Pri pohľade na rok 2024 vyniká jeden trend týkajúci sa dát a ich ukladania: dátové centrá v Európe budú naďalej pod tlakom, aby minimalizovali svoj vplyv na životné prostredie a splnili svoje ciele v oblasti udržateľnosti. A to pri čo najnižšej cene za prenájom.

Dátové centrá už teraz predstavujú 1 % až 1,5 % svetovej spotreby elektrickej energie, pretože na svoju prevádzku a hlavne na chladenie potrebujú veľké množstvo energie. Keďže stále generujeme aj čoraz viac údajov, najmä v súvislosti s rastúcim zavádzaním technologických inovácií, ako je umelá inteligencia (AI) a strojové učenie (ML), nároky na spracovanie a ukladanie údajov sa budú naďalej zvyšovať. Príkladom toho je prudký rast trhu so servermi s umelou inteligenciou, ktorý podľa prognóz dosiahne do roku 2027 hodnotu až 150 miliárd dolárov. Prepočítané na spotrebu energie by tento segment trhu mohol spotrebovať 85 až 134 terawatthodín elektrickej energie ročne (1 tera je 1040).

V reakcii na túto výzvu môžeme očakávať, že sa podniky a organizácie budú spoliehať na riešenia, ktoré im pomôžu riešiť energetickú účinnosť a znížiť množstvo odpadu. Udržateľnejší hardvér, ako napríklad veľkokapacitné pevné disky (HDD), môže organizáciám pomôcť navrhnúť a prevádzkovať dátové centrum s nižším vplyvom na životné prostredie. Nová generácia diskov s vyššou kapacitou, ktoré využívajú šindľový magnetický záznam (SMR), predstavuje významný krok k udržateľnosti. Pevné disky SMR poskytujú až o viac ako 15 % vyššiu plošnú hustotu v porovnaní so súčasnými diskami využívajúcimi technológiu konvenčného magnetického záznamu (CMR). Príkladom nedávno predstaveného vysokokapacitného pevného disku SMR je 28 TB Ultrastar DC HC680 od spoločnosti Western Digital, ktorý je nielen vyrobený zo 40 % recyklovaného obsahu, ale je aj o 10 % energeticky úspornejší na terabajt.

WDC Ultrastar DC HC680 28TB
WDC Ultrastar DC HC680 28TB

Ďalšou výhodou používania diskov s vyššou kapacitou je, že zákazníci dátových centier môžu namiesto väčšieho počtu diskov s nižšou kapacitou nainštalovať menej diskov s nižšou spotrebou energie a vyššou kapacitou na uloženie rovnakého množstva údajov. To pomáha znížiť náklady na energiu a chladenie. Aby sa predišlo zbytočnému elektronickému odpadu, niektoré staré alebo vyradené modely pevných diskov možno odovzdať do programov Easy Recycle, ktoré opätovne využívajú použité materiály, čím sa vytvára priestor na udržateľnejšie a energeticky účinnejšie dodávateľské reťazce.

Využitím inovatívnych riešení na ukladanie údajov budú môcť organizácie v roku 2024 spracúvať a analyzovať viac údajov, ale robiť to udržateľnejším spôsobom pri znížení spotreby energie.

Zdroje: ISP.PAGE, The New York Times

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.