita poskytovaných služieb a aby sa nemocniciam zabezpečilo financovanie v takej miere, aby boli pokryté ich oprávnené náklady a zároveň bol vytvorený priestor na systematickú obnovu ich prístrojového vybavenia a infraštruktúry. Verím, že sa nám to podarí.“

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pri vystúpení na ITAPA.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pri vystúpení na ITAPA. Zdroj: ITAPA

Miliardy do digitalizácie

Slovensko plánuje z Plánu obnovy vyčleniť na digitalizáciu krajiny rekordných 1,3 miliardy eur. NA ITAPA to vyhlásila Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Na jej rezorte vytvorili komponent Digitálne Slovensko, ktorý by nám mal pomôcť urobiť výrazný krok vpred. „V rámci neho plánujeme investovať 615 miliónov eur, pričom 305 miliónov eur pôjde na zlepšenie elektronických služieb štátu, 179 miliónov eur na rozvoj digitálnej ekonomiky a digitálnych inovácií, 67 miliónov eur na rozvoj digitálnych zručností seniorov a 52 miliónov eur na podporu kybernetickej a informačnej bezpečnosti,“ uviedla a zároveň dodala, že okrem toho plánujú podporiť opatrenia s digitálnym elementom, ako napríklad informačný systém v súdnictve, doprave či zdravotníctve.

Ministerka pre informatizáciu Slovenska Veronika Remišová pri prezentácii úspechov MIRRI

Ministerka pre informatizáciu Slovenska Veronika Remišová pri prezentácii úspechov MIRRI. Zdroj: ITAPA

Vyzdvihla však jednu vec, ktorá je pre ňu prioritná: zjednodušiť život bežným občanom na úradoch. „Čakajú nás tak reformy spojené so zavádzaním riešení pre občana pri riešení životných situácií. Bude si to vyžadovať spoluprácu viacerých rezortov, čo bol v minulosti problém. Ľudí nezaujíma rezortizmus, ale kvalitná služba. Za týmto účelom posilníme mandát MIRRI, ktoré bude zodpovedné za to, aby boli nasadené iba také elektronické služby, ktoré splnia požiadavky na prívetivosť pre používateľa a poskytnú zrozumiteľné formuláre a návody ako ich použiť,“ doplnila ministerka.

Hodnota v zdravotníctve zohrá kľúčovú úlohu

Ide o extrémne dôležitú tému, nakoľko môže skokovo zmeniť podmienky v zdravotníctve. Reč je o Value Based Healthcare, o ktorej diskutujú odborníci naprieč celou Európou, a ktorá by mala tvoriť základ zdravotníckych politík s cieľom kontinuálneho zlepšovania hodnoty zdravotnej starostlivosti pre pacienta. „Vďaka Value Based Healthcare pacientovi dokážeme poskytnúť takú zdravotnú starostlivosť, ktorá má preň význam aj vzhľadom na náklady. Na Slovensku totiž vieme celkom presne ohodnotiť náklady na nové lieky či zdravotnícke pomôcky, no máme ešte ďaleko k efektívnemu hodnoteniu celkových nákladov na starostlivosť. Tých priamych ale aj tých, ktoré presahujú hranice zdravotníctva,“ vraví Róbert Babeľa, špecialista na oblasť hodnotenia zdravotníckych stratégií pôsobiaci v Biomedicínskom centre SAV. Ako na ITAPA zdôraznil, cesta zdravotníctva založeného na hodnote je jednou z odpovedí na to, či máme po ruke stratégiu, ktorá dokáže zmeniť a posunúť slovenské zdravotníctvo. Intenzívnejšie však potrebujeme pracovať minimálne na troch základných oblastiach: na dostupnosti validovaných a korektných dát, s ktorými súvisí napr. aj dokončenie elektronizácie zdravotníctva. Druhou oblasťou je optimalizácia nemocničnej siete. Tá by mala byť úzko koordinovaná s optimalizáciou a reformou ambulantnej či primárnej siete. „No a nakoniec je nevyhnutné začať sa pozerať za horizont zdravotníctva, keďže práve táto oblasť úzko súvisí s hodnotou, pričom ak ju odignorujeme, bude aj ďalšia stratégia na zmenu zdravotníctva neúspešná,“ dodal Róbert Babeľa.

Nová nemocnica? Trvá to minimálne 8 rokov

Pozerať sa vpred musíte aj pri výstavbe nových nemocníc. Kým na jednej strane predstavuje nová nemocnica výrazný skok v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regióne, na strane druhej je obrovskou výzvou z pohľadu financovania a plánovania. Aby ste totiž postavili modernú nemocnicu, čo, mimochodom, trvá od 8 až do 15 rokov, ktorá bude modernou ešte aspoň ďalších desať rokov po dostavaní, musíte vedieť predpovedať vývoj. Zhodli sa na tom spíkri ITAPA Marcin Jędrychowski, generálny riaditeľ novej nemocnice v Krakove, ktorá je považovaná za špičku súčasnej medicíny, ako aj Henrik Schødts z Dánska. „Vývoj musíte predpovedať nielen v oblasti inovácií v zdravotníctve, ale aj životného štýlu, pracovnej sily, technologického a spoločenského vývoja. Jednoducho – musíte vedieť odhadnúť, ako bude vyzerať život a technológie o 20 rokov,“ dodal Schødts.  

Umelá inteligencia pre všetkých

Slovensko bude taktiež investovať aj do digitálnej ekonomiky. Rezort Veroniky Remišovej si totiž stanovil vytvoriť funkčný a udržateľný ekosystém posilnením spolupráce subjektov verejnej, akademickej a podnikovej sféry, zapojením širšej verejnosti. Top projektom v tomto smere, ktorý z našej krajiny urobí takú, kde chcú pracovať mozgy sveta, je projekt superpočítača. Príkladom technológie, ktorá napomôže dosiahnuť tento cieľ, je čip, ktorý vyvíja Radoslav Danilák, zakladateľ slovensko-americkej spoločnosti Tachyum: „Slovensko môže ako prvá krajina na svete vybudovať prvý superpočítač na svete, ktorý bude mať kapacitu vyššiu ako ľudský mozog,“ potvrdil na ITAPA. Mimoriadne dôležitým aspektom je cena superpočítača. „Tá sa pri použití technológie ako je prvý univerzálny procesor Prodigy dostáva na úroveň, ktorá umožňuje sprístupniť umelú inteligenciu pre všetkých,” podotkol čipový génius Danilák, ktorý si v USA vybudoval obrovskú kariéru.

Šéf spoločnosti Tachyum pri prezentácii superpočítača.

Šéf spoločnosti Tachyum pri prezentácii superpočítača. Zdroj: ITAPA

Značky: