Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. získa po podpísaní dohody o spolupráci s jej poľským partnerom Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 476.000 eur z európskeho programu CEF.

Táto dohoda sa podpisuje na základe dohody o grante, ktorá nadobudla účinnosť po úspešnom schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v spolupráci s Poľskom. Prostriedky poslúžia v rámci Slovenska na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti úseku R4 od Kapušian až po poľskú hranicu. Spolupráca tak napomôže k progresu pri dobudovaní tohto úseku, ktorý je súčasťou dôležitej TEN-T siete a aj medzinárodného koridoru Via Carpatia.

Generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko
Generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko

Podpisovanie dnešnej dohody je potvrdením toho, že naozaj ideme na plné obrátky. Urobíme všetko preto, aby sme procesy urýchlili,“ povedal na stretnutí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NDS Vladimír Jacko.

Cieľom štúdie je nastavenie ekonomicky a technicky optimálneho vedenia rýchlostnej cesty, ktorá bude vyhovovať súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom severojužnom prepojení transeurópskeho TEN-T koridoru (Poľsko – Slovensko – Maďarsko – Balkán). Výstupom štúdie bude aktualizácia dopravného modelu, CBA analýzy, porovnanie variantov a štúdia taktiež určí časovú potrebu výstavby jednotlivých úsekov.

Úsek R4 je súčasťou plánovaného koridoru európskeho významu Via Carpatia, ktorého zámerom je prepojiť Baltské, Čierne a Egejské more pozdĺž východnej hranice Európskej únie. Celkovo ide o 9 úsekov v súhrnnej dĺžke takmer 60 kilometrov.

ÚsekDĺžka v km
R4 štátna hranica SR/PR – Hunkovce1,00 + 6,90
R4 Hunkovce – Ladomirová8,18
R4 Svidník – preložka cesty, rozšírenie na 4-pruh4,50
R4 Svidník – Rakovčík6,00
R4 Rakovčík – Radoma7,00
R4 Radoma – Giraltovce7,50
R4 Giraltovce – Kuková6,50
R4 Kuková – Lipníky8,00
R4 Lipníky – Kapušany4,00

Príspevok od poľskej strany je poskytnutý z nástroja na prepájanie Európy, z programu CEF (Connecting Europe Facility). Ide o program, ktorý umožňuje financovať prípravu a realizáciu projektov spoločného záujmu v rámci politiky transeurópskych sietí TEN-T v sektoroch dopravy, energetiky a telekomunikácií. Pri doprave je cieľom vytvoriť nástroj na realizáciu európskej politiky dopravnej infraštruktúry. Do tohto programu bolo z Kohézneho fondu presunutých celkovo 11 miliárd eur na úrovni EÚ, pričom Slovensku bolo pridelených zhruba 743 miliónov eur. Tieto prostriedky môžu byť využité iba na financovanie výdavkov súvisiacich s budovaním základnej siete TEN-T.

Značky: